Brieven van Paulus beoordelen

Ds. A.J. Schalkoort / 8 reacties

25-11-2016, 08:04

Vraag

Hoe moet je de brieven van Paulus beoordelen? Ik geloof dat ze geinspireerd zijn door de Heilige Geest, maar wat betekent dat? Betekent dat wat Paulus beschreven heeft hij ook echt geschreven heeft, of moeten we zijn preken net als iedere preek toetsen aan het onderwijs van Jezus? De mensen in Berea deden dat en zij werden geprezen door God.

Antwoord

Hoe moeten wij de brieven van Paulus beoordelen? Inderdaad, zoals je zelf aangeeft in je vraag, als  geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat betekent dat Paulus zijn brieven ook echt geschreven heeft (lees maar hoe hij elke brief begint). Niet voor niets noemt hij zich een apostel van de Heere Jezus Christus. Er waren ook toen mensen die twijfelden aan het gezag van zijn apostelschap. Maar Paulus wist zich door de Heere geroepen om het Evangelie te verkondigen ook d.m.v. de brieven die hij schreef. Daarom moeten wij  zijn brieven net zo ter harte nemen als de rest van de Bijbel.

Er zijn er die de brieven van Paulus op een lager niveau stellen dan bijvoorbeeld de Evangelieen. Dat heeft te maken met de Schriftkritiek die sommigen hanteren. Maar was Paulus dan minder dan Petrus en Johannes, Lukas, Mattheus en Markus? Nee toch. Belangrijk is wat Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe: “Want ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik u ook overgeven heb...”, 1 Kor. 11:23. Dit geeft dus aan dat wat de apostel geschreven heeft in overeenstemming was met het onderwijs van de Heere Jezus.  

Ds. A. J. Schalkoort

Lees ook: Brieven van Paulus beoordelen (2)

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

canoniekpaulus
8 reacties
Lecram
25-11-2016 / 12:21
Met wat Paulus over zichzelf schrijft zijn critici niet snel te overtuigen (ik discussieer veel met moslims over dit onderwerp. Moslims zien Paulus als de vervalser van het Evangelie).

Belangrijker is wat de ooggetuigen en discipelen die Jezus gekend hebben zeggen over Paulus. Tijdens het apostelconvent deed Paulus actief mee en werd door Jakobus, de broer van Jezus, 'geliefde' genoemd én hij kreeg unaniem volmacht om het evangelie te verkondigen:
Hand 15:22 Toen dacht het de apostelen en de ouderlingen met heel de gemeente goed, enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochië: Judas, ook Barsabas geheten, en Silas, leidinggevende mannen onder de broeders.

Daarnaast vertelt Petrus dit over Paulus:
2 Petrus 3:14-16 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft,
zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Petrus zegt hier drie opmerkelijke dingen:
- Paulus is de geliefde broeder
- Aan Paulus is wijsheid gegeven
- de brieven van Paulus behoren tot de Schriften!

Met dit woord 'Schriften' wordt in het NT altijd het Woord van God bedoeld.
Sammie2016
25-11-2016 / 12:35
Paulus zegt zelf onder inspiratie "de gehele Schrift is door God geïnspireerd" en als de Bijbel ijverig en oprecht bestudeert van Genesis t/m Openbaring merk je ook de enorme harmonie van Gods Woord...dat kan ook niet anders!

Je hoeft er ook niet aan te twijfelen omdat onvolmaakte mensen het hebben opgetekend want onze volmaakte Schepper heeft hen hiervoor gebruikt.
God heeft er voor gezorgd dat Zijn gedachten en onderwijs in Zijn 'brief' aan de mensheid precies zo overkwam zoals Hij dat bedoeld heeft.
blijblij
25-11-2016 / 13:18
@sammie: voor Paulus is 'de schrift' het O.T.
Toen hij zijn brieven schreef waren er nog geen evangeliën geschreven. Ik weet ook niet of Paulus gedacht zou hebben dat zijn schrijfsels aan specifieke gemeentes met specifieke problemen eenzelfde status zouden krijgen als de boeken van het O.T.
abcd
26-11-2016 / 00:12
@blijblij
Inderdaad wordt er van uit gegaan dat de evangeliën na de brieven van Paulus zijn geschreven, maar las net wel iets interessants hier op refoweb.
Er is net een vraag geplaatst met de titel ''Nieuwe Testament goddelijk gezaghebbend''. In het antwoord schrijft ds. Kleinbloesem o.a.:

''Vervolgens wil ik graag wijzen op wat we noemen het zelfverstaan van de Bijbel (dus ook van het NT). Het zelfverstaan van de Bijbel houdt in dat we de sleutel tot het verstaan van de Bijbel zoeken in de Bijbel zelf. Lees bijv. 2 Tim. 3:16. Paulus zegt daar dat al de Schrift van God ingegeven is. Misschien zeg je: Ja, inderdaad, maar dat gaat alleen over het OT. Let echter eens op 1 Tim. 5:18. Paulus zegt daar: “Want de Schrift zegt: Een dorsenden os zult gij niet muilbanden; en: De arbeider is zijn loon waardig.” Het eerste gedeelte van deze tekst is een citaat uit Deuteronomium (Deut. 25:4), het tweede gedeelte is een citaat uit Matthéüs en Lukas (Matt 10:10 en Luk. 10:7). ‘Schrift’ verwijst dus niet alleen naar de boeken van het Oude Testament! De Schrift is zowel het Oude als het Nieuwe Testament.''

@Lecram
Interessant!
Heb je de moslims wel eens gewezen op wat de Koran zegt over christelijke schriften? Zie bijv Koran 3:3-4; 5:44, 68, 7:157. En dan als klap op de vuurpijl 5:47, 6:114-115 en 18:27. (en natuurlijk het feit dat de Koran tig keer claimt duidelijk te zijn, dus herinterpreteren wordt problematisch.)
Hier ook een versie van wat het ''islamitische dilemma'' wordt genoemd: https://www.youtube.com/watch?v=nNAS0aaViM4

Het is weer het zoveelste bewijs dat de auteur van de Koran geen flauw idee had waar hij het over had, maar moslims kunnen natuurlijk niet zeggen dat de Bijbel de waarheid is. Dus moeten ze complottheorieën verzinnen om hun religie te rechtvaardigen, terwijl ze er vaak niet bij stilstaan dat ze zodoende hun eigen boek tegenspreken. Paulus, een jood natuurlijk, is een dankbaar slachtoffer.
(En er kan ook nog de draak mee worden gestoken door met eenzelfde methode te beweren dat Mohammed een vroom christen was: https://www.youtube.com/watch?v=nNAS0aaViM4 )
abcd
26-11-2016 / 00:16
@Mezelf.
Dang it!
Laatste link was verkeerd, moest deze zijn:
https://www.youtube.com/watch?v=vhT7SaIE_DQ

En misschien was het ook niet zo relevant om al die Koranverzen erbij te halen, aangezien de Koran waarschijnlijk vervalst is door een zionistisch complot.
Sammie2016
26-11-2016 / 10:04
Blijblij,

Paulus doet veel aanhalingen uit de OT hoor.
Dank abcd voor jouw terechte aanvulling.

Ik kom hier nog op terug.
hilbrand1988
26-11-2016 / 13:41
de brieven van Paulus worden door Petrus genoemd op 1 lijn gezet met "Het woord van God" 2 petrus 3:16
Petrus werd door Jezus benoemd als degene waarop de kerk haar rots zou bouwen, dat zou Jezus niet gezegd hebben als de boodschap van Petrus niet zuiver zou zijn.en met zuiver bedoel ik dan zonder zonde bevlekt. in tegenstelling tot bijvoorbeeld Luther,Calvijn of Spurgeon.
nee Jezus zegt tegen Petrus dat hij leerstellingen zal leren , waarop de kerk als een rots kan bouwen.een rots word ook wel vergeleken met God zelf en God zelf kan niet liegen. zijn boodschap is niet met zonde bevlekt.

dat kun je niet zeggen van Spurgeon of Calvijn. Die allebei wel grote gaven gekregen hebben van God , maar hun leer gelijk stellen aan het woord van God , mogen we niet


ik vond de video van Mike Licona ook heel verhelderend

How the Canon of the Bible Was Formed

Dit gaat met name over het NT

https://www.youtube.com/watch?v=s0BCm2cRx9w
Lecram
26-11-2016 / 14:07
@abcd: ik ken ze inderdaad allemaal. Ik luister veel naar apologeten zoals David Wood, Nabeel Qureshi, Sam Shamoun, Christian Prince, Hazem Farraj enz. Maar ook the Masked Arab, Tom Holland, Patricia Crone en Dan Gibson hebben interessante studies op YT over de islam.

Moslims kunnen veel vragen niet beantwoorden. Zo heb ik pas in een discussie Paul Williams zover gekregen dat hij toegaf geen antwoorden te hebben op moeilijke vragen. Terwijl (in mijn ogen) minder moeilijke vragen over de bijbel hem tot de islam hebben gebracht.

Terug in de tijd

Ik heb intussen verschillende artikelen op internet en ook op Refoweb gelezen over christen zijn in het leger. Hierbij k...
geen reacties
24-11-2011
Ik zie op bij het beroepingswerk op gergeminfo.nl dat een zendingspredikant op tweetal staat. Maar is het überhaupt wel ...
geen reacties
25-11-2020
Ik (+70 jaar) ben getrouwd geweest en nu alweer zo'n 40 jaar alleen. Ik heb die jaren ook geen behoefte gehad aan seks. ...
1 reactie
24-11-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering