Bijbelstudie bij stichting ZION

prof. dr. M.J. Paul / 1 reactie

17-03-2017, 08:58

Vraag

Op het moment volg ik een Bijbelstudie bij stichting ZION. Hier is de doelstelling om via de Bijbel het boek Openbaringen te gaan begrijpen, omdat die voornamelijk bestaat uit gelijkenissen. De studie volg je een aantal dagen per week en bestaat uit delen, waarvan elk deel moeilijker wordt. Ondertussen ben ik bijna klaar met het eerste deel en is het mij duidelijk gemaakt dat je zonder kennis niet gered kan worden en je er alles aan moet doen om die ‘waarheid’ te gaan begrijpen. Niemand kan de Bijbel op zichzelf lezen en het begrijpen, omdat je iemand moet hebben die God echt kent en je begeleidt in het lezen. Elke les bestaat uit vragen en die worden beantwoord via verzen. Nu twijfel ik of ik deze langdurige studie zal afronden/even zal wachten met doorstromen, omdat ik bijna naar een volgende ‘level’ ga waarbij ik niet twee, maar drie keer per week les ga krijgen naast mijn eigen schoolopleiding en werk. Daarom is mijn vraag: in hoeverre is een Bijbelstudie betrouwbaar als ze claimen de waarheid van de Bijbel te hebben ontdekt en dit met behulp van verschillende verzen door de Bijbel heen uitleggen?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Waarschijnlijk bedoel je Stichting ZION in Rotterdam. De website van de organisatie is. Het is vreemd dat deze website bijna geen informatie bevat, geen namen van docenten en geen achtergronden. Een weblog is verwijderd en geen enkele activiteit wordt aangekondigd. Dit gebrek aan toelichting wekt de indruk dat men iets te verbergen heeft.

De strekking van het boek Openbaring is helder, maar in veel details zijn er onduidelijkheden. Bovendien zijn er in de loop van de geschiedenis nogal verschillende benaderingen gekozen. Het lijkt mij dat het onderwijs over dit Bijbelboek deze verschillende benaderingen moet noemen en bespreken. Uit je vraag krijg ik de indruk dat slechts één manier van lezen erkend wordt, afkomstig van iemand die God ‘echt kent’. Dat klinkt helaas nogal sektarisch en maakt mij wantrouwend ten opzichte van dit onderwijs. Het is ook vreemd dat de vragen alleen via verzen beantwoord mogen worden. Er zijn toch veel meer factoren die de uitleg bepalen? Te denken valt aan de tijd en cultuur van ontstaan, de gebruikte literaire middelen en de interpretatie in de loop van de kerkgeschiedenis. De stichting zal best enige goede inzichten geven, maar als geheel is de benadering ondoorzichtig en oncontroleerbaar. Zolang dat het geval is, raad ik het af om door te gaan met deze studie.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

sekte
1 reactie
Kalou
12-05-2017 / 12:43
Prof Paul kunt u door middel van het Woord uitleggen waar er staat dat het Woord geinterpreteerd kan worden en dat antwoorden ook in cultuur, kerkgeschiedenis en andere middelen buiten de Bijbel om?

Terug in de tijd

Wanneer kan je zeker weten of je kan verloven?
geen reacties
17-03-2008
Een vraag over de geschiedenis in de hof van Gethsémané. Waarom heeft de Heilige Geest Lukas eerst laten opschrijven dat...
1 reactie
17-03-2010
Hoe ga je om met kinderwens en seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking (praktijk)?
1 reactie
17-03-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering