Gewijzigde nota

Jurist / 1 reactie

18-08-2017, 12:03

Vraag

Een aantal maanden geleden heb ik een nota betaald aan een bedrijf. Nu sturen ze voor dezelfde bewezen diensten van toen, nog een nieuwe nota met een bedrag er bovenop omdat er volgens hen veranderde regelgeving is waardoor ze extra werk hadden. Ik vraag me af of dit mag en moet ik deze nota alsnog betalen?

Antwoord

Mogelijk kan ik niet een heel bevredigend antwoord geven, aangezien het mij ontbreekt aan informatie. Van belang is onder meer te weten wat bij het aangaan van de overeenkomst is overeengekomen en of u akkoord gegaan bent met de algemene voorwaarden. Verder vraag ik mij af of er in uw geval sprake is van meerwerk. Zijn er na het ontvangen en betalen van de factuur nog diensten verricht die u kunt kwalificeren als meerwerk, of lijkt het er sterk op dat de andere partij door veranderde regelgeving een financiële tegenvaller heeft en die vervolgens nog op aan u bewezen diensten wil doorberekenen?

Wanneer er geen sprake is van meerwerk, kan niet zonder meer de prijs van de reeds gefactureerde diensten worden verhoogd. Zelfs niet wanneer dat is opgenomen in de algemene voorwaarden. Wanneer u de overeenkomst heeft afgesloten als natuurlijk persoon (dus niet in naam van bijvoorbeeld een onderneming) kent de wet namelijk een zogenaamde zwarte lijst met bedingen in een overeenkomst die als onredelijk bezwarend worden aangemerkt. Onredelijk bezwarend is volgens deze lijst onder meer een beding “dat de gebruiker [het bedrijf dat u de factuur stuurde] de bevoegdheid geeft de door hem bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, tenzij de wederpartij [u in dit geval] bevoegd is in dat geval de overeenkomst te ontbinden.”

Het beste kunt u uw bezwaar tegen de factuur kenbaar maken bij het bedrijf dat u de factuur stuurde. Mogelijk kunt u samen tot een geschikte oplossing komen. Zo niet, dan kunt u altijd (gratis) juridisch advies inwinnen bij een rechtswinkel in uw woonplaats. Zij kunnen u eventueel ook helpen om een onderbouwde brief met uw bezwaren op te stellen.

Jurist

  • Kerkelijke gezindte:
    PKN (Hervormd)
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

juridisch
1 reactie
hans0166
19-08-2017 / 12:13
als er een wettelijke grondslag voor de verhoging is mag deze doorberekend worden.
Let wel : mag
Of dat verstandig is als leverancier is een tweede...

Dus ja.. er kan een hele goede reden voor zijn, maar een goede uitleg hiervoor mag op z'n minst verwacht worden.

Terug in de tijd

Ik heb een vriendin die in een een crisisopvanghuis verblijft. Ze mag daar maximaal drie maanden vertoeven. Nu zit ze er...
4 reacties
18-08-2010
Beste dominee Buijs. Ik ga in september belijdeniscatechisatie volgen in de gemeente van Naarden. Ik zie er vreselijk te...
geen reacties
18-08-2006
Ik heb vannacht het boekje gelezen dat heet “Mag ik belijdenis doen?” (van Ds. W. van Vlastuin) ter voorbereiding op de ...
geen reacties
18-08-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering