Goede meester

Ds. C. den Boer / 1 reactie

30-12-2016, 10:00

Vraag

In Markus 10:17 zegt de rijke jongeling “Goede meester”, waarop Jezus vraagt: “Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed dan God alleen.” Ik snap dat niet, waarom ontkent Jezus dat Hij goed is?

Antwoord

Mijn antwoord kan kort zijn. Jezus wordt in Mark. 10:17vv benaderd door iemand (vgl. Matth. 19:16vv: een jongeling; Luk. 18:18: een overste). Zomaar opeens. Met veel respect blijkbaar (hij valt voor Jezus neer). Deze persoon heeft blijkbaar nogal wat bezit. Hij heeft het ook erg getroffen met zichzelf (hij gaat ervan uit, dat hij Gods geboden van jongs af heeft onderhouden). Toen Jezus hem zag, had Hij hem meteen lief. Lag dat daaraan, dat hij een goede vraag stelde (wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? vs. 21). Kwam iedereen maar met zulke vragen bij Jezus.

Maar helaas, de vraagsteller begon zijn vraag verkeerd; hij sprak over Jezus als goede Meester. Hoe wist hij dat? Ging hij er zondermeer vanuit dat deze rabbi Jezus (vanwege Zijn woorden en daden) goed was? In elk geval paste hij stilletjes dat woordje goed ook op zichzelf toe, door te zeggen dat hij al de geboden van God van zijn jeugd af aan onderhouden had. Ja maar kennelijk dacht hij toch ook dat hem nog iets ontbrak. Terecht. Want zo goed is de mens in Gods ogen niet en nooit. Dat maakt Jezus hem duidelijk door te antwoorden: “Wat noemt u Mij goed; niemand is goed dan alleen God.”

Nee, Jezus wilde daarmee niet zeggen dat Hij Zelf niet goed was. Maar wel, dat de vraagsteller al te vlot het woord “goed” gebruikte. Alleen God is goed, in de zin van: in alles beantwoordend aan Gods geboden. Daar wijst Jezus hem dan ook op. Jezus zegt eigenlijk: Ga niet zo kwistig om met het begrip goed. Als u van uw aards bezit geen afstand kunt doen, bent u dan goed? U hebt dan wellicht goud in handen, maar daarmee hebt u nog geen God in uw hart.

Dat mogen wij ook wel tegen elkaar zeggen. Zoek met God verzoend te worden en acht alles schade en drek om de uitnemendheid van Christus (Fil. 3:7v). Om het eeuwige leven te beërven en een schat in de hemel te hebben, moet u dat doen. Doet u het? Hoe bezwaarlijk toch gaat een rijke het koninkrijk der hemelen binnen? 

Of een mens dan naast het ene nodige niet ook aards bezit mag hebben? Zeker. Maar het komt er maar op aan te weten, welke waarde dat alles voor u heeft en  hoe u daarmee omgaat.

Ds. C. den Boer (Barneveld)

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

rijke jongeling
1 reactie
gertjan27
15-08-2017 / 12:35
Het wordt nog duidelijker wanneer we gaan zien dat de Heere Jezus zelf God is!
Zie dit artikel op de website van ds. Den Boer: http://dsdenboer.refoweb.nl/symboliek/NGB,%20art.10%20(Godheid%20van%20Jezus%20Christus).doc

Terug in de tijd

Onlangs ben ik voor mezelf begonnen binnen de ict. Daarnaast ben ik freelance-fotograaf en deze twee kan ik prima combin...
2 reacties
29-12-2011
Ik (16-jarig meisje) ben al een jaar lang verliefd op een jongen. Maar ik heb het gevoel dat hij dat erg raar vindt. Ik ...
1 reactie
29-12-2009
Ik heb nu twee jaar verkering met een jongen en in die twee jaar is er ontzettend veel gebeurd. Ik was/ben in die twee j...
geen reacties
29-12-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering