Mirjams melaatsheid

Ds. A. van Vuuren / 3 reacties

20-05-2016, 11:52

Vraag

Ik las onlangs Numeri 12. Daar gaat het over Mirjams melaatsheid. Maar ik begreep het niet goed waarom alleen Mirjam gestraft werd, want er staat hier dat Mirjam EN Aäron klaagden tegenover Mozes. Dus waarom werd alleen Mirjam gestraft? Natuurlijk zullen we nooit altijd begrijpen waarom God iets deed/doet, maar ik hoop toch dat iemand een antwoord kan geven!

Antwoord

Goede vraag. Te meer omdat de reden in Nummeri 12 niet woordelijk wordt vermeld.

Vooraf wil ik het volgende opmerken: de vraag wordt, denk ik, opgeroepen omdat wij redeneren vanuit ons menselijke rechtvaardigheidsgevoel. Maar het gaat hier om de hoge God, die wij niet kunnen narekenen. Denk bijvoorbeeld maar aan het menselijk leed in deze wereld. Dat is een gevolg van de zondeval. Toch lijdt de een meer dan de ander.

Vervolgens moeten we bedenken dat God soeverein is en dus vrij is om de een wel daadwerkelijk te straffen en de ander niet. Daarbij moeten we ook beseffen dat het hier om een tijdelijke straf gaat. Hier is sprake wat de Bijbel noemt: Vaderlijke kastijding. Mirjam was een profetes en kind van God, al ging ze hier natuurlijk volledig in de fout door haar jaloezie en opstand tegen Mozes. Hier is dus geen sprake van de eeuwige straf, al zou die wel verdiend zijn geweest. Die eeuwige straf voltrekt God aan allen die de Heere Jezus afwijzen als Koning en Verlosser en zich weigeren te bekeren. 

Om concreet te worden: We zullen conclusies moeten trekken uit de tekst zelf, als ook uit het gedrag van Mirjam en Aaron op andere Bijbelplaatsen. Ik denk dat Mirjam werd gestraft omdat zij de aanstookster is. Zij nam het voortouw en nam Aaron daarin mee. Niet voor niets wordt Mirjam in vers 1 als eerste genoemd. Daar komt bij dat Mirjam in de Bijbel steeds wordt getekend als een vrouw met een sterk karakter. Iemand die telkens het voortouw neemt. Een regelaarster. Zij zorgde er voor dat Mozes als baby zijn moeder als voedster kreeg, nadat de Egyptische prinses hem in het biezen mandje gevonden had. Zij was het die leiding gaf aan zang en reidans na de doortocht door de Rode Zee. Aaron daarentegen wordt steeds afgetekend als iemand met een meegaand, om niet te zeggen ‘slap’ karakter. Aaron is een volger. Dat zien we ook bij de zonde met het gouden kalf. (Exodus 32). Dan laat Aaron zich ompraten. Ook dan straft God, een deel van volk sterft als straf, 3000 man. Maar Aaron blijft gespaard. 

Kortom ik kan niet anders concluderen, dan dat Mirjam wordt gestraft omdat zij de aanstookster is en gangmaker. Dat blijkt ook uit het feit dat God in zijn aanklacht de positie tussen de profeet en Mozes vergelijkt. (Mirjam was profetes). Het doet me denken aan een opstootje in de klas. Wat doet de leraar? Hij pikt de gangmaker, de aanstichter, er tussen uit en straft hem zwaar en stelt zo een voorbeeld.

Het gaat hier in Numeri 12 ten diepste niet om een gezinsconflict, het heeft zijn weerslag op het volk (vers 15). Aaron komt tot inkeer als hij ziet hoe zijn zus gestraft wordt met melaatsheid. Op zijn verzoek doet Mozes voorbede en krijgt Mirjam vergeving. Die zachtmoedigheid, die zelfverloochening van Mozes vind ik nog opvallender dan het feit dat slechts Mirjam wordt gestraft. Een voorbeeld voor ons. Mozes reageert niet boos en vol wrok. Zo van: dat komt er nu van. Nu komt boontje om zijn loontje. Hij blijkt de zachtmoedigste mens op aarde (vers 3). Zo is Hij het type van de Heere Jezus, de zachtmoedigste in hemel en op aarde. Hij die gezegd heeft: Leert van Mij dat Ik zachtmoedig bent. Dankzij Hem mogen opstandige, hoogmoedige, op zichzelf gerichte mensen vergeving vragen en ontvangen!

Met hartelijke groet,
Ds. A. van Vuuren

 

 

Ds. van Vuuren preekte de zondag na dit antwoord over het betreffende onderwerp. (Kijken vanaf minuut 40)

 

Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

 • Geboortedatum:
  02-11-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Capelle a/d IJssel
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

3 reacties
JohannesHermanus
20-05-2016 / 12:16
Voorstelbare uitleg. Wellicht ter aanvulling:

Aäron stond in de speciale dienst van God! Die kun je geen zeven dagen missen...

"Wacht u in de plaag der melaatsheid, dat gij naarstiglijk waarneemt en doet naar alles, wat de Levietische priesteren ulieden zullen leren; gelijk als ik hun geboden heb, zult gij waarnemen te doen. Gedenkt, wat de HEERE, uw God, gedaan heeft aan Mirjam, op den weg, als gij uit Egypte waart uitgetogen." (Deut. 24:8,9)
CrA
20-05-2016 / 21:44
Ds zegt: "Zij nam het voortouw en nam Aäron daarin mee."

Mirjam lijkt op Eva.

1Tim. 2:14 En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen.
refoweb
23-05-2016 / 10:05
Ds. van Vuuren heeft gisteren ook over dit onderwerp gepreekt. De video van de dienst is bij het antwoord toegevoegd.

Terug in de tijd

Ik heb nu 2,5 jaar verkering. Het is allemaal hartstikke serieus. We zijn een keer te ver gegaan in lichamelijk contact....
geen reacties
19-05-2009
Een kennis van mij wil graag een vriendin, maar hij is verstandelijk beperkt. Zelf kan hij geen vriendin zoeken. Bestaan...
geen reacties
21-05-2018
Vraag aan B. S. van Groningen. Ik heb een vraag over gezinsvorming voor Gods Aangezicht. Ik ben nu net van ons tweede ki...
geen reacties
19-05-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering