Mijn weg is anders

Ds. A.T. Vergunst / 21 reacties

18-05-2017, 13:50

Vraag

Aan een Ger. Gem.-dominee. Ik ben een jongeman van 40. Mijn ouders lazen altijd (veel) boeken van allerlei predikanten van de Ger. Gem. Zelf lees ik al vanaf mijn 20e boeken van de Engelse en Schotse Puriteinen. Altijd blijf ik echter dat stemmetje van mijn ouders horen dat dit niet goed is en dat er altijd wat ‘mist’ bij deze schrijvers en dat je alleen moet lezen van Ger. Gem.-dominees. Ik blijf daar maar last van houden, zelfs zozeer dat ik niet tot geloofszekerheid kom, altijd maar dat stemmetje. Ik heb ook altijd de sterke afkeuring van mijn ouders gevoeld en die afwijzing voel ik zelfs als ze niet bij mij zijn. Hoe kan ik hieruit komen en mee omgaan?

Ook voor de bekering geldt dit. Mijn ouders zijn echt bekeerd, ze hebben daar veel zekerheid over, ze zeggen bijvoorbeeld ook dat ze heel duidelijk het zondaar zijn voor God kennen, etc. Ik durfde nooit iets over mijzelf te vertellen uit diepe angst voor afkeuring, want hoe het in mijn hart is lijkt niet op hun bekering, dus ik keur altijd mijn ‘weg’ af. Ik ken niet dat de Heere het onmogelijk heeft gemaakt in mijn leven en zo moet het echt gaan, zeggen ze. Het moet eerst helemaal onmogelijk voor je zijn. Ik heb altijd veel liefde van de Heere in mijn hart ondervonden, maar niet die dingen die zij ervaren. Ik durf nooit te spreken over ‘mijn weg’ omdat er altijd die stem is van mijn ouders: “Alleen dit is de ware bekering en anders kom je voor eeuwig bedrogen uit en bedrieg je jezelf.” Leidt ook vaak tot enorme moedeloosheid in mij. Pas ben ik begonnen in het boek “Het bloed van Christus” en word ik zo bemoedigd, maar steeds is er die stem: “Je bedriegt je...” Kunt u me helpen?

Antwoord

Beste vriend,

Blijf gerust met toewijding en aandacht de Engelse en Schotse Puriteinen lezen. “The more the better!”  Het onderwijs wat je aan hun voeten over God en Zijn werk mag leren is werkelijk oud goud wat nog steeds schittert alsof het pas gisteren gesmeed is.   

Dat ‘stemmetje’ wat jij hoort van je ouders is abuis. Ik geloof best van je dat je ouders bekeerd zijn, maar bekeerde ouders kunnen ook verkeerd denken. Ik begrijp dat de afwijzing van je ouders je zeer doet en aangezien je dat al van jongs af aan hebt ervaren, is het moeilijk om dat van je af te schudden. Je ouders domineren in jouw denken en dat mogen ze niet. Jouw denken moet door het Woord geleid en gevoed worden. Je ouders zijn ongetwijfeld lieve mensen die het wel menen, maar die van hun bekering DE bekering gemaakt hebben. Maar ik garandeer je dat ze abuis zijn. God leidt Zijn volk op talloze verschillende manieren, hoewel we allemaal gaan leren over de ellende van onze zonden, de heerlijkheid van Christus en het verlangen om heilig voor God te leven.

Laat je leiden door Gods’ Woord, vriend.  Wat wij er aan toevoegen kun je met een gerust hard naast je neerleggen. Als jij je geestelijk kunt herkennen in de schriftuurlijke bevinding van het Woord, zoals dat ook meesterlijk door de Engelse en Schotse vaderen is beschreven, dan mag je God de Vader dagelijks wel dankzeggen voor Zijn werk in jouw hart, zelfs als het niet is zoals vader of moeder  denken dat het moet gaan. 

Natuurlijk kunnen we ons bedriegen, maar dat kunnen je vader en moeder ook! Veel kan een mens doen om zichzelf te bedriegen, maar veel kunnen we ook doen om onszelf van de ware troost te beroven. Er zijn zaken die onbedrieglijk zijn. Je kunt ‘liefhebben’ met bedrog doen, maar je kan ook weten of je echt iemand lief hebt. Petrus aarzelde geen ogenblik om te zeggen tegen de Heere Jezus dat hij Hem liefhad, hoewel hij zo diep gevallen was. Hij wist het; het was geen bedrog. Kijk, ga die innerlijke geestelijke tekenen van het ware leven na. En waar die levenstekenen gevonden worden, dan mag je God de Vader danken dat Hij Zijn werk begonnen is, hoewel het misschien niet precies in de weg gegaan is die je vader en moeder kennen.   

Onlangs sprak ik met een oud-predikant. Ik vroeg hem hoe hij reageerde op hen die altijd maar weer opmerken: “Er wordt wel wat gemist in die preek of dat boekje.” Hij gaf me een mooi antwoord: “Weet ik. Er wordt altijd veel gemist. Maar werd Christus gemist? Als Hij gemist is in de prediking, in het hart, in het geloofsleven, ja dan wordt alles gemist met wat u/wij ook allemaal hebben.” 

Vriend, laat dat je vraag ook maar zijn en laat dat je ook rust brengen. “Is Christus voor mij dierbaar geworden en als mijn ‘eten en drinken’? Want de Heere zegt in Johannes 6 dat degene die Zijn vlees eet en Zijn bloed drinkt, het eeuwige leven bezit.

Hartelijke groeten, 
Pastor A. T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

 • Geboortedatum:
  22-09-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Carterton (Nieuw-Zeeland)
 • Status:
  Actief
21 reacties
Jeremiah
18-05-2017 / 16:30
Herkenbaar. Hier ook al vaak besproken. Onderstaande stukjes van oudvaders zijn hier ook al vaak langsgekomen. Wat als je je ouders ze eens laat lezen? Ze zullen het ongetwijfeld goed bedoelen met je, maar er kan ook bij Gods kinderen veel onkunde zijn. Als de eigen bekeringsweg gesteld wordt als maat voor de ander.

- Brakel

A: Sommigen worden schielijk, in korte tijd overgebracht. B: Sommigen worden overgebracht door en met grote verschrikkingen en ontsteltenissen der wet, des doods en der verdoemenis. C: Sommigen op evangelische wijze. De zaligheden en de volheid van den Middelaar Jezus Christus overstelpen de ziel, en de zoetigheden van de evangelische goederen vervullen zo hun zielen, dat ze geen tijd hebben om aan hun zonden en verschrikking te denken. Maar zij worden als verslonden door het evangelie, en zij ontvangen Jezus met blijdschap. D: sommigen brengt de Heere over in vele bedaardheid, door het gezicht van waarheden: in bedaardheid zien zij hun zondige en ellendige staat buiten Christus. (...) Zij hebben niet vele smartelijke droefheid, ook geene verrukkende blijdschap, maar een genoegen in, een zoete goedkeuring van waarheden, zo ten opzichte van hun ellende, als ten opzichte van de zaligheid in Christus (...). E: sommigen worden bekeerd met vele wisselingen van droefheid, blijdschap enz. (...).

- Immens

Leer toch onderscheiden acht geven op de wegen Gods. God leidt al Zijn kinderen niet op dezelfde wijze. De één wordt door een bitter Mara, en de ander door een lieflijk Elim naar Kanaän geleid. Ja, soms zal God wel zulken, die het meest buitensporig in de zonden geweest zijn, op het lieflijkst lokken en nodigen tot Zijn gemeenschap, en hun niet meer gezicht van hun zonden en overtuiging geven, dan zij nodig hebben om hen tot Jezus te brengen; ja van het begin hunner overtuiging af het oog op Jezus en Zijn algenoegzaamheid doen vestigen, waardoor alle naarheid wordt weggenomen. En anderen, die burgerlijk hebben geleefd, ja godsdienstigen zedig waren, worden wel eens door zo'n nare weg geleid, dat ze als
het ware de spranken van de hel in hun consciëntie gevoelen. Waardoor de Heere hun wil leren, dat het steunen op eigen gerechtigheid even verfoeilijk voor Hem is als openbaar in de zonde te leven. Leert dan tot uw bemoediging de verscheidene wegen Gods kennen.

- Smytegelt

Meent ge, dat elk een op een en dezelfde wijze uit de natuurstaat in de genadestaat komt? Neen, dat geschiedt op verscheidene wijzen. Met de één gaat het bard toe, en het is een barre noorden wind die er waait; met de ander gaat het zacht toe, 't is als het suizen van een zachte stilte, een liefelijke zuidenwind die hen bewaait; de een wordt als voorbij en door de hel gesleept, de ander wordt als voorbij en door de hemel geleid; de een geschiedt het met vele verschrikkingen en vervaarnissen, de ander met veel vrijmoedigheid en blijdschap. De Heere is vrij in Zijn doen".
WillemB
18-05-2017 / 16:57
Wat een helder en mooi antwoord van ds. Vergunst. Dicht bij het Woord te blijven, doet je soms verder afstaan van personen (zelfs je ouders) en hun bepaalde bevinding.
Ik zou de vraagsteller willen adviseren eens een preek te beluisteren van deze dominee. Wat een zegen dat er in uw kerkverband nog zulke predikers zijn (al wordt het schraal op dat gebied). En daar loopt u niet alleen tegenaan, het zijn er velen met u.

Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig (Matt. 10:37).
Miss
18-05-2017 / 17:55
Weet je,
Geloven doe je ook met je hart.
JIJ bouwt een band met je vader op en dat kan alleen jij,op jouw manier.

Hoe kan de heilige geest jou wat influisteren of aanraken als je steeds de gedachten van anderen op nr 1 zet?

Als je wat leest,sta helemaal open! Als de heilige geest jou dan een bepaalde interpretatie geeft dan mag je blij worden en daarop gezegend verder gaan! JIJ bent aangeraakt..neem het mee en voel je gezegend.
aleph
18-05-2017 / 23:29
Wat een prachtig, helder en nuchter antwoord van ds. Vergunst.
Het wordt vaak allemaal zo moeilijk gemaakt.
Waar staat in de Bijbel dat als er iemand bij Jezus komt dat Zijn reactie is om maar eens te gaan bedenken of het wel echt genoeg is?
Zeker is het mogelijk om je te vergissen, zoals in het antwoord ook staat, maar als dat steeds maar weer op de voorgrond komt en de ruimte die er is in Christus naar de achtergrond verdwijnt, zorgt dat ervoor dat velen niet tot de geloofszekerheid kunnen komen.
denkna
19-05-2017 / 08:32
Los van de mogelijk verschillen tussen Gergemmers en Schotten, zou ik me vooral de vraag stellen: hoe komt het dat iemand van 40 nog afhankelijk is van de instemming of goedkeuring van je ouders? Het is niet gezond dat ouders dan nog steeds zo'n grote invloed laat hebben op je (geloofs)leven. En jij bent de enige die dat kan veranderen, door meer op je zelf te vertrouwen!
Samanthi
19-05-2017 / 16:38
Wat een mooi antwoord!
@denk na
Het is helemaal niet raar dat iemands opvoeding veel invloed heeft.

Als je ouders altijd zeggen dat je niets waard bent duurt het je hele leven om van die gedachte af te komen dit kan zeker ook met geestelijke dingen, bovendien kan de duivel er goed op inspelen, je hebt geen heil bij God het moet anders.
bouwmanjr
19-05-2017 / 21:06
Dat ben ik niet met je eens Willem.,
Wat te denken van ds wj Karels,ds v Boven,ds Verschuure,ds v manen,ds v Rijswijk,ds Beens,ds Mouw,ds Huijser, ds hogchem,ds v Dieren,ds Schot,ds Moerkerken,ds Mondria,ds v Aalst,ds de Heer,ds Bredeweg,ds Schipper,ds Hoogerland,ds Janse,ds v Belzen,ds Karens,ds de Waard,ds v Laar,ds de Haan,ds Tanis,ds Clements,ds Maljaars,ds v Krimpen,ds Meeuse.
Me dunkt zomaar enkele predikanten.
Dus het is zeker niet schaars!!
Omega
19-05-2017 / 21:13
@bouwmanjr Willem bedoelt een schraal evangelie, niet een schaars. Hoewel dat bij genoemde predikanten niet zoveel uitmaakt ;-)
Marisa
19-05-2017 / 22:31
@Jeremiah
Mooi, de wijsheden van de oudvaders en voor mijzelf ook heel leerzaam. Dank je voor deze aanvulling.
aleph
19-05-2017 / 23:17
Ik begrijp - met pijn in het hart - heel goed wat Willem bedoeld. Onlangs las ik een artikel waarin de vinger op de zere plek gelegd wordt. Ik ben bang dat daardoor velen net als de vraagsteller jaren in onzekerheid blijven.

"Ik vrees dat het Evangelie vaak bedekt wordt verkondigd (......) Hoewel het wordt ontkend, moet je aan veel voorwaarden voldoen, wil het heil voor jou zijn. Het lijkt iets voor een selecte groep. Dat wordt bevorderd door beschouwelijk prediking....".(Ds. P. den Ouden, Terdege mei 2017)
dorual1
20-05-2017 / 08:57
@ willem, boumanjr, Omega
Wat mij nogal eens tegenvalt in de reakties op Refoweb is dat bepaalde mensen er altijd behoefte aan schijnen te hebben om negatief over bepaalde predikanten te spreken. Het is helemaal niet verboden om kritiek te hebben op predikanten, maar als een predikant uit de behoudende hoek van ons refowerldje een "fout" antwoord geeft is refoweb te klein en als er eens een goed antwoord komt (en kennelijk vallen predikanten als ds Vergunst en ds Harinck om maar eens een paar namen te noemen onder de "goede" categorie) dan zijn er altijd lieden die naast de waardering over het gegeven antwoord ook nog eens menen te moeten benadrukken dat er hele volksstammen andere predikanten binnen het kerkverband van de genoemde twee zijn bij wie je dergelijke antwoorden beslist niet zou krijgen. Dus hoe dan ook: het is nooit goed of het deugt niet. Klagen om het klagen. Zullen we daar elkaar en de Heere nu eens geen verdriet meer over geven? Overigens ben ik blij met elk Bijbels gegeven antwoord op refoweb, ook van genoemde predikanten Laten we verder maar zuinig zijn met het noemen van namen van mensen, hoezeer de dienstknechten des Heeren ons lief zijn. Ik ben niet van Paulus, ik ben niet van Appollos of Petrus. Maar zijn wij volgelingen van hun Zender?
WillemB
20-05-2017 / 12:20
Blijkbaar heb ik een zere plek geraakt. Ik heb geen namen genoemd van predikanten die schraal zouden preken. Maar lieve mensen, komt de ervaring van deze vraagsteller dan zomaar uit de lucht vallen? Het is blijkbaar een jarenlang zuchten onder een onbijbelse prediking. De eenvoud is ver te zoeken, met werkhuisjes, armenhuisjes, broodhuisjes, sterfhuisjes, trouwhuisjes en weet ik wat allemaal van huisjes.
Is het dan te begrijpen dat velen snakken naar de eenvoud van het gewone Evangelie.
Legt ds. Vergunst zelf al niet de vinger op de zere plek? Dat er in een eenvoudige Evangelie prediking van Christus, door velen zogenaamd wat gemist wordt? Wat dan? Er moet blijkbaar iets bij. Hun bevinding. Hun weg. Hun ervaring. Hun huisjes.
Levensgevaarlijk!
Lieve mensen, dat het Licht van het Evangelie deze bedekkende, schrale prediking mag doorbreken in dit kerkverband, is mijn gebed voor u!
3parels
20-05-2017 / 13:03
Er zijn helaas veel leugens geslopen in de prediking die rond de reformatie zo ruim was. Door geloof alleen. Tegenwoordig maken velen predikanten er een ander verhaal van. Je moet dit kennen, dat kennen... in de Rooms Katholieke Kerk klinkt dit als je moet dit doen en dat doen... allemaal voorwaardelijk.

Het voorhangsel is gescheurd... geen drempels meer.. geen offers meer... er is een verse vrije weg naar de troon... zonder voorwaarden of kennis van wat dan ook... wie wil gaan tot Jezus mag komen. En Hij werkt alles zelf wel uit. Hij ziet graag onze lege handen. Je mag niks mee brengen. Dus ga zoals je bent, met al je tekorten en zonden en belijd dit gewoon: Heere ik heb ook niks, zelfs geen zin om U te zoeken of te kennen. Hij maakt het anders door Zijn Geest.

En gelukkig werkt de Heere verschillend, we zijn ook allemaal verschillend dus de Heere moet wel verschillend werken: de één wordt in één moment overgezet.. de ander geleidelijk.. de één leer eerst zijn zonden kennen.... de ander eerst de vreugde in Zijn offer... maar ze zullen allemaal de drie stukken uiteindelijk kennen. Maar die leren ze pas kennen na het komen tot Hem. Dus ik zou aan de vragensteller willen zeggen: u hebt nog een heel leven voor U, al Hij het geeft, om van alles te leren van Hem... op Zijn tijd... en misschien kunt u uw ouders over tien jaar beter begrijpen. Wat ik ook nog wil zeggen: pas wanneer de Heere gaat werken leert u pas iets kennen, dus eerst komt de levendmaking en daarna leer je alle drie stukken kennen. Kortom: net als kinderen verschillend leren en niet allemaal op dezelfde tijd wat leren, leren Gods kinderen ook...
Johangroen
20-05-2017 / 15:08
Willemb en 3 parels ik ben het volledig met jullie eens, het evangelie word zeer schraal gebracht en al helemaal geen Christus prediking behalve al bijna onbereikbare weldaad na de levendmaking volgens de meeste gergem predikers, en Bouwman jr dat zijn nu juist de predikanten die jij opnoemt.

Het antwoord van de dominee is prachtig en pastoraal met liefde beantwoord.
dorual1
20-05-2017 / 16:57
@Willemb en anderen.
Ach ja, er is een zere plek geraakt. Lieve broeder, het gaat er mij helemaal niet om om de GerGem te verdedigen. Maar het gaat er mij om dat er zo vaak onnodig negatief gedaan wordt als er een positieve weg gewezen wordt. De vraagsteller heeft een dilemma in zichzelf wat te maken heeft met een ongezonde situatie bij hem thuis en de dominee wijst hem daaruit een heldere weg. Reactanten verbinden de ongezonde situatie bij de man thuis met de prediking die in hun ogen gemeengoed is in de GerGem. Wat ik mij voor het aangezicht des Heeren oprecht afvraag of de vraagsteller en/of de dominee nu werkelijk geholpen zijn met deze stekelige opmerkingen? Voegt het iets toe om de situatie bij de man thuis te verbeteren? Nee! Is het een verheldering van het antwoord van ds Vergunst? Ik dacht het ook niet. , Moeten we elkaar daar dan mee vermoeien? Volgt er een hele reeks huisjes als karikatuur (want echt, ik ken de GG van Vlissingen tot Barneveld en van daar tot Groningen, en hier zitten huisjes bij die ik niet ken (en andere huisjes moeten echt in hun context verstaan worden; zo geisoleerd kun je er alleen de draak maar mee steken, net zoals het nachthutje op de komkommerhof uit Jes 1:8 wat het ook regelmatig goed doet als er op Refoweb voorbeelden van de tale kanaans moeten worden belachelijk gemaakt). Is er dan niets aan de hand? Helaas wel, het is hier het paradijs (nog) niet, en ik heb ook wel eens met mijn tenen krom in de kerk gezeten. Maar ga ik jullie met deze verhalen stichten? Ik heb die gewoonte niet. Ik sluit mijn ogen niet voor de scheuren in het gebouw Gods die wij mensen met ons dwaalziek hart maken, maar ik pas ervoor om er het vergrootglas bij te houden. Ik zet mij liever in om de scheuren te helen.

Zullen we het erbij houden dat Ds Vergunst de jonge man van 40 (en ons) een heldere weg heeft gewezen en de Heere hiervoor danken? En @Jeremiah heeft met de citaten van oudvaders nog eens aangetoond / onderstreept dat ds Vergunst in een rijke traditie staat! Dank ook voor deze aanvulling! Ik hoop en bid dat morgen op veel kansels er een ruim evangelie is voor doodschuldige zondaren.
Jeremiah
20-05-2017 / 18:29
Nog een kleine aanvulling: koop het boekje "Wandelen in de waarheid" met preken van Christopher Love. Is pas uit. Erg mooi en pastoraal, vooral voor jonge mensen die onkundig en zoekende zijn.
WillemB
20-05-2017 / 19:17
@dorual1,
Ik betwijfel ten zeerste of de "ongezonde thuis situatie van de vraagsteller" (uw woorden) afwijken van het algemeen gedachtegoed van de GG. Niet voor niets wordt hij thuis toch één op één doorverwezen naar (uitsluitend) het lezen van deze predikanten?

In welke context zou ik de "huisjes" moeten lezen, anders dan het te toetsen aan het Woord?

Het is in u te prijzen dat u scheuren probeert te helen! Maar zult u oppassen, om de dwalingen aan de waarheid te lijmen? Zoals onmiskenbaar gebeurt. Om een voorbeeld te noemen, moet zonodig de Hellenbroekmethode voor de jongeren op een slinkse wijze aangevuld worden met de dwaling over bloembollen theologie. En dat alles onder de betrouwbare vlag van ds. Hellenbroek…!? Dat noem ik het lijmen van dwalingen aan de waarheid.

Hopelijk zet u zich in voor het helen van de waarheid!
dorual1
20-05-2017 / 21:02
@willemb
Naar mijn persoonlijke waarneming is de thuissituatie van de vraagsteller geen model voor het gedachtengoed van de Gergem.
Ik ben geen deskundige op het gebied van de bloembollentheologie, een term ontleend aan een beeld dat ds. Moerkerken in zijn Catechismusverklaring gebruikt, net zo min heb ik er een vermaak in om mij in een theologisch dispuut te mengen. Zeker niet hier over de rug van de vraagsteller en zijn beantwoorder. De hele discussie die de broeders Blauwendraad, Bart en van der Zwaag hebben aangezwengeld ga ik niet hier in een refoweb item tot een oplossing brengen. Mijn punt is: maak een bijdrage van een GerGem predikant die je aanspreekt niet krachteloos door er als bij default bij te moeten vermelden dat wat hij hier zegt maar zelden binnen de GerGem gehoord wordt. Uit eigen ervaring weet ik dat dit niet waar is en kennelijk heb je het nodig om je reeds ingenomen standpunt over de GerGem kracht bij te zetten.
Daar word ik verdrietig van. Want het is alleen maar een voortzetting van reeds ingezette onderlinge verwijdering in de gereformeerde gezindte. Daar wilde ik de vinger bij leggen. Wees nu eens gewoon blij met een goed antwoord van een GerGem predikant zonder al die zure opmerkingen. Dat is mijn pleidooi, zonder daarmee alles wat binnen de GerGem gebeurt en gezegd wordt goed te willen praten.
bosebos
21-05-2017 / 09:36
Dergelijke discussie's zijn altijd zo pijnlijk. Wat is een christen van node? Altijd weer Ootmoed. De oorsprong van deze discussie is steeds "IK ben heiliger dan gij". De duivel is hier in oppermachtig door vertwijfelende zielen alle hoop te ontnemen. Kasplantjes worden vertrapt. De jeugd wordt de Hoop ontnomen doordat "Eikenbomen der gerechtigheid" de waarlijke Bekering als onberijkbaar verkondigen. Dergelijke opstelling van "christenen" grenst aan misdaad tegen de mensheid. Maar Eeuwig Bloeit de Glorie Kroon op het Hoofd van Davids Grote Zoon". De Heere zal er voor zorgen dat er geen waarlijke zuchter achter zal blijven. Hoe beschadigd ook in geestelijk opzicht.
Johangroen
21-05-2017 / 13:57
Bosebos waar is je redenatie op gebaseerd? Niemand zegt fat hij heiliger of beter is. Vergunst geeft een liefdevol antwoord, en sommige reacties geven de gebrokenheid van kerkelijk Nederland weer pijnlijk maar waar, laten we er niet voor wegkruipen maar bidden voor een reformatie van de zuivere leer van Christus en de apostelen. De opwekkingen verplaatsen zich over de wereld. Ons land heeft dat ook weer nodig.

Terug in de tijd

Aan het HSV-bestuur. Op dit moment is er van de HSV-jongerenbijbel een applicatie beschikbaar. Zijn er nog plannen om oo...
geen reacties
18-05-2015
Als mijn man tv kijkt en er is een mooie vrouw in beeld, word ik helemaal wanhopig en akelig van binnen. Het voelt als e...
geen reacties
18-05-2003
Ik heb het de vorige keer niet aangegeven, maar ik ben wel benieuwd naar de mening/adviezen van Marijke Rots op deze vra...
geen reacties
18-05-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering