Bronnen uit de rabbinale traditie

Redactie Refoweb / 5 reacties

01-06-2018, 13:05

Vraag

Zijn bronnen uit de rabbinale traditie bruikbaar bij Bijbelstudie? En bestaan er toegankelijke boeken van de rabbijnen die aanbevelenswaardig zijn?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

5 reacties
Jesaja40
01-06-2018 / 15:51
Dr. David H. Stern is een Messiasbelijdende Jood. In 1972 kwam hij tot geloof in Yeshua, de Messias. Aansluitend studeerde hij theologie en vertrok naar Israël. In zijn boekje: het Evangelie is Joods behandeld hij diverse vragen, zoals: Is de Wet van Mozes nog van kracht? Moet de kerk evangeliseren onder Joden? Zeer verhelderend en lezenswaardig.

Ook leerzaam is: het Joodse gebedenboek van I. Dasberg. Voor iedere dag staat er een gebed in die zowel in de synagoge als thuis gebruikt wordt. De Pirké Awot (spreuken der vaderen) zijn beslist de moeite waard om daar kennis van te nemen. Voor de sjabbat en de feesten worden bijzondere gebeden opgenomen. Het is gewoon genieten van het rijke Joodse leven door alle eeuwen heen.

Ik noem er maar twee. Er is voor velen jaren leesmateriaal beschikbaar. Het merendeel is beslist niet luchtig maar taaie, zware kost!
Lecram
01-06-2018 / 16:00
Ik kan van harte de website van Peter Steffens aanbevelen met vele audio en video opnames van lezingen van hem. Alhoewel Peter zelf geen rabbijn is, hij heeft wel gestudeerd bij de rabbijnen in Jeruzalem.

https://petersteffens.nl/
Sammie2016
02-06-2018 / 09:38
De profeet Jesaja profeteerde voor onze tijd dat Gods hemelse organisatie van engelen (symbolisch Gods vrouw genoemd) aardse kinderen zou voortbrengen na een periode van 'onvruchtbaarheid'..........
Jes 54:13 Al je zonen zullen door Jahweh of Jehovah worden onderwezen
en de vrede van je zonen of kinderen zal groot zijn.

Wij weten allemaal dat de zonen/kinderen van Jahweh in deze tijd allemaal volgelingen van Jezus moeten zijn, christenen dus.

De lijn waarlangs het geestelijk onderwijs/voedsel tot discipelen van Christus stroomt is:
Jahweh - Jezus Christus - de Slaaf van Jezus (Mat. 24:45) - de christelijke gemeente.

Jezus waarschuwde voor nep-Christussen en nep-onderwijs met zij woorden in
Mat 23:8-10 ...
Maar GIJ moet U geen Rabbi laten noemen, want één is UW leraar, terwijl GIJ allen broeders zijt. 9 Noemt bovendien niemand op aarde UW vader, want één is UW Vader, de Hemelse. 10 Laat U ook geen ’leiders’ (meester, leraar) noemen, want één is UW Leider, de Christus.

Mat 4:4 ..... Maar hij antwoordde: ‘Er staat geschreven: “De mens moet niet alleen van brood leven, maar van elk woord dat uit Jehovah’s mond komt.”’
Dat is waar voedsel .. al Gods heilige woorden/onderwijs.
Lecram
02-06-2018 / 12:53
@Sammie2016: mag jij je vader (vergeef me als je geen vader meer hebt) dan ook geen 'vader' noemen, en je meester vroeger of school geen 'meester'? (vs 9+10)

Rabbi betekent 'leraar'. Er zijn vele bijbelleraren, dat is het punt niet. Het gaat er Jezus om dat Hij gezaghebbend is, dat Jezus de waarheid heeft.
Er zijn ook rabbijnen die Jezus wel als Messias aanvaard hebben. Dan zijn ze zeker wel een rabbijn. Zij leren uit de Schrift, met als leidraad Jezus' woorden.
Het gaat er dus om dat we de gehele Schrift interpreteren zoals Jezus ons heeft geleerd. Dat wil niet zeggen dat we niets van Joodse rabbijnen kunnen leren, maar wel dat we alleen dat aannemen wat we kunnen toetsen aan Jezus' woorden.
Sammie2016
04-06-2018 / 08:34
Hi Lecram, compliment voor jouw nauwkeurige analyse.
Zeker kan je iemand vader (die heb ik inderdaad niet meer) en leraar/leider noemen.
Vader, degene die je geboorte heeft veroorzaakt. Leraar/leider als beroep.
Laten we het deel dat hierover gaat eens beschouwen (Jezus' woorden).
Mattheüs 23 ...
7 zij (de geestelijke leiders) zijn ook belust op de begroetingen op de markten, en om door de mensen ‘rabbi, rabbi’ genoemd te worden.
8 Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders.
9 En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is.
10 En u mag niet meesters genoemd worden, want Eén is uw Meester, namelijk Christus.

Commentaar bij rabbi, leraar, meester, heer, etc. ....
leider: Het Griekse woord is synoniem met ‘Meester’ en brengt hier de gedachte over van iemand die leiding en onderwijs geeft, een geestelijk leider. Waarschijnlijk werd het gebruikt als een religieuze titel.

Leider: Aangezien geen enkel onvolmaakt mens de geestelijk Leider van ware christenen kan zijn, is Jezus de enige die met recht deze titel draagt.

Vader: Jezus verbiedt hier het gebruik van de term vader als een vormelijke of religieuze eretitel voor mensen.
Denk aan 'father' (Engelse titel voor geestelijke) of 'papa' of paus (Italiaans).

Hierin moeten we dus ook blijven in de woorden of het gebod van Jezus.

Terug in de tijd

Aan ds. Simons. Onlangs hoorde ik een preek van u over Fil. 3:20, over het uitzien naar de wederkomst van de Heere Jezus...
geen reacties
31-05-2013
Ik zou graag antwoord willen ontvangen van een CGK-dominee. Ik ben een meisje van 15 jaar en ik weet niet hoe ik bidden ...
geen reacties
31-05-2017
Graag wil ik een vraag stellen aan prof. dr. M. J. Paul. Ik geloof in de schepping. Maar soms wordt je door een opmerkin...
2 reacties
31-05-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering