Stop met het weigeren van het bloed van Jezus

Ds. A. Goedvree / geen reacties

30-11-2006, 00:00

Vraag

Ik sprak onlangs iemand en we hadden het er over dat het wel tot een keuze in je leven moet komen. De keuze voor de Heere of voor de wereld/satan. Mijn reactie was, wij kunnen niet kiezen, want wij willen van nature niet kiezen. Echter, toen kreeg ik een opdracht van mijn gesprekspartner, waar ik compleet mee vastloop. Hij zei tegen mij: “Ok! Je kunt niet kiezen, maar stop dan met het weigeren van het bloed van Jezus Christus. Hij heeft zijn bloed vergoten voor de zonden van de wereld. Hij wil je daarom gratie verlenen/genade geven. Stop dan met het weigeren van Zijn bloed en geef je over.” Ik spartel nu wel tegen, maar het lijkt net alsof er een oceaangolf van het bloed van Christus mij wil overstromen en ik mijn uiterste best doe om die golf tegen te houden. Tegen te houden omdat ik denk dat er toch eerst iets bijzonders met me moet gebeuren.

Antwoord

Beste vragensteller,

Eigenlijk zou ik je vraag in één zin kunnen beantwoorden: láát komen die vloedgolf! Maar toch wil ik wat dingen tegen je zeggen. Dat doe ik puntsgewijs.

Je schrijft over het “kiezen voor of tegen Jezus”. Je gesprekspartner vindt dat je moet kiezen, jij stelt dat je niet wilt kiezen. Graag voeg ik er iets aan toe. Namelijk: wij hébben gekozen. In Adam hebben wij gekozen tegen de Heere, tegen het geloof, tegen het leven met God. Maar, het eeuwige wonder is dat God dwars tegen ons “nee” genadig “ja” zegt. En dat “ja” is onwederstandelijk.

Dat je nu “tegenspartelt” bevestigt dat, omdat een mens zijn keuze wil vasthouden. Totdat je je overgeeft aan Gods genadige “ja”. Geef je dan over, sterf aan jezelf, en leef uit Jezus Christus.

“Er moet wat gebeuren”. Ja, dat is wel zeker. Maar, dat wat er “moet” (van wie, wie heeft daar een “moeten” van gemaakt) gebeuren, gebeurt nu! Het is overweldigend en onweerstaanbaar, blijkbaar. Dank God op je knieën voor het feit dat je schaakmat staat en leg je leven in de doorboorde handen van Jezus Christus.

Nog één ding: of je nu denkt aan “wat er moet gebeuren” of dat je vast komt te zitten met “kunnen kiezen, moeten kiezen, willen kiezen en gekozen hebben”, dat doet er op een gegeven moment niet meer toe. Ga op je knieën, bidt tot Jezus Christus (niet alleen in Zijn Naam, maar ook tot Hem persoonlijk!) of Hij meer en meer dat bloed over je leven laat stromen, samen met de golven van de Heilige Geest die vervuld tot geloof en bekering. En leg bewust je leven met je zonden en zorgen in Zijn genadewerk. Ik weet zeker als je dat “doet” dat je uit Zijn mond geenszins zult horen: “ja, maar wacht eens even, voor jou is het niet”.

Veel ruimte en zegen toegebeden,
Ds. A. Goedvree, Arnemuiden

Ds. A. Goedvree

Ds. A. Goedvree

 • Geboortedatum:
  16-06-1970
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hoevelaken-Stoutenburg-Achterveld
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

vrije wil
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe kan ik kort maar duidelijk aan iemand die niks van het christelijk geloof af weet (en dus ook niet van de Drie Formu...
3 reacties
30-11-2011
Is het wel bijbels als een predikant de gemeente vraagt of ze de Heere persoonlijk kennen? Dat deden de profeten in het ...
1 reactie
30-11-2012
Ik ben een jongeman van 24 jaar oud. Ik ben nog bezig met een studie (die ik over een of twee jaar hoop af te ronden) en...
11 reacties
30-11-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering