Brieven van Paulus beoordelen (2)

Ds. A.J. Schalkoort / geen reacties

30-11-2016, 11:59

Vraag

Geachte  ds. A. J. Schalkoort. Bedankt voor het beantwoorden van mijn vraag over de brieven van Paulus. Toch snap ik nog iets niet. Ik heb zelf ook wat commentaren er op nageslagen en daar las ik dat Petrus, Paulus bevestigt als zijnde iemand die het gebod van de Heere doorgegeven heeft (2 Petrus 3:2; NBG1951) “om aan de woorden te denken, die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod uwer apostelen van de Here en Heiland.”

Dit las ik in het volgende commentaar: Wiersbe, W. W. (1996). The Bible exposition commentary (Vol. 2, p. 469). Wheaton, IL: Victor Books. “Note that Peter classified Paul’s letters as Scripture, that is, the inspired Word of God. Not only did the teaching of the Apostles agree with that of the prophets and our Lord (2 Peter 3:2), but the Apostles also agreed with each other. Some liberal scholars try to prove that the Apostles’ doctrine was different from that of Jesus Christ, or that Peter and Paul were at variance with each other. The recipients of Peter’s second letter had also read some of Paul’s epistles, and Peter assured them that there was agreement.” Dit verklaart echter nog niet waarom de Bereanen werden geprezen. Paulus zal ook tegen de Bereanen gezegd hebben: Dit heb ik van de Heere gekregen. Toch onderzochten ze wat Paulus vertelde en ze werden ervoor geprezen...

Antwoord

Hartelijk dank voor je vraag n.a.v. mijn antwoord. Het gaat dus over de gemeenteleden van Berea en hoe zij  de prediking van Paulus hebben ontvangen en beoordeeld. Van deze gemeenteleden die dus Joden waren, lezen we dat zij edeler waren dan de ongelovige Joden in Thessalonica. Het waren mensen die met toegenegenheid, (het grondwoord betekent hartstocht), hadden ontvangen. Zij onderzochten de Schriften of de dingen die Paulus verkondigde alzo waren. Dat deden ze niet omdat ze negatief kritisch waren en twijfelden zoals het ongeloof doet. Dan wordt de boodschap van het Evangelie  verworpen zoals in Thessalonica gebeurde.

Wij moeten niet vergeten dat de gemeenteleden van Berea Joden waren en voordat ze konden geloven in de Gekruisigde Christus moesten zij sterven aan het beeld dat zij hadden meegekregen vanuit hun traditie over de Messias. De ergernis van het Evangelie moest worden weggenomen en dat gebeurt hier doordat zij bereid zijn om overtuigd te worden van de waarheid die Paulus hen verkondigd in de synagoge. Zij willen de waarheid bevestigd zien in Gods eigen woord. Op deze wijze zullen ze er achter komen dat Paulus echt een kruisgezant van Christus is, een apostel die met gezag spreekt.

Ook vandaag is het onze plicht om te onderzoeken of datgene wat er verkondigd wordt overeenkomt met het Woord Gods. Heel kras getuigt Paulus: “Doch al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde  buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt”, Galaten 1:8. Ik denk in dit verband aan een oude christen die soms van andere hoorde “ik heb een openbaring van de Heere gekregen”, dan altijd de vraag stelde: waar staat dat in de Bijbel? Is het niet terug te vinden in de Bijbel, dan is het leugen en bedrog. Dat was de houding die men Berea had. Dat is een gezindheid waar de Heere Zijn zegen over geeft. 

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

canoniekpaulus
geen reacties

Terug in de tijd

Dominee Vergunst, op welk hoofdstuk en boek doelt u in uw antwoord op de vraag van 27-08-2003 dat ik zojuist las, het bo...
geen reacties
30-11-2006
Aan ds. G. A. van den Brink. Vanochtend in de auto beluisterde ik een wat oudere preek van u die ging over de rechtvaard...
3 reacties
30-11-2012
Tijdens een bijbelstudie heb ik gehoord dat de duivel de engel van de muziek was. Hier hebben we toen ook een bijbelteks...
geen reacties
30-11-2001
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering