Hoe kan ik nog bekeerd worden?

Ouderling Ger. Gem. in Ned. / Geen reacties

17-03-2022, 10:03

Vraag

Op dit moment worstel ik erg met de vraag hoe ik nog bekeerd kan worden. Ik ben zo bang dat ik mezelf bedrieg en er veel meer van maak dan het is, of er veel te makkelijk mee om ga. Ik weet dat ik zondig ben en die zondeschuld moet voelen, maar ik voel het niet. Ik voel helemaal niets op geestelijk gebied. Door psychische problemen (o.a. hechtingsproblematiek) ben ik bang dat ik het allemaal verkeerd voel of teveel op m’n gevoel af ga.

Maar ik kan niet onbekeerd verder leven. Gods eer moet voorop staan, maar het is toch steeds eigen eer dat voorop komt. Net zoals dat ik het zo moeilijk vind om met de wereldse verleidingen/zonden te breken. Het is zo makkelijk om toe te geven aan die verleidingen... Kunt u hierin advies geven?


Antwoord

Hartelijk dank voor je vraag! Nadat ik zelf een aantal aspecten heb genoemd, die mogelijk helpend kunnen zijn, wil ik ook wat leesadviezen geven. Jouw vraag is zó bekend, velen zullen deze herkennen. Het is ook een vraag van alle tijden en plaatsen. Er is dus ook al veel over geschreven, waar we ons voordeel mee kunnen doen. 

Je schrijft dat je niet meer onbekeerd verder kunt leven. Het is mijn hartelijke wens dat dit werkelijk zo is. Want dan zal de Heere zéker uitkomst geven. Ons probleem is dat we veel te makkelijk onbekeerd verder kunnen leven en de Heere aan Zijn plaats kunnen laten en Hem niet werkelijk nodig hebben. Maar wie door genade leert uitroepen: “Geef mij Jezus, of ik sterf”, die kan inderdaad niet verder leven. Zulke noodkreten zullen echter ook niet onbeantwoord blijven. Overigens is er wel onderscheid in de wijze waarop de Heere deze nood lenigt. Het wil niet zeggen dat dan alle gevoel van nood en ongeluk volkomen worden weggenomen. De Heere Jezus zal -nog steeds- eenieder die als een vermoeide en belaste tot Hem komt, rust geven. Maar de mate waarin en het tijdstip waarop heeft Hij soeverein bepaald. 

Kun je nog bekeerd worden? Ja! Wordt dat altijd zo ervaren, ook door degenen in wie de Heere werkt? Nee. Het komt veel voor dat je dan juist denkt dat dit niet meer kan, omdat je zo’n grote zondaar bent van wie nooit meer enige verwachting is. Maar juist in die weg wordt het zo’n onbegrijpelijk wonder dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken; dat Hij kwam om het verlorene en weggedrevene te zoeken – ook de wederhorigen.

Verder is het goed om te benadrukken dat het niet allereerst gaat om wat ik allemaal voel (hoewel het geloof niet geheel buiten het gevoel om gaat) of hoe diep ik mijn zondeschuld voel (hoewel niemand werkelijk de toevlucht tot Christus zal nemen wanneer hij zijn zondeschuld niet gevoelt). Het gaat erom dat Gods Woord, door Zijn Geest, in ons hart wordt gebracht, zodat we leren als een verloren zondaar te buigen onder de Heere en te vluchten tot Jezus. Er is nog nooit een mens geweest die van zichzelf Gods eer op het oog heeft of voorop heeft staan. Maar als de Heere in ons leven komt, gaan we wel Zijn eer zoeken (hoewel alles in het leven onvolmaakt blijft).

Niemand kan Gods eer volmaakt op het oog hebben. De uitdrukking wordt wel eens gedaan dat een mens het “volmaakt met God eens wordt en volkomen op Gods eer gericht is”, maar dat is een zeer on-Bijbelse uitspraak. Er is er werkelijk maar Eén Die dat ooit heeft gedaan, juist omdat de Zijnen dat níet doen. Hij boog Zijn hele leven voor de eer van Zijn Vader, in het bijzonder in Getsémané en op Golgotha. Uw wil geschiede... 

Wat ook aandacht moet hebben, is het zoeken van professionele hulp met betrekking tot je psychische problemen. Er zijn ook kinderen van God die blijvend psychische problemen hebben. Een werk van de Heilige Geest in het hart lost niet automatisch psychische problemen op. Enkele jaren mocht ik iemand begeleiden die een hechtingsstoornis had. Van dichtbij heb ik gezien hoe groot de impact op het leven is. Maar wat ook waar is: we hebben in geestelijk opzicht een van onze kant dodelijke hechtingsstoornis, die tot de eeuwige dood leidt. Maar nu kan de almachtige God door Zijn Heilige Geest ons een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Zodat dit probleem van ongekende omvang wordt opgelost. Hij is het Die zondaren leert te onthechten van de wereld en de zonde. Deze moeten wij haten en vlieden! Er is geen excuus voor het vasthouden van de zonde. Ondanks onze onwil en onmacht roept de Heere ons keer op keer toe: Bekeert u, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? Deze roep komt welmenend tot een ieder die het hoort of leest.

Dan een paar aanbevelingen. Omdat je schrijft over je gevoel en daar te veel op af gaan, bang zijn om jezelf te bedriegen, is mijn advies om veel tijd te nemen om biddend je Bijbel te lezen. Je zult zeggen: wat een voorspelbaar advies. Dat is het zeker, maar het is evenwel het meest genegeerde en minst opgevolgde advies. Maar dat is het middel bij uitstek om in deze zaken onderwezen te worden. Vervolgens zijn er twee mooie boeken die ik in dit verband zou willen aanraden: “Religieuze gevoelens” van Jonathan Edwards en “Gedachten over bevinding” van Archibald Alexander. Er zijn ook wel meer recente uitgaven over dit thema, maar de mij bekende uitgaven hebben bij lange na niet de diepgang en volledigheid van de genoemde titels.

Verder verwijs ik je naar twee eerdere bijdragen, antwoorden die geschreven zijn naar aanleiding van vragen die zeker raakvlakken hebben met jouw vragen. De zegen van de Heere toegebeden in dit alles.

Lees meer artikelen over:

onbekeerd
Dit artikel is beantwoord door

Ouderling Ger. Gem. in Ned.

  • Kerkelijke gezindte:
    Gereformeerde Gemeenten in Nederland
  • Status:
    Inactief
12 artikelen

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vrouw en ik zijn nu wat ouder (vijftigers) en zouden graag hun vakanties wat anders invullen dan voorheen toen er nog kleine kinderen waren. Wij zouden bijvoorbeeld graag verre reizen willen gaan...
Geen reacties
17-03-2009
Is paracetamol een verantwoord slaaptablet? Als je dat iedere avond blijft nemen, is dat dan nog verantwoord?
15 reacties
17-03-2012
Elf jaar geleden heb ik van de Heere de tekst gekregen “Ken Hem in al uwe wegen en hij zal uw paden recht maken!” Dus Hij zal het doen. Ik weet dat het van de Heere was. Ik wist het op dat moment alle...
Geen reacties
17-03-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering