Opgedragen kinderen en het verbond

Ds. C. Oorschot / geen reacties

01-08-2016, 14:55

Vraag

Als je als ouders gedoopt bent, maar je heb je laten overdopen en je kinderen zijn niet gedoopt maar opgedragen, zijn je kinderen dan nog wel in het verbond begrepen?

Antwoord

Een kort vraagje maar gemakkelijker te stellen dan te beantwoorden, maar laten we het Woord laten spreken. Bepalend voor het voorstaan van de volwassen- of de kinderdoop is de zin uit het Doopsformulier: “Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van Het Rijk Gods en van Zijn Verbond dopen.”

Hierin staat de kerk der Reformatie pal tegenover hen die de volwassendoop voorstaan. Ook de veel geciteerde tekst uit Mark. 16:16: “Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn zal zalig worden,” moet hier genoemd worden. Om de Bijbel aan zijn kant te krijgen ‘vergeet’ men dan de rest van dit vers en concludeert: Zie je wel, eerst geloven (en dat kan je van een zuigeling niet verwachten) en dan pas dopen. Het gaat hier echter niet om de volgorde geloof/doop maar om de noodzaak van het geloven wil men zalig worden en niet verloren gaan. Dit geloof wordt door je (of je kind) te laten dopen betekend en verzegeld.

Terugkomend op de aangehaalde tekst uit het Doopformulier: het sluiten van het Verbond waarvan hier sprake is, gaat terug naar Genesis 17 waar de HEERE tot Abraham (de vader aller gelovigen!!!) nadrukkelijk Zijn Verbond verbindt aan de besnijdenis en met dit sacrament Abraham en zijn nageslacht en allen die tot zijn huis behoren apart zet van de andere volken. God verplicht ook aan Abraham en zijn zaad het zichtbare teken van dit verbond, namelijk de besnijdenis te onderhouden.

Het Hebreeuwse woord voor verbond is berith en dit betekent letterlijk: verplichting. Heel letterlijk vertaald staat er in Genesis 17 vs. 7A: “En Ik zal Mijn verplichting tussen Mij en tussen u en tussen uw zaad na u recht overeind doen staan.” Dit is, wat blijkt uit Genesis 17, een eeuwige verplichting, waartoe de HEERE Zichzelf en de zijnen verplichtte en geldt dus ook de kerk van het nieuwe verbond. Zo men zijn kind(eren) dus niet laat dopen maar ze opdraagt, vrees ik, dat men een eigen, zelf uitgedachte en gekozen weg gaat en dan geldt dat wat er staat in vers 14 slot: “hij heeft Mijn Verbond gebroken.”

Ds. C. Oorschot

Ds. C. Oorschot

Ds. C. Oorschot

 • Geboortedatum:
  25-08-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Stellendam
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. Oorschot is op 17 april 2021 overleden.

Tags in dit artikel:

kinderdoopopdragen babyverbond
geen reacties

Terug in de tijd

Wat wordt er bedoeld in het geestelijk leven met: “Kijk het maar achteraan?”
27 reacties
31-07-2017
De laatste jaren heb ik veel geleerd rondom geloof en bekering. Ik weet dat ik niets kan doen, maar toch ook weer wel. N...
3 reacties
29-07-2011
Als je dominee achteraf onbetrouwbaar blijkt, wat betreft de geheimhoudingsplicht, waar ga je dan heen?
1 reactie
30-07-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering