Angsten en depressie

Ds. P.C. van Keulen / 2 reacties

02-01-2020, 15:20

Vraag

Al een tijd heb ik last van angsten en van een depressie. Soms ben ik heel erg bang voor de dood en voor de hel. Soms wil ik juist graag dood omdat ik dit leven niet langer meer aan kan, maar ik ben nog jong. Dit heb ik al met een paar mensen gedeeld en ik heb ook al van verschillende hulpverleners hulp gehad, maar het komt er elke keer weer op neer dat ze eigenlijk niet zoveel voor me kunnen doen. Ze denken dat ik dingen zelf bedenk omdat ik ‘niet spoor’.

Het lukt me haast niet meer om de normale dingen in het leven vol te houden, ik ben meer aan het overleven dan aan het leven. Maar ik zou zo graag bekeerd willen worden, maar ik weet niet of dat wel kan in mijn situatie. Hulpverleners nemen mij niet altijd serieus, doet God dat wel? De laatste tijd heb ik het idee dat iedereen mij raar vindt, sommige mensen zeggen dat ook tegen mij. Vindt God dat ook?

Nu ben ik zo moedeloos en zo bang dat God mij ook niet gelooft en dat Hij me misschien wel haat. Kan God nog ingrijpen voor het uit de hand loopt omdat ik het niet meer aankan? De dood lijkt de enige oplossing, maar ik ben bang dat de dood de hel voor mij betekent...

Antwoord

Beste vragensteller,

Je hebt al een tijd last van angsten en depressie met alle gevolgen van dien, zoals je die beschrijft in jouw vraag: moedeloosheid, het leven niet langer aankunnen, het soms dood willen, de angst dat de dood de hel voor jou betekent, de vragen met betrekking tot God of Hij jou wel serieus neemt, of Hij jou wel gelooft, of Hij jou haat, of Hij nog kan ingrijpen voor het uit de hand loopt. Wat een diepe en zware weg die jij te gaan hebt!

Het is daags na het kerstfeest dat ik jouw vraag ontving, het kerstfeest dat ons herinnert aan wat God gegeven heeft in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. Misschien heb je deze vraag wel op één van de kerstdagen of kort er voor gesteld. In ieder geval ligt het kerstfeest nog vers in het geheugen met die rijke betekenis. Het deed Johannes later zeggen: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Zou God jou dan haten vanwege jouw situatie nu? Hij heeft Zijn Zoon gezonden uit de liefde van Zijn hart te midden van een wereld, een mensheid die Hij had kunnen haten vanwege wie al die mensen waren en zijn van zichzelf. Maar dat deed Hij niet, want “zo lief heeft God de wereld gehad”, ja zo lief dat Hij het dierbaarste er voor over had, Zijn eigen Kind, “opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Dus ook het eeuwige leven, waardoor er in het geloof geen angst hoeft te zijn dat de dood de hel betekent.

Waar de Heere Jezus op het kerstfeest in deze zondige wereld kwam, met alle gebrokenheid daarin, daar ging Hij de weg naar Golgotha om Zijn leven te geven en verrees Hij op de derde dag uit de dood als Overwinnaar. Welk een ingrijpen van God in deze gebroken wereld voor het voor eeuwig “uit de hand liep”, ja al direct bij Adam en Eva in de moederbelofte, juist om te helen, en ook opdat wij met alles van ons leven tot Hem zouden gaan, Die het gezegd heeft: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” Allen! Hoe serieus neemt God ieder mens, dus ook jou! Welk een liefde en bewogenheid van Zijn kant. Waar dan heen? Tot Hem alleen! In alles van jouw leven!

Tot Hem alleen. Dat betekent niet dat we geen hulp mogen zoeken in onze tijdelijke omstandigheden. Zeker wel, God geeft mensen een zekere wijsheid om in ziekte, in zorgen en moeiten bij te kunnen staan. Juist in angsten en depressie is het goed om hulp te blijven zoeken. Je schrijft met betrekking tot hulpverlening uit het verleden: “Ze kunnen eigenlijk niet zoveel voor mij doen, ze denken dat ik dingen zelf bedenk, ze nemen me niet altijd serieus.” Zo kun jij het ervaren hebben, maar toch is het raadzaam om (opnieuw) hulp te zoeken, en ik denk in jouw situatie dat het goed is om die hulp te zoeken (via jouw huisarts) bij een professionele christelijke hulpverleningsinstantie, waar je van verwachten mag dat zij jou voor 100 procent serieus nemen. 

De laatste tijd heb je het idee dat iedereen jou raar vindt, sommige mensen zeggen dat ook tegen jou. En als je nu vraagt of God dat ook vindt dan kan het antwoord kort en krachtig zijn: nee! In de Bijbel kom ik nergens tegen dat iemand, die met pijn, ziekte, zorg  verdriet, angsten of depressie worstelde, te horen kreeg dat hij of zij raar was, hoe zijn ze juist bij Hem welkom, bij Wie uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. Zo lief heeft God ook jou!

Heel veel sterkte toegewenst en Gods zegen,
Ds. P. C. van Keulen

enlightened Heb je ook een vraag voor onze 120 panelleden?
Mail (vragen@refoweb.nl), whatsapp (0630277889) of gebruik het anonieme formulier  yes

Ds. P.C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

 • Geboortedatum:
  17-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

angst
2 reacties
AHHK76
03-01-2020 / 09:28
Beste vraagsteller, respect dat jij jouw vraag hier neerlegt! Je hebt het recht om serieus genomen te worden door de mensen. Het zijn ingewikkelde en moeilijke dingen waar je mee worstelt en die helaas deels herkenbaar zijn voor mij en vele anderen. Dus je bent helemaal niet raar. Ik mag weten dat ik een kind van God ben, maar ben ook vaak aan het overleven en vind t leven ook vaak zwaar. Ik heb antidepressiva tegen angst en probeer zo goed mogelijk met mijn gevoelens om te gaan door als de negatieve gevoelens toeslaan te gaan zingen/bidden/muziek te luisteren/te gaan opruimen of afleiding of extra rust te zoeken. Ook probeer ik helpende gedachten te herinneren en herhalen zoals een Bijbeltekst of: morgen is voor ons verborgen, God zal voor ons zorgen. Het klinkt allemaal misschien heel praktisch en theoretisch wat ik schrijf, maar t helpt mij echt en t brengt me vaak ook weer dichter bij God. Zoek een goede christelijke hulpverlener of iemand die pastoraal kan begeleiden die je hierin steunt... Gods zegen en rust toegewenst!
AHHK76
03-01-2020 / 09:33
God enkel licht,
voor wiens gezicht
niets zuiver wordt bevonden,
ziet ons bevlekt,
met schuld bedekt,
misvormd door duizend zonden.

Der sterren pracht
is bij Hem nacht,
hoe hel zij schitt'ren mogen,
en wij, belaan
met euveldaan,
wat zijn wij in zijn ogen?

Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.

Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonden,
en door zijn bloed
wordt ons gemoed
gereinigd van de zonden.

Wil, U ter eer,
steeds meer en meer
't geloof in ons versterken,
dan zullen wij,
gereed en blij,
uit liefde 't goede werken.

Terug in de tijd

Waarom had de Heere Jezus het niet kunnen communiceren met zijn ouders dat hij in Jeruzalem moest blijven? Ik kan nameli...
geen reacties
01-01-2011
Al een aantal keer ben ik aan het HA geweest. Nu is het zo dat ik de eerste keer veel zegen heb ervaren en vooraf veel b...
3 reacties
01-01-2013
Ik ben een jonge vrouw van 25 jaar. Enige tijd geleden heb ik een jongen leren kennen op een verjaardag. Niet lang daarn...
geen reacties
01-01-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering