Thomas Watson

Ds. R. van de Kamp / 2 reacties

07-12-2015, 15:44

Vraag

Hieronder eerst een stukje van Thomas Watson uit een dagboek: “Als Christus de grote Medicijnmeester is, voor Wie niets te wonderlijk is, waarom worden dan niet alle mensen genezen? Ik antwoord: Omdat niet allen hun ziekte kennen. Ze weten niet dat ze ziek zijn, ze hebben geen ogen om de wonden van hun ziel te zien. Christus wil hen niet genezen die zichzelf inbeelden dat ze Hem niet nodig hebben. Ze worden niet genezen omdat ze hun ziekte liefhebben. Augustinus bad om zijn bekering tegen de zonden, maar diep in zijn hart wenste hij: Maar nu nog niet, Heere! Zolang men de zonde liefheeft, heeft men een walg van Christus’ medicijnen. Sommigen zenden om Christus, als het te laat is. Als de andere medicijnmeesters hen hebben opgegeven en er geen hoop op leven meer is, roepen ze tot Christus of Hij hen wil zalig maken. Maar Christus wijst zulke patiënten af die Hem alleen willen gebruiken als noodhulp. Niet allen worden genezen, omdat ze de medicijnen die Christus hun voorschrijft niet willen innemen. Hij schrijft hun voor de bittere drank van berouw te drinken en de pil van boetvaardigheid in te nemen. Zij kunnen die niet verdagen. Liever willen zij sterven dan deze medicijnen gebruiken.”

Na het lezen van dit stukje zei iemand over de tweede alinea waarin gesproken wordt over Christus als noodhulp: “Dit is onbijbels want niemand die Christus als laatste redmiddel gebruikt wordt afgewezen door Hem.” Toch heb ik sterk het gevoel dat Watson hier verkeerd begrepen wordt. Of is dit inderdaad een krasse onbijbelse uitspraak?

Antwoord

Beste vriend(in),

Op het eerste gezicht lijkt het inderdaad een onbijbelse uitspraak van Watson. Iedere zondaar is toch van harte welkom bij Christus. En wij moeten van alle andere medicijnmeesters worden afgebracht, zodat er niets anders overblijft dan Christus alleen!

Wat Watson hier m.i. bedoelt is dat Christus niet helpt als wij liever een andere medicijnmeester hadden gehad, maar omdat die ons niet kan helpen daarom maar genoegen nemen met Christus. Met andere woorden: wij hebben Christus wel nodig, maar Hij is niet alles voor ons! Hij is wel noodzakelijk, maar niet dierbaar. Dan is Hij voor ons een noodhulp.

Het is wel een uitspraak die aan het denken zet. En ook aan het onderzoeken! Want Wie is Christus dan voor jou? En voor mij?

Met hartelijke groet en Gode in alles bevolen,
Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  26-09-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

oudvader
2 reacties
DeDwaler
07-12-2015 / 19:48
"En Jezus zei: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden.
En sommigen van de Farizeeën die bij Hem waren, hoorden dit en zeiden tegen Hem: Zijn wij dan soms ook blind?
Jezus zei tegen hen: Als u blind was, zou u geen zonde hebben, maar nu u zegt: Wij zien, zo blijft dan uw zonde." (Johannes 9:39-41).

Ik had Christus nodig, omdat ik mijn ziekte niet kende. Ik wist niet dat ik ziek was, want ik had geen ogen om de wonden van mijn ziel te zien. Omdat ik me inbeeldde dat ik Hem niet nodig had, had ik genezing nodig. Ik was slaaf van de ziekte, want ik had de ziekte lief en ik moest worden vrijgekocht. In mijn nood bad ik de grote Medicijnmeester om genezing, nadat Hij slijk op mijn ogen legde, ik mij waste en ziende werd.
Jeremiah
08-12-2015 / 09:24
Thomas Watson. Ds Fraanje noemde zichzelf een klein lichtje vergeleken bij de grote lichten uit Schotland en Engeland. Wat fijn om hier af en toe een puritein voorbij te zien komen. Ik merk steeds meer dat de puriteinen leven! Goed om te zien want hun geschriften zijn van grote waarde en ik raad iedereen aan om ze te lezen!

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over Simon de tovenaar (Handelingen 8: 9-13). Er staat beschreven dat er een grote groep mensen bij hem...
geen reacties
07-12-2018
Ik ben een boek van een eindtijdprofeet aan het lezen. Hij kan zeer overtuigend schrijven en beweert één van de twee get...
3 reacties
07-12-2009
Op school vroeg een keer iemand waarom ik bid voor het eten. Eerlijk gezegd wist ik dat tot mijn schaamte niet zo goed. ...
3 reacties
07-12-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering