Beren verscheuren twee en veertig kinderen (2)

Ds. H. D. Rietveld / geen reacties

10-07-2017, 08:25

Vraag

Reactie op de vraag over 2 Kon. 2:23-25 ('Beren verscheuren twee en veertig kinderen') van ds. H. D. Rietveld. Geachte dominee, het probleem: “Het water is kwaad en het land onvruchtbaar” (vs. 19). Elisa: “Zo zegt de HEERE: Ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood noch onvruchtbaarheid van worden” (vs 21). Dat zal als een lopend vuurtje door die gemeenschap gegaan zijn. De vaders zullen dat aan kinderen verteld moeten hebben als Godswonder. De profeet had door de bewoners uitgeleide gedaan moeten worden. Uit het spotten van de kinderen blijkt dat de vaders tekort geschoten zijn in het vermelden van het wonder door de man Gods. God zelf wordt hier beschimpt. Hier gebeurt wat geschreven staat: “...want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen,...” Vraag: Wat vindt u hiervan?

Antwoord

Een mooie aanvulling op mijn antwoord. Hoewel we niets lezen van een reactie van de inwoners van Jericho. Maar het optreden van Elisa als man Gods zal inderdaad wel indruk hebben gemaakt. En dus ook door ouders aan hun kinderen verteld zijn. Ik vraag me wel af of de ouders van Jericho schuldig zijn aan de dood van de kinderen in Bethel. Maar onze vragensteller gaat ervan uit dat het Godswonder van Jericho ook wel in Bethel doorverteld zal zijn. Dat er een schuld op deze kinderen lag is m.i. wel duidelijk. Er is hen in elk geval geen eerbied voor de profeet bijgebracht. Wat in het tweede Gebod staat over de misdaad van ouders die gevolgen heeft voor hun kinderen is hier dan wel van toepassing, maar we moeten m.i. niet vergeten dat er altijd ook een eigen verantwoordelijkheid bij het nageslacht ligt. Ezechiël  18 waarschuwt in dit opzicht voor al te vlotte gevolgtrekkingen wat de zonden van ouders in relatie tot hun kinderen betreft. God heeft geen lust in de dood van een zondaar, maar hierin dat hij zich bekeert en zal leven.   

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

 • Geboortedatum:
  06-11-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nijkerk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

EliaOude Testamentwraak
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraagje over Exodus 20:5b-6. Waar ik vooral moeite mee heb is Exodus 20:5b. Nu heb ik een charismatische acht...
geen reacties
10-07-2007
Waarom is het in de refo-wereld niet toegestaan om als meisje iets zonder mouwen te dragen in de zomer? Ik draag erg gra...
27 reacties
10-07-2013
Hoe vaak moet je nog om vergeving vragen als je al vergeving hebt ontvangen? Het klinkt mij zo ongelovig om iedere keer ...
2 reacties
10-07-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering