Over je hart waken

Ds. B.M. Meuleman / geen reacties

08-02-2017, 12:19

Vraag

In Spreuken 4:23 staat dat van alle dingen waar we over waken, we het meest over ons hart moeten waken. Hoe waak je over je hart?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Het is een belangrijke vraag die je stelt, omdat je vraag te maken heeft met het centrum van je innerlijke leven. Uit het hart zijn de uitgangen van het leven, zegt Spreuken 4:23. In het taalgebruik van de Bijbel maak je vanuit je hart je keuzes, komen je gedachten en gevoelens. Daarom is het inderdaad belangrijk om vooral je hart te bewaken. 

Om te beginnen moet je dan wel een nieuw hart hebben. Je mag daarom bidden, zoals de psalmdichter doet: “Schep mij een rein hart, o God”, Psalm 51:12. Wanneer je hart niet rein is, kan je hart alleen maar foute gedachten, verkeerde gevoelens en onjuiste keuzes naar buiten brengen. 

Wanneer je een rein hart van God gekregen hebt -de Bijbel noemt dat ook wel de wedergeboorte- moet je oppassen wat je hart binnenkomt. Je kunt je hart weer verontreinigen doordat je allerlei zonden binnen laat. Doorgaans gebeurt dat door de ‘poorten’ van je lichaam die toegang geven tot je ziel. Te denken valt aan je zintuigen: wat zie je? Wat hoor je? Wat voel je? Concreet: wat lees je voor boeken of tijdschriften? Welke muziek luister je? Welke programma´s zie je? Welke beelden komen via je oog je hart binnen? Welke woorden bereiken via je oor je hart? Welke gevoelens sta je toe, je hart te bereiken? 

Dat zijn heel wat vragen die eigenlijk je hele leven betreffen. Daarom roept de Bijbel je op de wacht te betrekken bij de poorten, de zintuigen van je hart. Laat niet zomaar alles je hart binnenkomen. Bekijk en lees niet alles wat de wereld je voorhoudt. Maak keuzes op grond van de Bijbel. Een praktisch advies geeft Filippenzen 4:8: “Al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat.”
 
Spreuken 4:23 staat in het verband van woorden van wijsheid die je in je hart moet bewaken. Bewaakt dus niet alleen je hart, maar ook de woorden van wijsheid in je hart. Die woorden van wijsheid zijn Gods woorden, zoals je die in de Bijbel leest. Bewaar Gods Woord als een schat in je hart, zoals Maria alle woorden bewaarde en in haar hart overlegde, Lukas 2:19.

Tot slot: bidt voortdurend het gebed van Psalm 86:11: “Maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen.” Je hart is het beste bewaard in Gods handen. Hij maakt je hart één en ongedeeld om Hem te dienen en lief te hebben. Hij doet dat, door met Zijn Heilige Geest in je hart te wonen. Daarom vraagt Hij het van je in Spreuken 23:26: “Mijn zoon (mijn dochter), geef Mij je hart.”
 
Ds. B. M. Meuleman

Ds. B.M. Meuleman

Ds. B.M. Meuleman

 • Geboortedatum:
  20-05-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Vledderveen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Spreuken
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb nog een verhelderingsvraag over het adres van de apostolische brieven. Met name over de brieven van Petrus. Petru...
3 reacties
07-02-2011
Ik lees eigenlijk overal in de antwoorden dat verliefdheid over gaat. Is dat zo? Ik zit met het volgende verdriet in mij...
geen reacties
07-02-2008
Ik heb vreselijke dingen gedaan in het verleden en heb behoefte om dit uit spreken naar een predikant of ouderling, zoda...
geen reacties
07-02-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering