Emeritus-evangelist

J.W.N. van Dooijeweert / 12 reacties

05-02-2019, 15:45

Vraag

Aan het evangelistenechtpaar Van Dooijeweert. Volgens mijn info bent u beiden lid van de Gereformeerde Gemeenten en volgens de site gergeminfo.nl bent u als evangelist op een van de posten dienstbaar geweest. Bij mijn weten deelt niet elke plaatselijke gemeente uw persoonlijke visie, maar dat mag toch geen probleem zijn voor u en de kerk in het algemeen? Echter, u staat niet vermeld op de site als emeritus-evangelist. Waarom is dat?

Antwoord

Beste vraagsteller, ja dat is voor mij ook een raadsel. Ik ben gewoon aangenomen voor het werk van een evangelist vanuit ons Deputaatschap Evangelisatie. Met vreugde hebben we  20 jaar in Tilburg gewerkt. Evenwel wisten we dat dit niet het eindpunt van ons werk zou zijn. De tekst waarmee de Heere mij geroepen heeft was Jesaja 61:5-7: “En uitlanders zullen staan, en uw kudde weiden; en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gijlieden zult priesters des HEEREN heten, men zal u dienaren van onze God noemen; gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel; daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten; zij zullen eeuwige vreugde hebben.”

Mijn vrouw en ik zijn met vreugde en vrede naar Tilburg gegaan. Toen nog een streng Rooms-Katholieke stad. We hebben ook duidelijk ervaren dat de Heere ons daar een plekje had gegeven. Verschillende mensen zijn tijdens onze bediening in Tilburg tot geloof in de Heere Jezus gekomen. Soms zelfs op heel bijzondere wijze. Er mocht ook een fijne gemeente groeien waar we van harte mee verbonden waren.

Toch kwam op een dag de roepstem van de Heere om “op te trekken”. Dat was even heel moeilijk, tot de Heere Zelf antwoord gaf met een paar woorden uit Lukas 9. “Doch gij, ga heen, verkondig het Koninkrijk van God.” En we gingen!

Verschillende mensen begrepen onze stap niet. Ook het toenmalige deputaatschap niet. Niemand heeft ooit  gevraagd waarom we gingen veranderen. Niemand heeft gevraagd wat ons bewoog om deze grote stap te zetten. Zelf mochten we weten dat deze stap gedaan moest worden.

In mijn nieuwe functie kwamen we in contact met verschillende landen over de hele wereld verspreid. Ook met Zuid-Amerika: Chili, Peru, Mexico, Guatemala, Bolivia”... De nood was daar groot. Heel groot. Dat greep ons vaak aan. De contacten waren eerst alleen via een periodiek. Totdat we een reis naar Peru maakten. Daar bezochten we een universiteit. De pastor van deze universiteit smeekte ons om daar, in Peru, te komen werken. Ik heb uitgelegd dat dit niet kon omdat we werk hadden. De reactie van deze pastor was: “Dan bidden we u hier naar toe terug.” En dat deed hij met de woorden van Ps 77:2: “Mijn stem is tot God, en ik roep, mijn stem is tot God, en Hij zal het oor tot mij neigen.” En dat deed Hij. Alleen wist ik dat het een probleem zou zijn als de Heere ons werkelijk daarheen zou zenden. Taal, cultuur, les geven aan dominees en voorgangers... Maar tegelijk mochten we geloven dat de Heere daar in zou voorzien en dat is gebeurd. Een jaar later waren we in Peru. Het was geen gemakkelijke weg. Maar wel heel duidelijk. We hebben er heel wat jaren met vreugde gewerkt.

Er is nooit een rancuneus gevoel in me opgekomen. De Ger. Gem. is mijn kerk: door mijn doop en door mijn belijdenis, maar ook door huwelijk en doop van onze kinderen en kleinkinderen. De afwijzende houding van het toenmalige deputaatschap is nooit met woorden hersteld. Maar wel was ik zeer verblijd toen op mijn 70e verjaardag bleek dat er een pensioenregeling was waaruit ik ook een klein pensioentje ontving. Ik heb dat met dubbele dank in ontvangst genomen: een ondersteuning op het financiële vlak. Maar ook een erkenning dat ik nog bestond voor mijn kerk.

Waarom in sommige lijsten de namen van alle (oud)(overleden)-evangelisten vermeld zijn en die van mij niet, dat is eigenlijk uw vraag... Lieve vraagsteller, ik weet het niet. Niemand heeft het me ooit verteld. En ik kan er mee leven. De Heiland stond ook niet op de lijst van de grote helden in de tempel van Jeruzalem. Soms doet het wel pijn. Maar ik kan het niet veranderen.

Ik hoop dat ik zo genoeg openheid gegeven heb zodat u een antwoord van mijn kant hebt.

Hartelijke groet,
Evangelist Jan van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

12 reacties
Lecram
05-02-2019 / 15:59
U staat op de lijst van de Heiland, beste broeder en zuster, dat is beter dan welk lijstje dan ook.
Lecram
05-02-2019 / 16:05
Als we nu met z'n allen een bericht sturen naar het contact adres van deze site en vertellen dat dhr. Van Dooijeweert hier hoort te staan, dan worden ze zich wellicht hiervan bewust. Ik ga er van uit dat ze het "vergeten" zijn.
https://www.gergeminfo.nl/contact
Lekkerbek
05-02-2019 / 17:48
Lijkt me idd simpel vraagsteller om de site van gergeminfo (particulier initiatief deze sitw) hiernaar te vragen!
Omega
05-02-2019 / 19:05
Ik ken maar weinig predikanten/evangelisten die (nog) zo actief zijn als Jan van Dooijeweert. Hij is nog helemaal niet met emeritaat ;-)
dorual1
05-02-2019 / 21:50
Met dankbaarheid en vreugde denk ik terug aan de zogenaamde strooidagen in Tilburg. Waardering voor Br. van Dooijeweert als evangelist en een geroepen dienstknecht des Heeren laat onverlet dat eerlijk vermeld moet worden dat hij een geheel eigen weg is gegaan in de roeping die de Heere op zijn leven heeft gelegd. Het antwoord op de vraag kan m.i. iets eenvoudiger gegeven worden. In de kring van de Gereformeerde Gemeenten staat een evangelist in een arbeidsjuridische relatie met het Deputaatschap voor Evangelisatie (voor zover ik weet zijn predikanten daarentegen geen werknemers in arbeidsjuridische zin van de gemeente waaraan zij verbonden zijn, maar "zelfstandigen"). Toen Br. van Dooijeweerd zijn taak als directeur van de Stichting "in de Rechte Straat" op zich nam is deze arbeidsverhouding tot een eind gekomen. Dit vond plaats voordat hij de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. Daarom is de "status" van emeritus-evangelist nooit binnen zijn relatie met het deputaatschap bereikt en ontbreekt hij in het lijstje met emeritus-evangelisten. Wel staat zijn naam bij de post Tilburg als oud-evangelist vermeld.
Op deze wijze omgaan met oud-medewerkers is niet ongebruikelijk.In het bedrijfsleven bijvoorbeeld komt het voor dat gepensioneerde medewerkers elk jaar ook nog uitgenodigd worden voor de personeelsbarbeque; mensen die het bedrijf op een andere wijze verlaten hebben, bijvoorbeeld door een betrekking bij een andere baas te aanvaarden krijgen deze jaarlijkse uitnodiging niet.
Laten we het ook niet ingewikkelder maken dan dat het is.
denkna
05-02-2019 / 23:13
Misschien moeten we er helemaal niet zo veel achter zoeken!

Een emeritaat wordt verleend vanuit een actieve dienst.
Dus mijn gevoel zegt: evangelisten die vanuit actieve (gergem) dienst met emeritaat gaan, krijgen de status én vermelding als emeritus evangelist. Andere die na korter of langere tijd gediend te hebben, maar ook weer elders hun (ambtelijke) loopbaan hebben voortgezet, die krijgen die status niet.

Dit heeft dus niets te maken met een eventueel onbegrip van deputaten over de genomen stap van Br. Van Dooijeweert. Ik vind het ook niet zo netjes om daar op een open platform als Refoweb verslag van te doen. Het gaat ons niets aan, en er is geen mogelijkheid tot hoor en wederhoor. Niet doen dus!

Zo is het ook verkrijgen van een pensioen geen vorm van rehabilitatie of een erkenning dat betrokkene nog bestond voor zijn kerk. Hij schrijft het zelf: het was gewoon een pensionregeling. Dat heeft ongetwijfeld op papier gestaan.
(waar maar weer uit blijkt dat de gergem gewoon een betrouwbare werkgever is).

Het antwoord van Br. Dooijeweert had dus ook kort en zakelijk kunnen zijn: ik heb nooit emeritaat aangevraagd, wat me dus ook niet is verleend. Ik ben dus geen emeritus evangelist, en wordt als zodanig dan ook niet genoemd.
WillemB
05-02-2019 / 23:27
@Dorual1
Wat bedoel je met de woorden:
“ dat hij een geheel eigen weg is gegaan in de roeping die de Heere op zijn leven heeft gelegd.”
Is de roeping van de Heere dan beperkt aan de GG?
dorual1
06-02-2019 / 00:14
WillemB
roeping tot een ambt heeft een persoonlijk aspect en een gemeenschapsaspect. Verder wil ik er niet publiekelijk over spreken, want ik heb deze door de dienst des Heeren beproefde broeder hoog.
WillemB
06-02-2019 / 09:17
@Dorual1
Dat mag waar zijn, maar dan begrijp ik nog niet waarom je dit schrijft.
Als je in je roeping de weg van de Heere volgt (zoals het evangelisten-echtpaar) hoe kan je dan spreken van “een geheel eigen weg” ?
Het lijkt mij dat je dan juist geen eigen weg, geen eigen keuze volgt, maar niets anders dan de roeping van de Heere God volgt.
Nu lijkt het alsof je er een dubbele bodem in zoekt, omdat hun weg gedeeltelijk buiten de GG is gegaan.
Lijkt mij geen recht doen aan de worsteling, waarin het echtpaar heeft verkeerd, huis en haard te verlaten, om de weg van de Heere naar Peru te volgen.
CrA
06-02-2019 / 09:34
Als dhr van Dooijeweert niet de 'status' van emeritus evangelist zou hebben, maar wel zijn pensioen ontvangt uit de emerituskas, lijkt het mij logisch dat hij die 'status' wel heeft. Bovendien staat er boven de fotos van de desbetreffende evangelisten vermeld: Oud evangelisten. En aan dit criterium voldoet hij in ieder geval.
Lecram
06-02-2019 / 15:15
@dorual: men kan zich verschuilen achter allerlei formaliteiten en regeltjes, maar we hebben het hier niet over het bedrijfsleven, maar over een kerk die zich kerk van Christus noemt. Dan past het totaal niet om zo met gewaardeerde oud-evangelisten om te gaan. De vraag is dan ook of hij echt gewaardeerd werd door hen. Als je zo met mensen omgaat, kan jezelf ook geen kerk van Christus noemen
refoweb
06-02-2019 / 17:25
Reactie van Jan van Dooijeweert:

Lieve vrienden, broeders en zusters,

Allemaal hartelijk bedankt voor de reacties, maar ik denk dat het beter is om nu te stoppen met reageren. Ik heb geprobeerd om open en eerlijk een antwoord te geven op de vraag die gesteld werd. Die vraag was er al een paar keer eerder. Ik denk ook dat het nu duidelijk is dat er niets bijzonders aan de hand is. Ik doe gewoon mijn werk en ben gewoon lid van de Gereformeerde Gemeente, waar ik een warm plekje heb. Allemaal hartelijke groeten en Gods zegen.

Terug in de tijd

Is het boek "Brieven uit de hel" van Lewis verantwoorde lectuur voor een reformatorische jongere? Graag een antwoord van...
geen reacties
04-02-2016
Wat wordt bedoeld met de uitdrukking “de waarheid achter de waarheid”? Die term wordt bij ons weleens gebruikt, maar ik ...
geen reacties
06-02-2017
Beste mevrouw Van bodegraven. Ik las van u een antwoord op een vraag over vriendschappen. Dat meisje had problemen met v...
geen reacties
04-02-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering