Mirjam mocht het beloofde land niet in

Ds. C. Oorschot / 1 reactie

07-10-2017, 11:29

Vraag

Waarom mocht Mirjam het beloofde land niet ingaan? De reden van Aäron en Mozes wordt expliciet genoemd. Die van Mirjam kan ik niet vinden. Kunt u dit vertellen?

Antwoord

De Bijbel is geen antwoordenboek op al onze vragen. Wel krijgen we antwoord op de levensvraag: hoe vind ik een genadig God? Nu wat Mirjam betreft: zij werd als meisje reeds in Gods raadsplan tot behoud van Zijn volk ingeschakeld (zie Ex. 2:4 en 7). Tijdens de woestijnreis had zij ook een bijzondere plaats onder het volk Israël (zie Ex. 15:20 en 21). De Heere Zelf bevestigt dit nog in Micha 6:4, waar staat: “Immers heb Ik u uit Egypteland opgevoerd en u uit het diensthuis verlost en Ik heb voor uw aangezicht heengezonden Mozes, Aäron en Mirjam.”

De bijzondere positie, haar van Israëls God geschonken, was geen waarborg dat ze zonder zonden was, lees slechts Num. 12:1-15 waar ons vermeld wordt van haar kritiek op Mozes samen met haar broer Aäron. God bezoekt juist hem en haar die Hij tot een bijzondere taak geroepen heeft in dit leven met Zijn straffen. In Numeri 20:1 lezen we van haar sterfbed. Dit was vóór de ongehoorzaamheid van Mozes en Aäron, zodat haar daarom niet het binnengaan van het beloofde land ontzegd werd. Waarom zij dan niet binnen mocht? Wel is zij binnengegaan in het hemelse land der rust, een weldaad die God haar bewees en ook ons moet bewijzen op grond van het verzoeningswerk van de meerdere Mozes, Zijn Zoon Jezus Christus.

Ds. C. Oorschot

Lees ook: 'Mirjams melaatsheid'

Ds. C. Oorschot

Ds. C. Oorschot

 • Geboortedatum:
  25-08-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Stellendam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

1 reactie
Jesaja40
08-10-2017 / 18:14
De leeftijd van Mirjam geeft al het antwoord, zij behoorde tot de categorie waarvan de Eeuwige had gezegd: iedereen vanaf 20 jaar zal het beloofde land niet binnengaan. Alleen de Joshua en Kalev zullen het beloofde land betreden. Mirjam, die de Eeuwige loofde met haar reidans als dankbaarheid voor het uitleiden, was geen uitzondering. Ook zij moest zich schikken onder het oordeel wat de Eeuwige over mijn volk had uitgesproken.

Hoe bitter is het geweest voor hen die net boven de twintig waren toen zij door de Rode Zee trokken. Zij zagen de kracht van de Eeuwige en wisten dat hun levensdagen op hun 60e jaar voorbij zou zijn.

Terug in de tijd

Hoe is het mogelijk dat als je aan het Heilig Avondmaal deel neemt, naast elkaar aan tafel zit en de gemeenschap met Chr...
2 reacties
07-10-2015
Het lijkt ons bijzonder om op onze bruiloft na de huwelijkvoltrekking bij het gemeentehuis twee witte duiven los te late...
geen reacties
06-10-2008
Wat vindt u van de actie #WeAreN (wij zijn Nasrani, christen)? Solidair met christenen in Irak en Syrië door gebed, gift...
1 reactie
06-10-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering