Emerituskas

Ds. C. Harinck / 6 reacties

08-01-2014, 09:17

Vraag

Waarvoor dient de emerituskas binnen de Ger. Gem.? Iedere Nederlander krijgt toch AOW en voor pensioen moet een ander ook zelf zorgen?

Antwoord

Een predikant is voor het leven aan de dienst van de kerk verbonden. Hij is volgens 2 Tim. 2:4 geheel uit het leven van werken, verdienen en pensioen opbouwen weggeroepen. Hij is als een soldaat in het Romeinse leger voor heel zijn leven aan dit leger verbonden. Wanneer de soldaat oud en ongeschikt werd voor de krijgsdienst, bleef hij toch voor rekening van het leger. Daarvan is het woord 'emeritaat' afkomstig. Het leger bleef voor zijn onderhoud zorgen.

Dit principe hanteert het O.T voor de priesters en levieten en het N.T voor de dienaren des Woords. Zij zijn de enigen die geheel voor hun gehele leven voor de dienst des Heeren zijn afgezonderd. Art. 13 van de D.K.O is daarop gebaseerd. De kerk heeft de taak voor haar oude dienaren te zorgen. De dienaar zelf mag niet gewikkeld worden in geld verdienen en zaken doen enz. Hij moet geheel ten dienste van God staan. De andere zorg moet van hem worden weggenomen. Vandaar dus de zorg van de kerk voor de dienaren en ook voor de oude dienaren en hun weduwen.

ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

emeritaat
6 reacties
Antonia
08-01-2014 / 19:54
Het is goed dat de kerk hun oude en zieke dienaren onderhouden. Maar dan wel diegenen, die niet meer in staat zijn hun dienstwerk te verrrichten. Er nog diverse predikanten binnen de GG, die na hun emeritering, iedere zondag blijven preken en ook nog door de week. Ze hebben dus nog een prima bron van inkomsten. Ik vraag me af of het terrecht is dat zij daarnaast ook nog een vergoeding krijgen uit de emerituskas. Mogelijk hebben ze ook nog een AOW- uitkering.
blijblij
09-01-2014 / 11:18
@antonia: ik ga er vanuit dat predikanten ook betaald hebben voor de AOW tijdens hun werkende leven.
En preken een prima bron inkomsten? Ik weet dat je in de PKN 118,-- krijgt voor het leiden van een kerkdienst. Trek daar ff de belasting vanaf..... dikke vetpot!
Volgens mij moet je die emerituskas gewoon zien als een pensioenfonds. Zoals iedereen die heeft.
Antonia
09-01-2014 / 14:50
@blijblij. Een predikant in de GG krijgt heel wat meer voor een predikbeurt dan iemand in de PKN. ca 300 euro Een student krijgt nog meer.
Art 13 van de D.K.O spreekt alleen van dienaren die hun dienstwerk niet meer kunnen uitoefenen en predikantsweduwen. Die alleen behoren m.i een vergoeding te krijgen uit de emerituskas(EK).
Of een predikant een AOW premie betaalt, weet ik niet, maar iedere Nederlander krijgt op zijn 65e AOW of men moet een gemoedsbezwaarde zijn.
De GG ziet zelf de EK niet als een pensioenfonds. Maar is dat wel zo? Predikanten dragen zelf wel niets van hun inkomen af aan de kas, maar de inkomsten komen uit de gemeenten. Ieder lid en dooplid draagt minimaal 8 euro per jaar bij aan de emerituskas. Dit is sinds de GG besloten hebben dat predikanten, als ze 70 jaar zijn, met emeritaat kunnen. Vroeger was het zo, dat er 1 of 2 maal per jaar in de gemeenten een collecte werd gehouden voor de kas. Nu is dat nog zo, maar dit is lang niet toereikend genoeg om uit te keren en een buffer op te bouwen. De rest wordt dan aangevuld uit de algemene diaconale middelen. Er zijn gemeenten, die weigeren de vaste bijdrage van 8 euro te betalen(ze dragen alleen af wat de collecten opbrengen). Ze vinden dat het teveel lijkt op een pensioenfonds en zien die bijdrage als het betalen van een premie. De vrijwilligheid is weg. Ik vind dat ze hier een punt hebben.
ceciel72
10-01-2014 / 20:38
Als er hiervoor gecollecteerd wordt gaat de zak zonder inhoud voorbij.. Helaas
GG61
13-01-2014 / 12:31
@Antonia
In het uitvoeringsreglement van de Emeritus kas, vastgelegd bij de Generale Synode van 1986 in Utrecht, staat oa het volgende:

De jaarlijkse inkomsten tijdens het emeritaat worden gedeeltelijk verrekend, behalve uitkeringen uit sociale verzekeringswetten en inkomsten uit vermogen*

*Digibron Artikel in de Saambinder 22-11-2001

dus @ceciel72 laat de collectezak niet zonder inhoud voorbij gaan.
Antonia
14-01-2014 / 12:03
@GG61
Dank voor de aanvulling. Wel blijft staan dat het Bijbels is, dat de inkomsten van een (emeritus)predikant een recht is, maar wel op basis van vrijwilligheid. Volgens Lev. 7: 34.
"Want de beweegborst en den hefschouder heb Ik van de kinderen Israëls uit hun dankoffers genomen, en heb dezelve aan Aäron, den priester, en aan zijn zonen tot een eeuwige inzetting gegeven van de kinderen Israëls".

Terug in de tijd

Vanwege een scheefstaand neustussenschotje is mij een septumcorrectie geadviseerd. Nu is het zo dat ik iemand ken die di...
geen reacties
09-01-2019
Is toneelspelen liegen? Ik weet niet of toneelspelen of een speelfilm bekijken nou zondig is of niet. Goed toneel kunnen...
geen reacties
08-01-2007
Hoe kun je vechten tegen depressiviteit, het down voelen? Het is helemaal donker om je heen en je kunt alleen maar negat...
geen reacties
08-01-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering