Zonden vergeven

drs. I. A. Kole / geen reacties

30-11-2011, 09:17

Vraag

Op basis van Joh. 20:23: "Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden ze vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien zijn ze gehouden", zou je denken dat dominees tegen sommige mensen mogen zeggen dat God hun zonden vergeven heeft. In de Ger. Gem. wordt vaak gezegd dat je niet mag wensen dat een dominee of andere ambtsdrager "iemand de handen oplegt". Is dat dan wel een bijbelse gedachte?

Antwoord

Bedankt voor de vraag. Johannes 20:23 lezen in het verband van: 20:17-23. De opgestane Jezus verschijnt aan Zijn discipelen en begint met de ambtelijke toerusting van de discipelen voor het moment van de uitstorting van de Heilige Geest. Jezus blies op de discipelen en zei: Ontvang de Heilige Geest - versterking van hun geloof. In vers 23 gaat het om de ambtelijke gaven, de bekwaammaking, nodig voor het opgedragen werk. Daarin staat de vergeving van de zonden op de voorgrond, die het hart van het evangelie is. Die vergeving schenkt niemand dan God. De apostelen kunnen alleen handelen in Zijn naam. De predikant kan zelf niet de zonden vergeven, maar hij mag zeggen: Als je de zonden echt beleden hebt voor God, dat je verdriet hebt omdat je God beledigd hebt, op Zijn hart getrapt hebt, dat God dan die zonden vergeeft. Dan wordt er ambtelijk gesproken.
 
De andere opmerking, "iemand de hand opleggen'', geeft aan dat de geestelijke oefeningen pas goed zouden zijn als bijvoorbeeld een dominee en/of en ouderling het over kan nemen. In een ambtelijk gesprek kan erop gewezen worden dat geestelijke zaken die je ervaren hebt, het begin zou kunnen zijn van het werk van de levendmakende Geest, Die je je zonden laat zien als oorzaak van de breuk tussen God en jou. Er zal dan gewezen worden op de noodzaak om biddend afhankelijk van de Heere te leven om licht en wijsheid over je leven.

Wijsheid van Boven toegewenst. Een ware bidder wijst de Heere nooit af. Lees: Lukas 18:9-14 en Matt.15:21-28.

Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

handopleggingvergeving
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vriend is verslaafd aan zelfbevrediging en pornografie. We praten er samen erg veel over en zoeken steeds naar mani...
12 reacties
30-11-2010
Mijn geloof is momenteel een naald in zo'n grote hooiberg, dat ik er bijna bang voor begin te worden om deze terug te ga...
4 reacties
30-11-2016
Mijn vriend, die reeds eerder tweemaal gescheiden is van twee verschillende vrouwen en nu met een derde vrouw -die in ve...
1 reactie
30-11-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering