Zonde belijden over jeugdrelatie

Ds. B.M. Meuleman / geen reacties

17-01-2019, 15:00

Vraag

Ik ben een jongen van 17 jaar oud en ik zit momenteel in een relatie met een schat van een meid (19). Zij mag geloven gered te zijn door God en ik ben ook erg veel en serieus met het geloof bezig, hoewel ik nog niet durf te getuigen van een persoonlijk geloof. Ik zie dit als een zegen, na mijn ‘vorige leven’. Vandaar ook na lang worstelen met mijn geweten en God, deze vraag: mijn vriendin en ik kunnen goed over het geloof praten en dat is voor mij ook wel een teken dat onze relatie gezegend wordt. Nu wij wat langer samen zijn, worden wij ook wat meer ‘actief’ op seksueel gebied. Hierover hebben we echter wel duidelijke grenzen naar elkaar en we willen de Bijbelse norm nastreven door deze grenzen. Dit houdt in: geen seks voor het huwelijk en geen verleiding opzoeken. We houden het netjes, zeg maar.

Maar nu we toch meer dan eerst seksueel actief zijn, krijg ik steeds meer spijt en last van mijn vorige relatie en wat daarin is gebeurd. Met dat meisje heb ik namelijk seks gehad, meerdere malen. Dit was toen ik 15 jaar oud was (een echte jeugdrelatie). We zijn met ruzie uit elkaar gegaan en ik zou ook niet meer van haar kunnen houden. Thuis ben ik over seks (dus ook niet over seks voor het huwelijk) nooit goed ingelicht geweest en ik was nog zo jong, argeloos en meningloos over dit onderwerp, maar daarmee wil ik niets goed praten. Ik wil mijn zonden belijden tegenover mijn vriendin en tegenover God. Maar is dit wel genoeg? Kan ik nog opnieuw beginnen? Moet ik niet verplicht met dat eerste meisje trouwen en mag ik anders nooit meer trouwen? Ik weet het niet meer. Ik zou deze vraag en het antwoord ook willen gebruiken om het mijn vriendin te vertellen.

Met vriendelijke groet, een wanhopige jongen.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Het is mooi om te lezen dat je een vriendin gevonden hebt die geloven mag in God en getuigen kan van haar redding door Hem. Maar ook dat jezelf kennelijk een ‘nieuw leven’ bent begonnen, ook al durf je nog niet te getuigen van een persoonlijk geloof in Jezus Christus. Ongetwijfeld wil je wel goed spreken van Hem en is het je verlangen om te komen tot de geloofszekerheid die je vriendin ook heeft. Dat zijn allemaal zaken die de Heere Zelf door Zijn Heilige Geest in je hart werkt. Opziende tot God mag je daarom zeggen: Hij zal niet laten varen het goede werk dat Hij in mij begon. 

Tegelijk is daar het verdriet en het berouw over je oude leven, je ‘vorige leven’. Het is goed dat je je zonden tegenover God én je vriendin wilt belijden (waarbij het je specifiek gaat om je vorige relatie). Je huidige relatie heeft alleen kans van slagen en kan alleen Gods zegen verwachten wanneer je een open communicatie met je vriendin hebt, ook (niet alleen) waar het je vorige relatie betreft. Anders wordt het een struikelblok op jullie gezamenlijke weg. Daarom ben ik blij dat je deze vraag stelt en er samen met je vriendin over wilt praten. Zoek daarin samen Gods Aangezicht in gebed en bidt om Zijn onmisbare leiding. 

Concreet is je vraag of je verplicht bent met je vorige vriendin te trouwen of dat je anders moet kiezen voor een ongehuwd leven. De reden daarvoor zou zijn dat je meerdere malen seks met haar hebt gehad. Ik weet niet precies wat je daaronder verstaat, maar ik neem aan dat het daarbij gaat om geslachtsgemeenschap, de lichamelijke eenwording tussen man en vrouw. 

Nu is de Bijbelse lijn enerzijds dat lichamelijke gemeenschap verplicht tot een huwelijk, zie bijv. Ex. 22:16: “Wanneer nu iemand een maagd verlokt, die niet ondertrouwd is, en hij ligt bij haar, die zal haar zonder uitstel een bruidsschat geven, dat zij hem ter vrouwe zij.” Dit staat echter wel in het Bijbelse kader dat het niet geoorloofd is om te trouwen met een heidense vrouw.  Nieuwtestamentisch gezien betekent dit dat het een christen niet geoorloofd is te trouwen met een ongelovige: “Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis?”, 2 Kor. 6:14. Helaas komt het onder christenjongeren veel te vaak voor dat men met allerlei goede bedoelingen en schijnbaar Bijbelse argumenten dit Bijbelse gebod overtreedt en toch een relatie aangaat met een ongelovige vriend of vriendin, wat later veelal tot grote problemen leidt. 

Concreet betekent dit voor jou dat je dubbel gezondigd hebt: én je hebt gemeenschap had vóór het huwelijk én je hebt een relatie gehad met een ongelovig meisje. Je mag God wel dubbel dankbaar zijn dat Hij een gelovig meisje op je weg geplaatst heeft en dat is zeker geen reden tot wanhoop. Met dat ongelovige meisje had je niet onder Gods zegen verder gekund. Wanneer je de Heere oprecht je zonden belijdt en smeekt om vergeving -en doe dat maar samen met je huidige vriendin- is de weg vrij om samen verder te gaan. Immers, “indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid”, 1. Joh. 1:9. Laat dan jullie gezamenlijke nieuwe leven een leven zijn in overeenstemming met Gods Woord, waarbij je de oude mens en zijn begeerlijkheden hoe langer hoe meer kruisigt om met Christus te leven in een nieuw, godzalig leven. Dat is ook het vreugdevolle en hoopvolle wat je in je vraag aangeeft samen met je vriendin te willen doen: leven binnen de heilzame en bevrijdende grenzen van de Bijbel. Als jullie zo jullie leven inrichten naar Gods Woord, in liefde tot Hem boven alles en in liefde tot elkaar als jullie zelf, mag je zeker Gods zegen verwachten. 

Ds. B. M. Meuleman

Ds. B.M. Meuleman

Ds. B.M. Meuleman

 • Geboortedatum:
  20-05-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Vledderveen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

seksualiteit voor het huwelijk
geen reacties

Terug in de tijd

In het bijbelboek Zacharia 8:19 laatste gedeelte staat: “Hebt de waarheid, en den vrede lief.” Zoals ik het lees wordt h...
geen reacties
17-01-2018
Ik vind het erg moeilijk in ons kerkverband. Maar vooral in onze plaatselijke gemeente. Er zijn veel foute gedachten en ...
geen reacties
16-01-2006
Een tijdje geleden heb ik de cd “Psalmen voor nu” gekocht. Ik vraag me af: kan deze muziek? Qua muziekstijl bijvoorbeeld...
geen reacties
16-01-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering