Wichelroedelopen

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

02-01-2006, 00:00

Vraag

In mijn omgeving zijn veel mensen bezig met wichelroedelopen. Maar volgens mij is het occult. Kunt u  er iets over schrijven? Heeft Hosea 4:12 misschien met dit onderwerp te maken? Het wordt wel eens aangehaald in dit verband.
 

Antwoord

Wichelroedelopen en pendelen behoren tot de diagnostische mantiek: het opsporen van verborgen zaken met behulp van een wichelroede (een gaffelvormige stok) of een pendel (een gewichtje aan een draad). Luther veroordeelde reeds deze praktijk, ook al werd die toegepast in de mijnbouw. Naast alle zwendel op dit terrein zijn er ook frappante successen. Bij de wichelroede verklaart men die successen meestal uit aardstralen, maar daarmee kunnen de meeste resultaten niet verklaard worden. In veel gevallen gaat het om een spier- automatisme. Bij de wichelroedelopers werken parapsychische (direct of indirect demonische) krachten. Wichelen blijkt onwerkzaam te worden bij krachtig en gelovig gebed van een kind van God. De Amerikaan John Price had een speciale gave op dit gebied. Hij reisde veel, vond met wichelroedelopen vaak ondergronds water en droeg zijn vermogens ook over op anderen. Na zijn bekering tot Christus bleven zijn verschillende wichelroeden stom. Ze werkten niet meer. Een andere wichelroedeloper zocht niets kwaads achter zijn praktijk en bleef ook toen hij christen werd, naar water zoeken. Hij merkte echter, dat hij elke keer na het wichelen twee dagen lang niet meer kon bidden en bijbellezen.

Bij een pendel is het vergelijkbaar. Op zichzelf kan een gewichtje aan een draad ons weinig meedelen, maar wanneer een occult begaafd persoon zo’n pendel gebruikt, kan deze verrassend goede informatie verschaffen: het geslacht van een ongeboren kind of een datum waarop iets zal gebeuren. Ik weet van een huisarts die extra bloed of urine van zijn patiënten vroeg en daarna via pendelen bepaalde welke medicijnen hij moest voorschrijven. Betreft het hier krachten van de natuur, van God of van satan? Naar mijn overtuiging is het laatste het geval. Uit de vele voorbeelden die W. J. Ouweneel geeft in zijn boek ”Het domein van de slang” blijkt dat de pendel en wichelroede vaak wel werken, maar geestelijke schade aanrichten.

In Hos. 4:12v. staat ”Mijn volk vraagt zijn hout, en zijn stok zal het hem bekend maken; want de geest der hoererijen verleidt hen, dat zij van onder hun god weghoereren. Op de hoogten der bergen offeren zij, en op de heuvel roken zij”. Het betreft hier het vragen van houten beelden (goden) of mogelijk een waarzeggersboom (Richt. 9:37?). Het is mogelijk dat een stok gebruikt werd door waarzeggers. De NBV vertaalt ”uit stokjes lezen ze de toekomst af”. In deze gevallen gaat het om het vragen van de wil van de goden. Dit zijn verboden praktijken voor Israël (zie Deut. 18:9-14), maar het lijkt me niet dat in Hos. 4 speciaal een wichelroede bedoeld is.

De pendel en wichelroede hebben de functie van contactmiddel, van instrument van waarzeggerij, van medium in de hand van de pendelaar en wichelroedeloper, zoals de kaarten een medium zijn in de hand van de kaartlegger. Het occulte karakter van het pendelen en wichelroedelopen wordt in veel gevallen ook daaraan duidelijk, dat de betrokken persoon dikwijls nog andere occulte praktijken uitoefent, zoals belezen, magnetiseren, spiritisme, helderziendheid, waarzeggen. Wie direct of indirect met pendelarij of wichelroedelopen in aanraking is gekomen, dient ermee te breken in Jezus' naam.

Zie verder www.stichting-promise.nl - artikel Wichelroede.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

occult
geen reacties

Terug in de tijd

Als jongelui met elkaar geslachtsgemeenschap hebben gehad, maar de relatie verloopt niet goed, moet je ze dan als ouders...
geen reacties
02-01-2008
Mag je binnen je huwelijk seksspeeltjes, als vibrators e.d. gebruiken?
geen reacties
02-01-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering