Zoveel mensen weg van de kerk

Ds. G.K. Terreehorst / 8 reacties

01-12-2020, 10:53

Vraag

Waarom gaan er zoveel mensen weg van de kerk? Heeft de wetenschap dan toch gelijk? Of lukt het satan heel goed om de wereld in zijn hand te krijgen? Ik heb het hier best moeilijk mee en zou hier graag toelichting over willen hebben.

enlightened Heb je ook een vraag voor onze 120 panelleden?
Mail (vragen@refoweb.nl), whatsapp (0630277889) of gebruik het anonieme formulier  yes

Antwoord

Beste vragensteller,

Je vraagt naar de reden waarom veel mensen afhaken van de kerk. Helaas zien we dit inderdaad gebeuren. Onder jongeren, maar ook onder ouderen. In de meeste gevallen is dat vooral om de boodschap die in de kerk wordt verkondigd. Die raakt hen niet en zegt hen niets. Er zijn andere dingen die aantrekkelijker lijken en die meer aansluiten bij hun gevoel. De meesten nemen niet radicaal afscheid van de kerk, maar worden langzamerhand losgeweekt. Er zijn maar weinig mensen waar ‘de wetenschap’ de reden is om afscheid van de kerk te nemen. Wel draagt het huidige denken in Nederland eraan bij dat geloven in God en naar de kerk gaan steeds meer wordt gezien als iets dat achterhaald en vreemd is. De kerken worden vaak verweten homofoob, vrouwonvriendelijk en ouderwets te zijn. Als je vrienden hebt die niet naar de kerk gaan, is het veel makkelijker om met hen mee te doen dan om heel anders te zijn. Hier mogen we ook de macht van de satan in zien die er alles aan doet om mensen bij het evangelie vandaan te houden. De satan weet dat wie naar de kerk gaat, door het evangelie geraakt kan worden, de Heere Jezus lief kan krijgen en tot geloof kan komen. Daarom doet de satan er alles aan om mensen bij God vandaan te houden. Helaas slaagt hij er daar maar al te vaak in. 

Tegelijk zie ik om mij heen ook dat mensen tot geloof komen. Jongelui die oprecht de Heere leren kennen. Mensen die ver van God vandaan geleefd hebben en tot geloof komen. In al die levens zie je de rust en de vrede die het dienen van de Heere met zich meebrengt. Niemand die de Heere leert kennen heeft daar ooit spijt van gehad. Ook daar mag je oog voor hebben: de Heere gaat door met het bouwen van Zijn Kerk. De satan wil ons doen geloven dat de kerk heeft afgedaan, maar wie de Heere kent die weet wel beter. In de Bijbel wordt gesproken van een ontelbare menigte die voor Gods troon staat om Hem te loven. Toen Elia dacht dat er niemand meer was die de Heere diende, bleken er nog meer dan zevenduizend te zijn (1 Koningen 19:18). Wie op de Koning van de Kerk ziet, die hoeft niet moedeloos te worden, maar mag verwachting hebben. De kerk heeft niet afgedaan en zal ook nooit verdwijnen, daar zal de Heere Zelf voor zorgen.

Je schrijft dat je het er moeilijk mee hebt. Is dat misschien omdat je zelf twijfelt? In het dat geval wil ik je aanraden te bidden of God jouw ogen opent, zodat je gaat zien dat de Kerk niet heeft afgedaan en dat het evangelie ook vandaag voor velen nog steeds een bron van Leven is. Of heb je het er moeilijk mee omdat het je pijn doet dat zoveel mensen de Heere verlaten? In dat geval mag je bidden om een geestelijke opwekking in Nederland en vragen om wijsheid om zelf een goed getuigenis te geven van de Heere.

Ds. G. K. Terreehorst

Ds. G.K. Terreehorst

Ds. G.K. Terreehorst

 • Geboortedatum:
  23-05-1986
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

secularisatie
8 reacties
sydneylover
01-12-2020 / 12:21
Kerkverlating is een proces dat al decennia lang aan de gang is. Zoals zo vaak denk ik daar waar twee 'vechten', er twee schuld hebben. Ik ken ook voorbeelden van mensen die wel erg gemakkelijk van kerk veranderden of de kerk de rug toekeerden. Soms als gevolg van een veel te autoritaire opvoedingsstijl. Dan wordt de kerk iets verweten waarvan maar de vraag is of dit altijd terecht is.

Maar kennelijk slaagt de kerk er al heel lang niet in om grote groepen mensen te binden. De constatering klopt: er zijn kerken (denk aan Mozaiek 0318) in opkomst, en de leden komen volgens mij vooral van andere kerkgenootschappen.
Ik herken ook zelf de worsteling op bepaalde punten. De liturgie is heel star, de psalmen alweer meer dan 200 jaar geleden berijmd, gezangen die iedereen kent en zeer toepasselijk zijn worden nooit gezongen, de dominee die een uur lang alleen maar auditief een preek houdt, noem maar op.
De worsteling voor mij zit hem erin dat ik doordeweeks in mijn werk zoveel mogelijk innovatief moet zijn, nieuwe ontwikkelingen moet volgen/weten en toepassen, terwijl op zondag mij soms het gevoel bekruipt dat de tijd 50 jaar heeft stilgestaan. En dat de tijd de komende 30 jaar ook stil blijft staan en dat de kerkleiders dat eigenlijk prima vinden omdat ze bang zijn voor veranderingen.

In het bedrijfsleven is het heel normaal dat een bedrijf eens in de zoveel jaar zichzelf 'opnieuw moet uitvinden'. Terug naar de kernwaarden, kijken wat er in de toekomst nodig is en daarop voorsorteren. Doe je dat niet, dan loop je als bedrijf de kans over 10 jaar niet meer te bestaan omdat de concurrentie je heeft ingehaald. Denk aan Kodak (van de filmrolletjes, wie weet dat nog) dat 20 jaar geleden nog pochte dat het met digitaal fotograferen niet zo'n vaart zou lopen..

Natuurlijk is het goed om te verwijzen naar de geestelijke strijd. Maar: ora et labora. En dat laatste is iets waar de (reformatorische) kerken naar mijn mening heel erg snel hard mee aan het werk moeten!
Omega
01-12-2020 / 14:39
Nou @Sydneylover, liever niet. Vreselijk lijkt me dat om ook zondags ook nog opgejaagd te worden door mediagenieke voorgangers en bombastische liturgie zoals bij de '0318 Doortrekkers'. Na zes dagen werken hoef ik helemaal niets meer, maar kan ik op de zevende dag in alle rust en ontspanning luisteren naar Gods Woord, zonder dat hitsige geloofsgenoten mij steeds mentaal dwingen op te staan en op de maat van vette bassen met de met armpjes te gaan zwaaien. Nog los van de inhoud...

Ik denk ook dat als het Woord je werkelijk raakt, je er niet los van komt en je makkelijk een uur lang op het puntje van je stoel zit om te horen of die Heilige God in de hemel ook jou iets te zeggen heeft. De toespraken van Paulus duurden tot diep in de nacht. Ik lees nergens dat daar klachten over kwamen. En als er dan iemand slaperig uit het raam van een verdieping viel, werd die persoon weer netjes opgewekt. Over opwekking gesproken...

Het probleem is niet de saaiheid van een voorganger, maar de voorzegging van Paulus aan Timotheus dat mensen in het laatst der dagen liefhebbers zullen zijn van zichzelf en voor zichzelf hapklare brokken zoeken om zich te vermaken. "Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben." Oftewel, met een godsdienstig sausje wordt het Woord van zijn kracht ontdaan. Dat is er werkelijk aan de hand in de kerk. En dat geldt voor zowel links als rechts.

Alles is al geprobeerd. Jeug- en jongerendiensten, andere liturgie, muziekband in de kerk, popiejopies op de kansel enz. Niets heeft geholpen. Nu zijn Mozaiek, Doorbrekers en Messiaanse gemeenten populair. En ook daarmee gaat het straks zoals alle anderen al eerder: opkomen, blinken en verzinken. En dat komt omdat het geen diepte van aarde heeft. Jezus maakt duidelijk dat er slechts een klein deel van het gestrooide zaad vrucht zal dragen. En nee, die zijn niet alleen binnen de traditionele kerken te vinden. Maar dat zijn wel degenen voor wie het Woord (en niet de liturgie) eten en drinken is. Die bij wijze van spreken dag en nacht aan de voeten van de Heere Jezus zitten om naar Zijn stem te luisteren.
Omega
01-12-2020 / 14:44
@Sydneylover Bijna vergeten... Fotorolletjes zijn retro en analoog fotograferen zit weer helemaal in de lift. Meer nog, er worden weer volop anologe camera's gemaakt. Zo ook op andere terreinen als minimalisme. Kortom, de wal keert het schip.
sydneylover
01-12-2020 / 19:29
@Omega

Ik lees uit jouw reactie dat je behoefte heel anders zijn dan de mijne. Ik denk dat dat prima naast elkaar mag staan. Het gaat ook niet primair om een individuele mening van een kerkganger (jij of ik), maar om het besef dat het in mijn ogen ook voor de kerk hard nodig is om zichzelf opnieuw uit te vinden.
Wat is de functie van de kerk:
- als gemeente van christenen
- als onderdeel van een (seculiere) samenleving
- als plek van bezinning
- als ankerpunt waar iedereen zich welkom voelt/weet

PS wat jouw indruk over retro-analoge fotografie betreft: ik geloof best dat er mensen zijn die dit terug willen, maar dat zal nooit weer groot worden. Geloof ik gewoon niets van.
Wel zal er wellicht een kleine club mensen zijn die analoge techniek blijven waarderen, net zoals bij LP's van vinyl.
Omega
02-12-2020 / 08:39
@Sydneylover Maar je ziet toch in de praktijk dat de kerk zich al opnieuw aan het uitvinden is? Kijk eens naar de PKN als lichtend voorbeeld. Tal van initiatieven, concepten, samenwerkingen ontstaan er. Huisgemeenten worden opgericht. Vrijwilligers bemensen doordeweeks kerkgebouwen om buitenstaanders te interesseren. Allerlei sociale bezigheden worden er tijdens en na de dienst gestart om mensen te lokken of vast te houden. De laatste poging is meer humor in de preek. Echter, niets helpt. Waarom niet? Omdat men probeert in te spelen op de behoeften van mensen. Die zijn vluchtig en onderhevig aan trends en emoties. Een kerk die zich aanpast aan de grillen en grollen van het volk is geen kerk maar een poppenkast.

Het probleem is niet de kerk, maar de prediking. Zodra Christus daar uit verdwijnt, inclusief de klem van geloof en bekering, pleegt een kerkelijke gemeente zelfmoord. Als Jezus niet welmenend en onvoorwaardelijk wordt aangeboden aan alle hoorders, is er geen enkele levende hoop meer. Voor niemand en niets. Daarom stromen kerken aan de linkerflank leeg en is er in de uiterst rechterflank sprake van slechts een vrome buitenkant.

We moeten daarom niet anders, nieuwer, leuker, grappiger, vrolijker, muzikaler, enz., maar terug naar de reformatie. Terug naar het Woord en terug naar de God van Woord. Maar het probleem is dat zelfs veel 'christenen' dat niet willen. Zoals al voorspeld door Paulus en Jezus Zelf.

"Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden." Dat is wat Jezus zegt. En dat blijkt ook weer in deze tijd.
Marieke1984
07-12-2020 / 22:50
Helemaal eens met Omega!!
Het eind is zoek als diensten worden ingericht om de mensen te behagen en onvolledig preekt om te zorgen dat de mensen in de kerk blijven. De kerk dwaalt dan af en de waarheid zal op een gegeven moment ver te zoeken zijn. Niemand wil namelijk de waarheid horen uit zichzelf, men wil alles het liefst naar eigen inzicht inrichten en zo aangenaam mogelijk.

God en Zijn Woord veranderen niet, veranderingen in de dienst zorgt alleen maar sneller voor dwaling en het werkelijke doel van de eredienst, waar je God wilt bedoelen en hoopt om Zijn stem te mogen horen tot oproep, vertroosting en kracht! Wat ik ook een ieder van harte toewens!
M
10-12-2020 / 23:36
"Er komt een tijd dat de kerk geen herders heeft om de schapen te voeden, maar clowns om de bokken te vermaken" - Spurgeon.

De man had vooruitstrevend inzicht.

De kerken lopen leeg, omdat de roepstem van het Evangelie, waar de schapen op af zullen komen, niet meer gehoord wordt vanuit de kansel. In plaats daarvan richt de kerk zich op de vleselijke behoeften van de bokken...na alle pogingen en trucjes om de bokken binnen de kerkmuren te houden zien we dat ook de bokken uiteindelijk verveeld raken en de kerk verlaten. Veel kerken hebben niet het technologisch vernuft om voldoende sensatie te genereren om de bokken aan hen te binden en tegelijkertijd zijn de enkele trouwe schapen die ze hadden overleden aan de honger. Dit is de trieste realiteit in veel kerken.
Omega
11-12-2020 / 14:37
Amen!

Terug in de tijd

Ik slik mycrogynon 30. Wat doet deze pil? Voorkomt deze pil innesteling van de vrucht, zodat er dus al sprake is van een...
geen reacties
30-11-2010
Mijn vriend, die reeds eerder tweemaal gescheiden is van twee verschillende vrouwen en nu met een derde vrouw -die in ve...
1 reactie
30-11-2013
Ik heb een vraag over de zekerheid van het geloof. Ds. Harinck schrijft ergens: "Het getuigenis van de Heilige Geest is ...
geen reacties
30-11-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering