Klassieke werken voor koor

B. Noteboom / geen reacties

30-11-2006, 00:00

Vraag

Het koor waarop ik zit zingt regelmatig klassieke werken. Helaas merk ik dat we daardoor in een spanningsveld terecht komen. We zijn een christelijk ensemble. We hebben in onze statuten staan dat we als doel hebben het bevorderen van de zangkunst en het geven van concerten. Daarnaast willen we de boodschap van het evangelie uitdragen. We zijn voor de duidelijkheid een protestants-christelijk ensemble. Nu hebben we af en toe de discussie over wat voor muziek we wel en niet kunnen zingen. Bijvoorbeeld een stuk uit Stabat Mater, dat gaat over Maria. Of de Messe Basse van Fauré. De tekst “Lam Gods Dat de zonden der wereld wegdraagt” is niet alleen maar van toepassing voor rooms-katholieken, maar zal ook door protestanten worden onderschreven. Voor een tekst over de Heilige Maria geldt dit uiteraard niet. Door sommigen wordt aangevoerd dat muziek een kunstvorm is en dat je rekening moet houden met een breed publiek. Zelf vind ik het erg moeilijk om stelling te nemen. Temeer omdat sommige stukken zo prachtig zijn om naar te luisteren. Hoe moet ik hier als (protestants) christen mee omgaan? Wat kan wel en wat kan niet? Ik heb al gekeken of een vraag hierover gesteld was, maar ik kwam alleen een antwoord tegen over de melodie (dus los van de tekst). Maar daar gaat het bij ons dus juist om. Ik vind het echt lastig.

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Hartelijk dank voor je mooie vraag. Het is helder en duidelijk! Hierbij mijn reactie erop.
 
Het belangrijkste is inderdaad dat de teksten bijbels moeten zijn! Teksten staan bij christelijke beoordeling op de eerste plaats. Melodieën in composities zijn zeker ook qua muziek te beoordelen, maar daarvoor geldt vaak: smaken verschillen.
 
Wanneer je straks voor God staat en jij zegt: “Ach, Heere, de muzi­ek was zo mooi en daarom heb ik het gezongen”, dan zal dat een hele slechte smoes zijn. Nee, je zult moeten kunnen verantwoorden waarom je het gezongen hebt. Spraken de teksten tot eer van Hem, of niet? Hanteer je deze regel niet, dan kun je net zo goed ook liederen die Boedah of Mohammed vereren gaan zingen.  De kunst is misschien wel schitterend, maar de tekst? En juist daar kijkt God naar...
 
Dus wil je tot eer van God musiceren, dan moet je teksten kiezen die weerklank vinden in Gods woord. Niet ieder muzikaal stuk waarin de maagd Maria wordt genoemd is verkeerd. Er wordt duidelijk over Maria gesproken in de Bijbel. Maar alleen niet als een heilig mens tot wie je kunt bidden!
 
Als laatste een vraag aan jou en aan mijzelf: Gaan wij zo met de gave van muziek om dat we er in alles God mee eren en Zijn eer op het oog hebben? Dit kan zeker! Maar alleen in ZIJN kracht!
 
 
Hartelijke groet,
Bert Noteboom jr.

B. Noteboom

B. Noteboom

 • Geboortedatum:
  10-02-1984
 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Almere
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  * Jeugdevangelist in Almere
  * Lid van Chr. Gem. 'De Wegwijzer'
  * Koordirigent / liedschrijver

Tags in dit artikel:

klassieke muziekmuziek
geen reacties

Terug in de tijd

Wij wonen in het buitenland. Nu zijn wij in contact gekomen met een kerkverband wat Francis Schaeffer als belangrijke pa...
2 reacties
30-11-2010
Van Messias belijdende Joden kreeg ik een link met een soort bijbelstudies. Zij gebruiken bepaalde studiemethodes om Bij...
1 reactie
30-11-2012
Ik heb een onrustig leven. Enerzijds ben ik er van overtuigd God als mijn Zaligmaker te kennen, anderzijds twijfel ik da...
2 reacties
30-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering