Emerituskas

N.J. Teerds / 1 reactie

15-03-2019, 08:04

Vraag

Is een uitkering vanuit de Emerituskas (Gereformeerde Gemeenten) gelijk te stellen met een diaconale handreiking? Zo ja, waarom worden dan de overige inkomsten (bijvoorbeeld een aow-uitkering en/of inkomsten uit predikbeurten) niet meegenomen in het bepalen van de hoogte van de uitkering? Waarom laat men de uitkering afhangen van het aantal dienstjaren? Nooddruft is toch het criterium volgens art.13 DKO?

Zo niet, is een dergelijke aankondiging in een kerkblad wel juist: “De eerste, de diaconale, collecte is bestemd voor de Emerituskas.” Mag dan de collecte voor de armen (diaconie) wel vervangen worden door een collecte voor de Emerituskas? Is het terecht om de emerituscollecte, als deze niet toereikend is volgens de adviesbijdrage per lid/dooplid, aan te vullen met geld uit de diaconie-pot?

Antwoord

Het doel van de Deputaatschap Emerituskas is het verzorgen van uitkeringen aan emerituspredikanten, predikantsweduwen en -wezen van de Gereformeerde Gemeenten, door middel van bijdragen van leden en doopleden. 

Op uw vraag kan een kort antwoord gegeven worden.  De emerituskas is een kerkelijke aangelegenheid en op grond van artikel 13 DKO een verantwoordelijkheid van de kerk.  Om allerlei begrijpelijke redenen is daar soms van afgeweken, maar de bijdrage aan de emerituskas hoort niet uit de diaconiekas te komen.

Verder heeft het Deputaatschap Emerituskas (Gereformeerde Gemeente) een beleid waarin rekening wordt gehouden met uitkeringen en inkomsten uit preekbeurten. Het aantal jaren als dienstdoend predikant telt. Er kunnen namelijk ook inkomsten zijn uit eerdere betrekkingen. Als die inkomsten er niet zijn, zorgt het Deputaatschap ervoor dat de emerituspredikant niet te kort komt. U mag er vanuit gaan dat het Deputaatschap dit op een zorgvuldige wijze doet. Het Deputaatschap ziet het als een ereschuld van de kerk ten opzichte van emerituspredikanten en predikantsweduwen.

N. J. Teerds

N.J. Teerds

N.J. Teerds

 • Geboortedatum:
  24-09-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik Ido Ambacht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  ouderling; docent

Tags in dit artikel:

collecteemeritaat
1 reactie
CrA
15-03-2019 / 16:40
De opmerking van dhr. Teerds, dat het Deputaatschap Emerituskas een beleid heeft waarin rekening wordt gehouden met uitkeringen en inkomsten uit preekbeurten, is nieuw voor mij.
Vorig jaar november hebben er een tweetal artikelen in de Saambinder(landelijk kerkblad GG) gestaan van de voorzitter van het Deputaatschap Emerituskas, Ds. W. Visscher. Hij gaf daarin aan dat het aantal dienstjaren meegenomen wordt in het bepalen van de hoogte van de uitkering, maar inkomsten uit predikbeurten en uitkeringen, b.v een AOW-uitkering, niet. Dat de inkomsten uit predikbeurten niet meegenomen worden, daarvoor geeft hij als reden op, dat de arbeider zijn loon waardig is. De inkomsten uit predikbeurten ziet hij dus als loon uit arbeid. Deze predikanten verrichten dus nog gedeeltelijk arbeid(dienstwerk). Daarom is het, m.i., in strijd met artikel 13 DKO, waarin gesproken wordt over predikanten die geen dienstwerk meer kunnen doen, als die inkomsten niet ingehouden zouden worden op de emeritus-uitkering. Maar mogelijk hebben ze inmiddels hun beleid aangepast.
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Regelmatig zie ik bij onze buurman een andere vrouw dan onze buurvrouw op bezoek komen. Dat is geen gewoon bezoek is aan...
2 reacties
14-03-2014
Is er een HHK-dominee die misschien kort zijn levensloop zou willen vertellen?
geen reacties
15-03-2016
Ik zit momenteel met een probleem. Mijn vriendin is evangelisch en ik ben reformatorisch opgevoed. We willen op korte te...
geen reacties
15-03-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering