Lastig om Jezus aan te nemen

Ds. S.T. Lagendijk / 2 reacties

22-02-2018, 15:17

Vraag

Ik ben opgegroeid in een kerk waar het tot bekering komen een soort ‘geluk’ is. De afgelopen tijd ben ik ook veel om me heen gaan kijken. Ik kwam erachter dat dit niet waar is en dat wij Jezus mogen aannemen zonder dat we er enig recht op hebben. Ik vind het zo lastig om Jezus aan te nemen als mijn Zaligmaker. Ik wil de dingen van me afzetten die ik in mijn opvoeding heb meegekregen omdat ik erachter ben gekomen dat het bijbels onjuist is, maar ik blijf ermee bezig. Het beïnvloed mijn persoonlijke geloof negatief. Hoe kan ik dit opzij zetten? Heb veel artikelen hierover gelezen, maar toch stelt het me niet gerust.

Antwoord

Dank voor je vraag. Wat kan geloven een worsteling zijn, waarbij wat anderen ons gezegd hebben ons soms in de weg kan staan. Bij alle verschillende dingen die mensen zeggen, is het belangrijk om te luisteren naar wat Gód zegt in Zijn Woord.  

Wat zegt de Bijbel? Aan de ene kant roept de Bijbel ons op om ons te bekeren en om te geloven. In Jesaja 55:6-7 staat dat heel mooi: “Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk.” De gedachte dat je maar moet afwachten of bekering je overkomt en dat het een soort van geluk hebben is als dat je ten deel valt, is dus niet Bijbels. De Bijbel roept op om de Heere te zoeken, Hem te geloven en te vertrouwen en je van je zonden te bekeren. Je moet geloven. En je mag ook geloven. Dat zegt de Heere Zelf. Hij nodigt ons uit om Hem te vertrouwen. Hij geeft ons een Bijbel vol beloften, die ons aansporen om tot Hem te komen en alles van Hem te verwachten.

Terecht stel je echter dat het heel lastig is om je te bekeren en Jezus aan te nemen. De Bijbel gaat nog een stapje verder. Dat is niet alleen moeilijk, maar onmogelijk. De Heere Jezus zegt dat niemand het Koninkrijk van God ziet, behalve wanneer je wederom geboren wordt (Joh. 3:3). Ons hart moet veranderd worden. Uit jezelf zie je niet hoe erg je zonde is. En uit jezelf zie je niet hoe heerlijk de Heere Jezus is. En hoe kun je geloven en de Heere Jezus vertrouwen, als je de ernst van je zonde niet voelt en niet ziet waarom Hij al je liefde waard is? Om te kunnen geloven heb je nodig dat de Heere je ogen opent. Dat Hij je de ernst van je zonden laat voelen en Hij je laat vluchten tot de Heere Jezus Christus.

Wat te doen? Blijf de Heere zoeken. Bid aanhoudend, net als Jakob: “Ik laat U niet gaan, tenzij dat U mij zegent.” Lees je Bijbel met het gebed of de Heere erdoor tot je spreken wil. Strijd tegen de zonde en zoek dicht bij de Heere te leven. Kortom, volhardt in het gebruik van de middelen. En loop je er tegenaan dat je het niet lukt? Vertrouw dan op de Heere dat Hij je alles zal geven wat je nodig hebt om in Hem te geloven. Wie het van Hem verwacht komt niet beschaamd uit.

Ds. S. T. Lagendijk

Ds. S.T. Lagendijk

Ds. S.T. Lagendijk

 • Geboortedatum:
  17-05-1983
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Zwartebroek-Terschuur
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Jezus aannemen
2 reacties
coby5
01-03-2018 / 22:55
Lastig? Dat is het meest simpele wat er is, maar mensen hebben het zo moeilijk gemaakt. Bid gewoon het zondaarsgebed en klaar. Een kind van 5 kan dat al. Word als een kind en denk niet te moeilijk.
Sammie2016
02-03-2018 / 09:06
Als je Jezus als discipel wilt volgen zal je jezelf moeten wegcijferen en je martelpaal elke dag moeten dragen.

Je moet oprecht als Christus leven, met de hoon, spot en eventuele vervolging maar de goedkeuring van de Almachtige God Jahweh.

Nee, je hebt gelijk Jezus neemt niet iedereen aan want niet iedereen wil oprecht Gods wil doen. Jezus zei hierover : ......
Mat 7:21-22 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen me zegt, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, maar alleen degene die de wil doet van mijn Vader in de hemel. 22 Op die dag zullen veel mensen tegen me zeggen: “Heer, Heer, we hebben toch in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam allerlei wonderen gedaan?” 23 Dan zal ik openlijk tegen ze zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend! Ga weg, wetteloze mensen!”

Terug in de tijd

Aan ds. Van der Sluijs. Ik ben me aan het verdiepen in de werken van Spurgeon en ook in de geschriften van Andrew Murray...
geen reacties
21-02-2012
Ik heb een vraag/opmerking over hoeden. Ik draag zelf niks, tenminste niet elke zondag. Maar er staat in Korinthe iets o...
geen reacties
21-02-2007
Sinds kort heb ik een vriend die lid is van de PKN. Ikzelf ben dooplid van de Ger. Gem. We zijn het weekend niet bij elk...
geen reacties
21-02-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering