Artikelen met tag

koninkrijk

Israël speelt een prominente rol in Gods plan in de Bijbel. Daniël 7:27 (o.a.) zegt zelfs dat “het koningschap en de hee...
151 reacties
21-11-2017
Bij de vraag over het duizendjarig rijk, dat wij daar nu in leven volgens wijlen ds. Pronk en dat de duivel gebonden is,...
geen reacties
02-12-2016
Is Jezus eeuwig Koning of tijdelijk? Ik lees in Lukas 1 dat Gabriël tegen Maria zegt: 32: “Hij zal groot zijn en de Zoon...
2 reacties
10-03-2016
De Heere Jezus wordt nu “de grote Koning” genoemd. Maar dat is eigenlijk toch niet juist? Omdat Zijn volk Israël Hem afw...
geen reacties
21-01-2015
We willen graag uitleg over de volgende teksten: Mattheüs 16: 27,28: “Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier s...
geen reacties
20-01-2015
Ik vraag me af wat er concreet bedoeld wordt in de Bijbel met “het koninkrijk van God.” Aangezien dit een van de kernbeg...
2 reacties
25-06-2014
Aan een dominee van de CGK. Ik heb een vraag over het komende koninkrijk van Christus. In deze teksten vind ik een duide...
geen reacties
25-04-2014
Ik heb een vraag over Lukas 7:28. Het eerste gedeelte begrijp ik wel, maar wat wordt er bedoeld met: de minste in het ko...
geen reacties
06-11-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering