De betekenis van Pasen

ds. D.M. Elsman / geen reacties

21-04-2017, 10:27

Vraag

Ik heb een vraag over hoe het lijden en sterven van de Heere Jezus geduid moet worden. Het maakt me niet veel uit door wie deze beantwoord wordt, het gaat om iemand die mij de gereformeerd-bevindelijke theologische kijk op de zaak geven kan. De vraag luid als volgt: Op de website debijbel.nl schrijft dr. Mathijs de Jong een blog over de betekenis van Pasen. Op een gegeven moment stelt hij dat het Nieuwe Testament Zijn dood niet bedoelt zoals die traditioneel wordt uitgelegd; namelijk als offer voor de schuld, zoals wij dat in bevindelijk-gereformeerde kring ook gewend zijn te doen. Wat hij, en met hem meer hedendaagse theologen, beweren is dat het Nieuwe Testament Zijn dood ziet als een offer in de strijd tegen kwade machten die de wereld beheersen. Dus niet Pasen als betaling voor de zonden, maar de overwinning op het kwaad.

Dat deed mij afvragen hoe er in de bevindelijk-gereformeerde theologie over wordt gedacht. Sluiten deze twee redenen van Jezus dood elkaar uit? In HC vr. 43 is er wel aandacht voor het kwaad (boze lusten), maar in HC vr. 45 wordt er niet gerept over de overwinning op het kwaad. Of onderschrijven we alle twee de redenen? Of hebben we te weinig aandacht voor het feit dat bij Pasen niet alleen schuld voldaan wordt, maar het ook gaat om bevrijding van de dood, de zonde en het kwaad?

Antwoord

Beste vriend(in), dank je wel voor je vraag. Bedenk met welke woorden de HC inzet: “Jezus Christus, Die met Zijn dierbaar Bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft” (Zondag 1). Gods Woord houdt de verzoening en de overwinning dichtbij elkaar: “Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in de het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde, in Wie wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden” (Kolossenzen 1:13 en 14).

Waarom is jouw vraag zo wezenlijk? Bedenk: wie de Heere door het geloof doet delen in Zijn overwinning, wordt zelf geroepen tot de strijd tegen de macht van het kwaad: “Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere, en in de sterkte van Zijn macht” (Ef.6: 10). In die geestelijke strijd kunnen wij alleen staande blijven en overwinnen door te wijzen op het Bloed van de Heere: Openbaring 12: 11: “En zij (de gelovigen) hebben hem (de duivel) overwonnen door het bloed van het Lam, en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood toe.” 

Daarom: geloof in Jezus Christus en Die gekruisigd. Hij is een verzoening voor onze zonden (1 Johannes 2:2) en heeft door de dood teniet gedaan degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel (Hebreeën 2: 14). 

Ds. D. M. Elsman

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Pasen
geen reacties

Terug in de tijd

Kan iemand mij vertellen wat het verschil is tussen de leer van de Kwa Sizabantu-zending en de reformatorische kerken? I...
1 reactie
20-04-2010
Hoe kun je ooit bekeerd worden als je merkt dat je altijd weer in de zonde terugvalt. Soms denk ik: Ik gooi me voor de t...
geen reacties
20-04-2007
Regelmatig hoor ik de uitdrukking: In deze tijd wordt het doorbrekende werk van de Heilige Geest zo gemist. Wat wordt er...
geen reacties
20-04-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering