Verschillen verkiezingsprogramma CU en SGP

Redactie Refoweb / 42 reacties

23-02-2017, 10:20

Vraag

Wat zijn de grootste verschillen tussen het verkiezingsprogramma van de CU en het verkiezingsprogramma van de SGP?

Antwoord

Hieronder vind je de reacties van achtereenvolgens A) de ChristenUnie en B) de SGP:
 

A) Dank voor je vraag. Op veel terreinen zijn ChristenUnie en SGP het met elkaar eens, zo zijn we bijvoorbeeld beide voor de beschermwaardigheid van het leven, voor Israël en voor vrijheid van onderwijs.

Er zijn ook verschillen. De ChristenUnie geeft meer dan de SGP prioriteit aan duurzaamheid, we willen in één generatie klimaatneutraal worden. De SGP wil het moeilijker maken voor uitgeprocedeerde asielzoekers en de uitkering stop zetten als iemand niet mee werkt aan de inburgeringscursus. Maar door de privatisering slagen steeds minder mensen voor die cursus. De ChristenUnie wil een verplicht werk-leertraject, waarin statushouders worden begeleid in Nederlands les en verplicht (vrijwilligers)werk doen om een goede integratie mogelijk te maken. De ChristenUnie brengt de basisbeurs voor studenten terug, de SGP verhoogt de aanvullende beurs, maar houdt vast aan het schuldenstelsel. De SGP schreef een manifest ‘Islam in Nederland’, waarin ze het als taak voor de overheid ziet om islam terug te dringen. De ChristenUnie ziet dat de kern van de islam haaks staat op het hart van het Evangelie, maar ziet het bevorderen van geloof en bestrijden van ongeloof niet als een taak van de overheid. De overheid moet staan voor de rechtsstaat: vrijheid geven aan iedereen, om te geloven én om niet te geloven. Op de website van de ChristenUnie kun je al onze standpunten vinden en SGP heeft die vast ook op zijn site staan.
 
Zegen bij je keuze!

Annebeth Roor,
Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie ChristenUnie

 

B) De ChristenUnie en de SGP trekken op veel thema’s gelukkig samen op. Uit het stemgedrag in de Tweede Kamer blijkt echter dat er 1 onderwerp is waar de opvattingen sterk uiteen lopen, namelijk immigratie en integratie.

De SGP staat voor een ruimhartig asielbeleid voor degenen die echt in nood zijn. Zij verdienen een veilige plek in Nederland, ongeacht hun achtergrond. De SGP ziet de groei van de islam in Nederland, mede door de hoge instroom van asielzoekers, niet als een verrijking voor Nederland. De overheid moet er daarom op inzetten de instroom zoveel mogelijk te beperken en de terugkeer zoveel mogelijk te verhogen. De overheid hoeft de islam niet onnodig te laten groeien, zeker niet als we zien welke zorgen er wereldwijd en dichtbij rond de islam leven. De SGP wil daarom bijvoorbeeld dat de overheid asielzoekers tot zeven jaar kunnen terugsturen. Degenen die zich actief inzetten (voldoende inkomen en inburgering) blijven na vijf jaar verzekerd van verblijf in Nederland.

Vreemdelingen die tegenwerken en zich misdragen, verdienen geen steun van de overheid. De SGP vindt het daarom onbegrijpelijk dat de ChristenUnie zich sterk maakt voor illegale vreemdelingen die (herhaaldelijk) rechterlijke uitspraken aan hun laars lappen. Het is verder moeilijk uit te leggen waarom inburgeraars die verwijtbaar hun examen niet halen of zelfs weigeren een participatieverklaring te ondertekenen niet teruggestuurd mogen worden naar hun land van herkomst. Ook wekt het bevreemding dat de ChristenUnie in de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel gestemd heeft om terugkerende jihadisten, ook zij dus die dood en verderf hebben gezaaid, het Nederlanderschap te ontnemen.

Als het gaat om duurzaamheid streeft de SGP naar een evenwichtig beleid. Dus geen eenzijdige inzet op bijvoorbeeld windmolens, maar vooral stevig investeren in energiebesparing. Energie die je niet gebruikt hoef je namelijk ook niet op te wekken!

Verder vindt de SGP het iets teveel van het goede om ook studerende kinderen van miljonairs weer recht op een basisbeurs te geven. Daarom kiest de SGP naast de huidige ondersteuning van lagere inkomens voor extra ondersteuning aan de groep die erg kwetsbaar is, namelijk de middeninkomens.

Hartelijke groet!

Arnoud Proos,
Voorlichter Tweede Kamerfractie SGP

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

ChristenUniepolitiekSGP
42 reacties
Jeremiah
23-02-2017 / 11:36
Het lijkt me wel zo fair om deze vraag ook aan een SGP fractiemedewerker voor te leggen.
Pa27
23-02-2017 / 12:05
Beste redactie, waarom is deze vraag niet ook aan de SGP voorgelegd?
arendine
23-02-2017 / 12:12
In mijn ogen zijn dat niet de essentiele verschillen tussen beide partijen. Voor mij zijn de verschillen tussen Groen Links en de CU te klein, de SGP is rechts conservatief.

Ik zou iedereen willen aanraden zelf de verkiezingsprogramma's te lezen. Vooral van het programma van D66 wordt het mij als christen koud om het hart.

Voor mij is op dit moment het grootste dilemma of ik vanuit principes en overtuiging moet stemmen (SGP), of strategisch (Pieter Omtzigt, CDA).
arendsoog
23-02-2017 / 12:54
Het is inderdaad beter om deze vraag door beiden te laten beantwoorden, of niet te beantwoorden.

Zo zie je bijvoorbeeld dat in de zin: "De SGP wil het moeilijker maken voor uitgeprocedeerde asielzoekers en de uitkering stop zetten als iemand niet mee werkt aan de inburgeringscursus. Maar door de privatisering slagen steeds minder mensen voor die cursus." al meteen een tegenargument genoemd wordt waarom de CU visie toch beter zou zijn. Met andere woorden: ófwel slechts een droge opsomming van standpunten (quod non), ófwel hoor en wederhoor ;)
Omega
23-02-2017 / 16:04
Volgens mij staat het de SGP vrij om hier te reageren. Een account aanmaken kost 10 seconden. Ik meen overigens dat de redactie enkele weken geleden een vraag bij de SGP heeft neergelegd waar om redenen (nog) geen enkele reactie op is gekomen. Misschien heeft de partij het te druk met oppositievoeren. Ook een belangrijke taak natuurlijk.
andrew
23-02-2017 / 16:18
En bij SGP staan er nog steeds geen vrouwen op de kieslijst.
drernie
23-02-2017 / 16:48
De Sgp is voor invoer van de doodstraf.
Unionist
23-02-2017 / 16:57
Prima antwoord, beetje zure recties eronder.
Als je meer wilt weten, vul de stemwijzer in en kijk hoe beide partijen denken over de stellingen.
drernie
23-02-2017 / 17:00
@unionist: hoezo zure reacties? Het zijn gewoon feiten.
Jeremiah
24-02-2017 / 05:17
Mooi RF, die toevoeging van het SGP antwoord!
John61
24-02-2017 / 08:42
Ik zie al weer uit naar de verkiezingsbijlagen bij de kranten, waarbij de standpunten van alle partijen naast (of onder) elkaar worden gezet! Dat wordt een heerlijk ochtendje standpunten doorstrepen en omcirkelen en zwaarte aan bepaalde punten toekennen, afweging maken of er regeringsdeelname in zit en dan mijn eigen stemadvies bepalen.
Justinus
26-02-2017 / 01:18
Hoewel ik een fan ben van Kees van der Staaij vwb zijn optreden in de 2e Kamer, zal ik niet op hem cq de SGP stemmen. Zolang de SGP het m.i. volledig achterhaald en beschamend standpunt t.o.v. de positie van de vrouw hanteert en toepast (met m.i. redenen die in Paulus' tijd misschien (!!) enige zeggenschap hadden maar nu totaal niet meer) zal ik nimmer op de SGP kunnen stemmen! Ik volg in dezen @Arendine en stem strategisch op/voor Pieter Omtzigt. Dat hij van het CDA is, is meegenomen, ook al wil dat niet alles zeggen!
mvk
26-02-2017 / 15:42
@Justinus, hoewel ik het gedeeltelijk wel met je eens ben over het vrouwenstandpunt zou ik daarom nooit niet op een partij stemmen. Geen één partij is perfect, maar als christen zou je toch voor een christelijke partij moeten stemmen. CDA kan je toch niet echt christelijk meer noemen.

Zelf vind ik het abortusverhaal van de CU heel slap, of je bent tegen of niet. Hetzelfde geldt voor het vreemdelingenbeleid. Goed zijn voor je medemens is ok, maar je kan ook te goed zijn en daardoor geef je mensen weinig reden om normaal te doen.

Daarbij is de CU mij te links, maar dat is persoonlijk natuurlijk.
Justinus
27-02-2017 / 09:40
@mvk -> wat mogen we blij zijn in een land te leven waar we kunnen en mogen kiezen en de vrijheid hebben onze mening uit te dragen. Of een partij naar je mening té links is, of een standpunt inneemt die je niet welgevallig is, of een partij die naar je mening niet (meer) christelijk is, het kan allemaal gezegd en geschreven worden. Of hetgeen gezegd of geschreven wordt WAAR is, moet ieder voor zich uitmaken. In dat opzicht deel ik je mening niet.
Omega
27-02-2017 / 11:45
Ja laten we op het CDA gaan stemmen. Door deze partij mogen er sinds 1984 ongeboren kinderen vermoord worden. Indertijd was Dries van Agt, nu de grootste jodenhater van na de oorlog, premier. Dankzij het CDA worden er jaarlijks duizend maal meer kinderen gedood dan door koning Herodes bij de kindermoord van Bethlehem, die wereldwijd jaarlijks herdacht wordt.

De SGP (waar vrouwen overigens gewoon lid van kunnen worden; de fractievoorzitter van de SGP in Vlissingen is zelfs een vrouw) heeft voor mij afgedaan na de gedoogsamenwerking met antichrist D66.

Misschien is "Jezus Leeft" wel een prima alternatief...
Bloemkool
02-03-2017 / 11:39
Zou Omega de bovenstaande onzin serieus bedoeld hebben, of zou hij/zij ons voor de gek proberen te houden?

Vooral de schandelijke en misplaatste belediging van de heer Van Agt is verbijsterend.
Omega
02-03-2017 / 12:01
Je hebt gelijk @Bloemkool, ik moet op mijn woorden passen als ik zeg te overwegen om op "Jezus Leeft" te stemmen. Verder heb ik me bij de feiten gehouden.

Overigens heb ik zojuist de christelijke stemwijzer ingevuld en tot mijn verbazing rolde daar als tweede partij het CDA uit, ruim voor de CU.
mvk
02-03-2017 / 21:38
@justinus, ik snap je punt wel. Maar toch vind ik persoonlijk een partij die niet tegen abortus is niet christelijk. Als we als christenen al niet meer opkomen voor het ongeboren leven, wie dan wel? Dat zou voor mij altijd zwaarder wegen dan het wat vrouwonvriendelijke beleid.
Bruja
09-03-2017 / 14:01
@Omega : Jezus leeft lijkt me nu niet echt een serieus alternatief.
Het klopt dat de SGP het kabinet heeft gedoogd samen met CU en D66. Hierdoor zijn bepaalde punten bereikt of uitgesteld. Het is zo dat je nooit alles kan bereiken wat je zou willen, dan zou je 75 of meer zetels moeten hebben.
Dit zal je in het dagelijks leven op je werk of in je priverelatie ook wel tegen komen denk ik. Het is geven en nemen.
Omega
10-03-2017 / 08:23
@Bruja Maar het feit dat de naam van Christus of oproep tot geloof en bekering niet meer wordt gehoord bij de SGP (de CU is nog erger), is veelzeggend. Als Jinek tegen Van der Staaij zegt dat God vast wel wil dat de SGP de verkiezingen wint, weet Kees niets anders te zeggen dan: Heb je geen betere grap. Tenenkrommend.

Johan Vreugdenhil trok gisteren op zijn FB-pagina exact dezelfde conclusie: "Waarom durft Kees van der Staaij steeds maar niet te zeggen dat een mens zonder Jezus verloren gaat en dat dat de diepe bewogenheid van een christen is, dat een christen zeker weet dat iemand die een eind aan zijn of haar leven maakt en niet wederomgeboren is, voor eeuwig op een plaats komt waar het vreselijk is. Steeds in elk gesprek op TV word dat achterwege gelaten. Wie durft dat nu eens klip en klaar op een liefdevolle, begripvolle manier te zeggen/Gods woord na te spreken?"

En dat is het probleem bij de huidige christelijke partijen: compromissen doen geen pijn meer.

Terug in de tijd

Aan ds. C. G. Vreugdenhil. Ik zit met de vraag of je mag zeggen dat God alle mensen liefheeft. Aan de ene kant zijn er t...
12 reacties
22-02-2013
Geachte deskundige, begin vorig jaar hebben wij een nieuw koor opgericht onder de joodse vertaling van Gods Naam. Wij wa...
geen reacties
22-02-2010
Een vraag aan ds. Pieters. Hoe moet ik omgaan met mensen die veel spreken vanuit hun bevindelijke ervaringen? Ik twijfel...
geen reacties
22-02-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering