Bang ooit de onvergeeflijke zonde te doen

Ds. H. van der Ham / 2 reacties

09-06-2017, 14:08

Vraag

Ik ben bang dat ik ooit een keer de zonde tegen de Heilige Geest ga doen. Ik denk er de laatste tijd veel over na. Is dit een reële angst of moet ik hier niet zo mee bezig zijn eigenlijk?

Antwoord

Beste jongere,

Het is niet verkeerd over zulke zaken na te denken. Voor alle zonden kun je bang zijn en vragen dat de Heere je bewaren wil en leiden wil – dat is heel goed. Het lijkt me verstandig dat je iets goeds leest over de zonde tegen de Heilige Geest. Een boekje erover. Of een goede preek erover. Daar kun je verder mee komen.

Als je bang bent de zonde tegen de Heilige Geest te doen, dan is dat juist een teken dat je die zonde toch niet gedaan hebt!

Van harte de nabijheid van de Heere toegewenst.

Groet,
Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

 • Geboortedatum:
  25-05-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Schipperspredikant

Tags in dit artikel:

zonde tegen Heilige Geest
2 reacties
Sammie2016
12-06-2017 / 08:30
Hi, dan denk je aan Mat 12:31-32 toch!

De meeste mensen zondigen wel maar niet tegen de Heilige Geest dat is van een andere orde.
1Joh. 5:16 heeft het over een zonde die de dood met zich meebrengt en
Hebr. 10:26-27 over opzettelijke zonden die bedreven worden ondanks nauwkeurige kennis van de Bijbelse waarheid.
In dit geval geldt zelfs de waarde van Christus offer niet voor zo iemand of zoals Hebr. zegt "blijft er geen slachtoffer voor zonden meer over".

In het verslag van Mat. 12 zien we dat de Farizeeën tegen Jezus waren en zeiden dat hij demonen uitwierp met de kracht van Beëlzebub oftewel Satan terwijl dat dit gebeurde met de kracht van God, Gods Heilige Geest.
Deze geestelijke leiders lieten ook een grote haat zien tegenover Jezus, de zoon van God, die juist alles deed kon doen door Gods kracht, de Heilige Geest.
Jezus waarschuwde hen toen voor de zonde tegen de HG.

Ook nu is het zo dat iedereen die Gods geest tegenwerkt de kans loopt tegen de HG te zondigen, dit zal nooit worden vergeven.

Vergewis je van de volmaakte wil van God en het is verstandig om die dan ook te doen en je nauwkeurig op de hoogte te stellen van ZIjn rechtvaardige meetstaven.
De Bijbel zegt: ..... "Dat is goed en aangenaam in de ogen van God, onze Redder. 4 Het is zijn wil dat alle soorten mensen worden gered en nauwkeurige kennis van de waarheid krijgen. 5 Want er is één God en één bemiddelaar tussen God en mensen, een mens, Christus Jezus,...
(1Tim. 2:3-4).

fijne dag allen.
CorsdeKort
12-06-2017 / 22:11
Wat jij bedoelt is waarschijnlijk zodanig zondigen tegen de Heilige Geest dat dat dan niet goed te maken is.

God is niet onrechtvaardig of oneerlijk. Je doet zoiets niet per ongeluk.
Je moet wel heel DOELBEWUST, helemaal tegen je gevoel en tegen je principes, iets heel erg vreselijks doen en daarmee anderen flink beschadigen voordat er zo’n grote straf als geen vergeving van toepassing kan zijn. Jezus vergaf een hoer, en een corrupte belasting ambtenaar omdat ze er spijt van hadden en beterschap beloofden. Ook die ernstige misdadiger (die aan het kruis) kreeg vergeving.

Wel een goede zaak dat je daar serieus over nadenkt. Godsvucht is het Duits is "Gottesfurcht", of te wel vreze des Heren. Godsvrucht is bang zijn om God en de Heilige geest kwijt te raken. Als jij daar dan zo over nadenkt dan is dat ook Godsvrucht en dat siert je.

In feite is alle zonde, zonde tegen de Heilige Geest (al bedoel jij dat waarschijnlijk niet). God geeft de Heilige Geest aan wie Hem gehoorzaam zijn. De Bijbel zegt heel duidelijk dat de Heilige Geest en ons vlees, onze menselijke natuur, lijnrecht tegenover elkaar staan. Dus ik kan niet leven volgens mijn natuurlijke neigingen en tegelijk de Heilige Geest gehoorzaam zijn. Daarom staat er in Ef. 4: 30-31: ‘Bedroef de heilige Geest Gods niet … alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen.’

Ben je Hem niet gehoorzaam, dan bedroef je de Heilige Geest.

De Heilige Geest is ons juist gegeven als kracht om niet te zondigen, dat wil zeggen niet bewust aan de zoende toe te geven. Zonder die kracht is dat onmogelijk en vallen wij steeds maar iemand die wedergeboren is, die vol is van de Heilige Geest die heeft kracht gekregen en die wil, en kan, zijn zondige natuur weerstaan, die kan als Koning heersten over de zonde, die is bevrijd van de macht van de zonde (Romeinen 6).

Hiertoe zijn jij en ik geroepen, dat is voor ieder godsvruchtig mens mogelijk.
cors.dekort@anico.nl

Terug in de tijd

Ik (Ger. Gem.) heb al enige tijd een relatie met een jongen die van oorsprong katholiek is. Hij gaat vaak met mij mee na...
geen reacties
09-06-2003
Mijn vader van 79 jaar heeft nogal eens iets als het over zijn gezondheid gaat. Nu is dat zo gezegd heel ‘normaal’; als ...
geen reacties
10-06-2015
Ik heb de laatste tijd heel veel afscheiding. Ik moet wel twee keer per dag een schone onderbroek aan. Het is korrelig e...
geen reacties
09-06-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering