Verschillen verkiezingsprogramma CU en SGP

Redactie Refoweb / 42 reacties

23-02-2017, 10:20

Vraag

Wat zijn de grootste verschillen tussen het verkiezingsprogramma van de CU en het verkiezingsprogramma van de SGP?

Antwoord

Hieronder vind je de reacties van achtereenvolgens A) de ChristenUnie en B) de SGP:
 

A) Dank voor je vraag. Op veel terreinen zijn ChristenUnie en SGP het met elkaar eens, zo zijn we bijvoorbeeld beide voor de beschermwaardigheid van het leven, voor Israël en voor vrijheid van onderwijs.

Er zijn ook verschillen. De ChristenUnie geeft meer dan de SGP prioriteit aan duurzaamheid, we willen in één generatie klimaatneutraal worden. De SGP wil het moeilijker maken voor uitgeprocedeerde asielzoekers en de uitkering stop zetten als iemand niet mee werkt aan de inburgeringscursus. Maar door de privatisering slagen steeds minder mensen voor die cursus. De ChristenUnie wil een verplicht werk-leertraject, waarin statushouders worden begeleid in Nederlands les en verplicht (vrijwilligers)werk doen om een goede integratie mogelijk te maken. De ChristenUnie brengt de basisbeurs voor studenten terug, de SGP verhoogt de aanvullende beurs, maar houdt vast aan het schuldenstelsel. De SGP schreef een manifest ‘Islam in Nederland’, waarin ze het als taak voor de overheid ziet om islam terug te dringen. De ChristenUnie ziet dat de kern van de islam haaks staat op het hart van het Evangelie, maar ziet het bevorderen van geloof en bestrijden van ongeloof niet als een taak van de overheid. De overheid moet staan voor de rechtsstaat: vrijheid geven aan iedereen, om te geloven én om niet te geloven. Op de website van de ChristenUnie kun je al onze standpunten vinden en SGP heeft die vast ook op zijn site staan.
 
Zegen bij je keuze!

Annebeth Roor,
Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie ChristenUnie

 

B) De ChristenUnie en de SGP trekken op veel thema’s gelukkig samen op. Uit het stemgedrag in de Tweede Kamer blijkt echter dat er 1 onderwerp is waar de opvattingen sterk uiteen lopen, namelijk immigratie en integratie.

De SGP staat voor een ruimhartig asielbeleid voor degenen die echt in nood zijn. Zij verdienen een veilige plek in Nederland, ongeacht hun achtergrond. De SGP ziet de groei van de islam in Nederland, mede door de hoge instroom van asielzoekers, niet als een verrijking voor Nederland. De overheid moet er daarom op inzetten de instroom zoveel mogelijk te beperken en de terugkeer zoveel mogelijk te verhogen. De overheid hoeft de islam niet onnodig te laten groeien, zeker niet als we zien welke zorgen er wereldwijd en dichtbij rond de islam leven. De SGP wil daarom bijvoorbeeld dat de overheid asielzoekers tot zeven jaar kunnen terugsturen. Degenen die zich actief inzetten (voldoende inkomen en inburgering) blijven na vijf jaar verzekerd van verblijf in Nederland.

Vreemdelingen die tegenwerken en zich misdragen, verdienen geen steun van de overheid. De SGP vindt het daarom onbegrijpelijk dat de ChristenUnie zich sterk maakt voor illegale vreemdelingen die (herhaaldelijk) rechterlijke uitspraken aan hun laars lappen. Het is verder moeilijk uit te leggen waarom inburgeraars die verwijtbaar hun examen niet halen of zelfs weigeren een participatieverklaring te ondertekenen niet teruggestuurd mogen worden naar hun land van herkomst. Ook wekt het bevreemding dat de ChristenUnie in de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel gestemd heeft om terugkerende jihadisten, ook zij dus die dood en verderf hebben gezaaid, het Nederlanderschap te ontnemen.

Als het gaat om duurzaamheid streeft de SGP naar een evenwichtig beleid. Dus geen eenzijdige inzet op bijvoorbeeld windmolens, maar vooral stevig investeren in energiebesparing. Energie die je niet gebruikt hoef je namelijk ook niet op te wekken!

Verder vindt de SGP het iets teveel van het goede om ook studerende kinderen van miljonairs weer recht op een basisbeurs te geven. Daarom kiest de SGP naast de huidige ondersteuning van lagere inkomens voor extra ondersteuning aan de groep die erg kwetsbaar is, namelijk de middeninkomens.

Hartelijke groet!

Arnoud Proos,
Voorlichter Tweede Kamerfractie SGP

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

ChristenUniepolitiekSGP
42 reacties
Prisma23
20-03-2017 / 23:14
Het verschil tussen de verkiezingsprogrammas van sgp en cu lijkt mij nu wel duidelijk. Met het programma van de cu krijg je meer zetels en dus invloed.
Omega
21-03-2017 / 07:42
@Prisma23 Invloed is niet afhankelijk van het aantal zetels, maar van de gunningsfactor in de Kamer (steun voor moties en amendementen) en/of deelname aan de regering. Het lichtend voorbeeld is de PVV met vele malen meer zetels dan de CU en nul zeggenschap. Bovendien wordt de smaak van wijn niet beter door het aanlengen met water.

Terug in de tijd

Wij zijn een stel dat ongeveer drie jaar getrouwd is. We hebben een kindje van ongeveer negen maanden. We zijn heel dank...
17 reacties
22-02-2013
Aan ds. Tuinier. Jaren geleden ben ik als jong meisje stilgezet onder een preek van u. Ook al was ik nog jong en leefde ...
3 reacties
22-02-2014
Kan het zo zijn dat God je hart toesluit als Hij al zo veel arbeid heeft ten koste gelegd aan je ziel en je steeds weer ...
geen reacties
22-02-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering