Bijbelstudie bij Stichting Zion (2)

prof. dr. M.J. Paul / 5 reacties

02-06-2017, 08:04

Vraag

Momenteel ga ik naar een Bijbelstudie bij Stichting Zion in Schiedam. Meerdere mensen voor mij hebben hier een vraag gesteld betreffende deze omstreden Bijbelstudie. En ook ik volg deze Bijbelstudie en ik worstel er elke dag mee! Waar de christelijke kerk ‘oppervlakkig’ overheen leest, worden hier teksten uitgelegd waarin veelal vaak een diepe geestelijke profetische betekenis achter schuil lijkt te liggen. Daarom heb ik vraag aan prof. Paul, die dit onderwerp eerder behandelde. In de christelijke kerk wordt vaak niet diepgaand besproken wat Jezus daadwerkelijk bedoelde en wat Zijn uiteindelijke doel en plan is met degene die in Hem geloven en zijn geboden houden. Dit laatste is belangrijk, want hoe kunnen we “God kennen” en vervolgens zijn geboden niet in acht nemen? Volgens mij is er geen reden om deze uitleg te verwerpen.

Prof Paul zegt: “Het is ook vreemd dat de vragen alleen via verzen beantwoord mogen worden. Er zijn toch veel meer factoren die de uitleg bepalen?” Wat bedoelt u met “welke factoren” en “via verzen”? God heeft Zijn algehele plan en profetie toch enkel in het Woord beschreven? Het lijkt me als iets niet bekend is, het niet direct hoeft te betekenen dat het niet waar is. Jezus werd bij Zijn eerste komst op aarde ook als een sekteleider beschouwd door de algehele Joodse kerk, iedereen verwierp hem. Jezus belooft nogmaals terug te komen, maar hoe komt Hij terug? Waar komt Hij terug? In de algemene kerk zijn dit vragen die al gauw taboe zijn, want deze zijn al reeds uitgelegd. Is het dan niet van belang om te weten hoe en waar Hij terug komt? Evenals de eerste komst van Christus, waar niemand Hem herkende en in Hem geloofde.

In deze studie wordt erg de nadruk gelegd op de gelijkenissen, want Jezus sprak deze allen in beeldspraak. Gelijkenissen hebben zo’n diepe betekenis waar we vaak oppervlakkig overheen lezen, wat veelal wordt uitgelegd dat Jezus dit sprak om “meer geloof te krijgen”. Maar is dit ook zo? Het is vaak lastig te praten met iemand die deze studie nooit heeft gevolgd, ik heb vele studies gevolgd maar nog nooit zo’n diepgaande Bijbelstudie gehad enkel aan de hand van het Woord. Juist daarom worstel ik er elke dag mee, hoe moet ik dit wegen? Hoe moet ik dit spiegelen met anderen? Hoe toets ik of dit de waarheid is?

Antwoord

Beste vraagsteller,

In aansluiting op een eerdere vraag en beantwoording die hier te lezen zijn, maak je enige opmerkingen en stel je volgende vragen. 

Je schrijft: “In de christelijke kerk wordt vaak niet diepgaand besproken wat Jezus daadwerkelijk bedoelde en wat Zijn uiteindelijke doel en plan is met degene die in Hem geloven en zijn geboden houden. Dit laatste is belangrijk, want hoe kunnen we God kennen en vervolgens zijn geboden niet in acht nemen?” Helaas heb je gelijk dat sommige onderwerpen in de zondagse kerkdiensten niet erg goed aan bod komen. Maar over alle onderwerpen zijn wel boeken en studies te vinden, uitgegeven door voorgangers en theologen van de officiële kerken. Dat betreft ook de toekomstverwachting en de levensheiliging.

Daarna schrijf je: “Volgens mij is er geen reden om deze uitleg te verwerpen.” Bedoel je hiermee de uitleg van stichting Zion? Ik begrijp de conclusie niet. Als sommige kerken een onderwerp laten liggen, wil dat toch niet zeggen dat een bepaalde stichting ineens de waarheid vertelt? De Bijbel roept ons steeds weer op de woorden van profeten en anderen te toetsen.

Vervolgens schrijf je: “Prof Paul zegt: Het is ook vreemd dat de vragen alleen via verzen beantwoord mogen worden. Er zijn toch veel meer factoren die de uitleg bepalen? Wat bedoelt u met welke factoren en via verzen? God heeft Zijn algehele plan en profetie toch enkel in het Woord beschreven?”

In het vorige antwoord heb ik de uitspraak verhelderd door te schrijven: “Te denken valt aan de tijd en cultuur van ontstaan, de gebruikte literaire middelen, en de interpretatie in de loop van de kerkgeschiedenis.” Inderdaad heeft God Zijn algehele plan enkel in het Woord beschreven, maar het gaat mij erom dat sommige gedeelten erg moeilijk uit te leggen zijn. Dan hebben wij onderzoek te doen naar het verband, naar literaire middelen, en naar de eerste uitleg (in de vroege kerk) en latere opvattingen. De geschiedenis van de uitleg laat verschillen en overeenkomsten zien. Van belang is dat God beloofd heeft Zijn gemeente “in alle waarheid” te leiden door Zijn Geest. Dat moet voorzichtig maken ten opzichte van geheel nieuwe opvattingen.

Je schrijft: “Het lijkt me als iets niet bekend is, het niet direct hoeft te betekenen dat het niet waar is.” Dat klopt, maar dit biedt ook geen enkele garantie dat het wel waar is.

Je schrijft nogal stellig over de eerste komst van Jezus, alsof iedereen Hem verwierp. De Evangeliën maken duidelijk dat bepaalde groepen Joodse leiders Hem verwierpen, maar er waren ook veel volgelingen. Daarom waren de leidslieden tijdens het Pascha zo voorzichtig, want ze moesten rekening houden met het volk. Met Pinksteren kwamen duizenden tot geloof. En in Handelingen 21:20 gaat het over duizenden Joden  die geloven in de gekomen Messias.

Je schrijft over het taboe van opvattingen over de wederkomst. Dat lijkt mij niet juist. Ik zie wel terughoudendheid en merk dat veel predikanten het onderwerp te moeilijk vinden, maar er wordt volop over gepubliceerd en er kan vrij over gesproken worden.

Je noemt het punt van de gelijkenissen. Het is waar dat ze een diepe betekenis kunnen hebben waar we oppervlakkig overheen lezen. Maar er is ook veel inlegkunde. Dan zien sommige voorgangers allerlei zaken in de gelijkenissen, terwijl de argumentatie ontbreekt. Met gelijkenissen kun je veel kanten op als de uitleg niet begrensd wordt door na te gaan wat de bedoeling is en door vergelijking met de rest van de Schrift.

Je schrijft twee keer over het dagelijks worstelen met de Bijbelstudies van stichting Zion. Wat veroorzaakt die onzekerheid? Zijn de argumenten dan zo onduidelijk? Moet er veel op gezag aangenomen worden?

Ik blijf bij mijn beoordeling van de vorige keer: “Het is vreemd dat deze website bijna geen informatie bevat, geen namen van docenten en geen achtergronden. Een weblog is verwijderd en geen enkele activiteit wordt aangekondigd. Dit gebrek aan toelichting wekt de indruk dat men iets te verbergen heeft. De stichting zal best enige goede inzichten geven, maar als geheel is de benadering ondoorzichtig en oncontroleerbaar. Zolang dat het geval is, raad ik het af om door te gaan met deze studie.”

Na de publicatie van het vorige antwoord heb ik persoonlijke informatie toegezonden gekregen. Daarin wordt een verbinding gelegd met Shincheonji , een beweging uit Zuid-Korea. De relatie met Shincheonji wordt niet gelijk bekend gemaakt door stichting Zion, maar pas duidelijk als iemand een bepaald stadium binnen de studie bereikt heeft. Dan wordt Man Hee Lee gepresenteerd als de “Promised Pastor.” Via diverse websites zijn de opvattingen van deze sektarische beweging te lezen.
Ik kan de relatie met stichting Zion niet bevestigen, maar zou graag hierover duidelijkheid krijgen van de kant van de stichting. Als die verbinding er wel is, zijn er nogal wat sektarische opvattingen en raad ik verdere deelname aan dit onderwijs geheel af.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

sekte
5 reacties
Lecram
02-06-2017 / 16:20
"Juist daarom worstel ik er elke dag mee, hoe moet ik dit wegen? Hoe moet ik dit spiegelen met anderen? Hoe toets ik of dit de waarheid is?"

Als een studie zoveel onrust geeft, dan zou ik er heel veel vraagtekens bij zetten. Een goede bijbelstudie zorgt ervoor dat je juist helderheid krijgt over de bijbel en Gods plan.
Als ik nieuwe zaken ontdek door middel van studie geeft mij dat juist blijdschap en vreugde en word ik nog meer gemotiveerd om mijzelf verder te verdiepen en de schatten van het Woord te ontdekken.
Bea
02-06-2017 / 21:35
Beste prof. dr M.J. Paul, dank voor uw uitvoerig antwoord betreffende mijn worsteling. Het geeft me deels een verlichting mbt. uw uitleg.

U schrijft: "Je schrijft twee keer over het dagelijks worstelen met de Bijbelstudies van stichting Zion. Wat veroorzaakt die onzekerheid? Zijn de argumenten dan zo onduidelijk? Moet er veel op gezag aangenomen worden?"

De onzekerheid ligt me in het waarlijk geloven van de studie. Buiten het feit dat het algehele internet deze studie/beweging bestickert als een sekte, zonder enige studie zelf te hebben gevolgd. Mijn ondergrond is altijd; hoe is het mogelijk om iets als een sekte te zien als je zelf de studie niet hebt afgerond. Mijn onzekerheid zit in het feit dat deze bijbel studie zo diep en gedetailleerd is en alle woorden zo aansluiten, dat leugen (bedrog) eigenlijk niet mogelijk lijkt te zijn We volgen vaak de reguliere tradities van kerken, maar ik ben bang een stap te maken die voor mij de eeuwigheid uitmaakt.

Gods plan staat immers niet in een passage beschreven, maar loopt er een diepe rode lijn door de bijbel, die begint in Genesis tot Openbaring. Toetsen moeten we uit het Woord, maar deze studie is enkel uit het Woord, dus daarom is het zo moeilijk te wegen.

De argumenten van de studie zijn wel helder, voor zover ik weet is Stichting Zion gelinkt aan deze organisatie. Echter wil ik me niet vasthouden wat mensen "denken, gehoord hebben, of schrijven", maar zelf het onderzocht of gehoord hebben, en daaraan toetsen of het waar is of niet. Dit zoals de mensen in Berea deden en toetsen aan het Woord van God en keken wat Apostel Paulus zei waar was (Spreuken 17:11). Deze houding zouden we moeten hebben.

Graag verwijs ik u naar de website:
https://shinchonjiunmasked.wordpress.com/2013/07/29/what-is-truth-shinchonji-the-testimony-of-man-hee-lee

Deze website is voor deze studie, waar het grootste gedeelte er tegen is. Echter blijft mijn persoonlijke onzekerheid dat je een eenling blijft in het geloven van...ja... iets wat kleinschalig is. Jezus zei dat de weg klein is die naar het eeuwige leven leid, maar is dit dan deze weg? Die vraag blijft me knagen, want de hoop van iedere Christen is: Eeuwig bij God te mogen zijn.
dorual1
02-06-2017 / 23:13
Beste Bea,
Ik ken de stichting Zion niet en ook niet de Zuid Koreaanse website. Dat betekent dat ik voorzichtig moet zijn in het doen van te absolute uitspraken, want ik mag niemand ongezien en ongehoord oordelen.
Als een ziel die op zoek is om eeuwig bij God te mogen zijn kun je door de veelheid van aanbieders (juist de laatste jaren is er een explosie op het internet) door de bomen het bos niet meer zien. Wie vertelt mij nu wat waarheid is. Hoe kan ik dat als individueel mensje allemaal onderzoeken. Juist als het gaat over het laatste der dagen en de wederkomst van Christus (ik begrijp dat dit een belangrijk onderwerp is in de bijbellessen van de stichting Zion) denk ik aan wat Christus zelf heeft gezegd
Mk 13: 5 En Jezus, hun antwoordende, begon te zeggen: Ziet toe, dat u niemand verleide. 6 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zullen velen verleiden.
21 En alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus; of ziet, Hij is daar; gelooft het niet. 22 Want er zullen valse christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen. 23 Maar gijlieden ziet toe; ziet, Ik heb u alles voorzegd!
Juist dit woord maakt mij voorzichtig om Bijbelstudies te volgen bij een stichting die zich zo onaangenaam anoniem manifesteert en ik sluit mij aan bij het advies van ds Paul. Ik weet wel dat de traditionele kerken zich niet van hun beste kant laten zien met al hun verdeeldheid en onderlinge geruzies, maar een gemeenschappelijke belijdenis zoals die er bijvoorbeeld in de reformatorische kerken gelukkig nog wel is (Nederlandse geloofsbelijdenis, Heidelbergse Catechismus, Dortse Leerregels) maakt dat er ondanks de verschillen wel over de kerkmuren heen (h)erkenning mag zijn.
Uiteindelijk gaat het jou om het verlangen om straks voor eeuwig bij de Heere te mogen zijn. Dat doel zul je niet kunnen verwezenlijken door spitsvondig te zoeken in allerlei wederkomst theorieën (en ik zeg niet dat dit als zodanig niet een belangrijk element is van Gods Woord), maar dat je nu in de tijd hier op aarde steeds meer zult mogen kennen van de persoon en het werk van de Heere Jezus. Want Hem te kennen is het leven!
2Petr 1:10, 11 Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.
Ik hoop dat dit je helpt in je zoektocht!
Lecram
02-06-2017 / 23:22
@dorual: met het verwijzen naar de drie formulieren beantwoord je niet alle vragen. Als je bijv. de studies van prof. Paul leest/luistert dan zal je merken dat ook die formulieren een kind van hun tijd waren. De eindtijd en Israel zijn bijvoorbeeld grote afwezigen in die formulieren. Op zich niet erg, want men had toen hun handen vol aan andere zaken. Maar het is wel belangrijk dat we ook oog krijgen voor bijbelse zaken die in de 3fve niet of nauwelijks aan bod komen.
dorual1
02-06-2017 / 23:41
@Lecram Dank voor je aanvulling. Met mijn aanhalen van de 3 klassieke belijdenisgeschriften heb ik niet willen beweren dat deze alle antwoorden geven of dat zij het einde van alle (tegen)spraak zijn. Gelukkig is er in onze tijd ook meer oog voor onderwerpen als de eindtijd en Israel. Ik heb alleen willen illustreren hoe belijdenisgeschriften christenen kunnen samenbinden en behoeden voor al te sectarische standpunten die ons van de kern van het Evangelie afleiden. Want de Heere Jezus heeft voorzegd dat juist in de eindtijd er leraren zullen opstaan die een eenzijdige boodschap brengen. Onderscheidend is of de boodschap van een prediker de hoorders ertoe opwekt om Christus meer en meer te leren kennen of dat het uiteindelijk om leringen en stokpaardjes van mensen gaat.
Maar inderdaad, je opmerking is terecht!

Terug in de tijd

Hoe moeten wij denken over de Joodse feesten? Hebben die voor vandaag nog betekenis? Er zijn christenen die er veel Bijb...
geen reacties
02-06-2015
Dank je wel Marijke Rots voor het antwoord op het onbegrip van mijn dochter.  Ik was al met het nog meer geven begonnen ...
geen reacties
01-06-2009
Overal hoor je dat vasten tijdens de zwangerschap/borstvoeding niet mag en dergelijke, maar ik ben eigenlijk heel benieu...
geen reacties
01-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering