Opstand en onbegrip in m'n hart

drs. W.H. Hoorn / 2 reacties

30-09-2016, 11:30

Vraag

Ik kan wel zeggen dat ik 1,5 jaar geleden tot geloof ben gekomen in Jezus. Maar toen ging ik de Bijbel lezen, ja ook in z’n verband. Conclusie is dat ik nu helemaal de weg kwijt ben en leef vanuit pure angst. Ik geloof het eigenlijk niet meer, maar heb het gevoel dat als ik het geloof vaarwel zeg dat God me dan straft. En heb heel erg het idee dat ik nog niet goed leef. Ik kijk nog tv en af en toe voetbal. Op seksueel gebied worstel ik ook met sommige dingen.

Is de Bijbel echt het Woord van God? Zo ja waarom dan? Hoe is de Bijbel ontstaan? Waarom staan er tegenstrijdigheden in de Bijbel? Bijv. alleen door het geloof in Jezus ben je rechtvaardig voor God, en je moet je volledig overgeven aan Jezus. Maar in Matt. 11:12 gaat het over geweld en de geweldigers nemen het met geweld. Het boek Jakobus gaat heel erg over goede werken. Jakobus 2:24 dat is toch duidelijk in tegenstelling tot wat veel wordt aangehaald in de Romeinenbrief?

En wat te denken over de hel? Hoe erg zal die zijn, als je de Bijbel moet geloven. Ik kan het niet verdragen dat als ik m'n familie zie en die ongelovig zijn, dat die moeten branden voor eeuwig en in een poel met vuur! En als ik een heel lieve man of vrouw ontmoet, dan komen altijd die gedachten in mij op: ja jij gaat naar de hel. En sowieso gaat toch bijna heel de wereld daar heen? De niet-gelovigen, maar ook mensen in de kerk, want er zit verschil tussen geloven en echt geloven. Vergelijkingen zoals de wijze en de dwaze maagden maken me bang. Ja, wat als ik bij die dwaze hoor. En alles wat er over dwaalleraren gezegd wordt... tja dan wordt bijna iedereen afgekeurd en blijven de oprecht gelovigen in Jesus over. De rest zal voor eeuwig branden. Mensen die dit elke week horen houden er trauma's aan over.

En nu kunnen we alles theologisch en dogmatisch gaan bekijken en zodoende krijgen we het toch rond. Dat is nu precies de reden waarom er zoveel kerkverbanden zijn en ze claimen allemaal de waarheid! Ik kom er steeds meer achter dat veel geloof puur gebaseerd is op angst en omdat het alleen een houvast is voor het onbekende. En toch kan ik God niet loslaten, maar ik weet het niet meer. Ik bid en ik smeek voor alles en iedereen. Voel vaak de opstand en onbegrip in m'n hart en heb daar dan weer spijt van. M'n hoofd slaat op hol en m'n hart ook!! Het is een noodkreet met veel twijfels en strijd of ik het geloof niet vaarwel moet zeggen en m'n eigen koers wil varen. Eén ding wil ik wel en dat is niet meer vanuit angst leven, want dat maakt je leven stuk!

Antwoord

Beste vragenstell(st)er,

Een lange en goede vraag verdient ook een uitgebreid antwoord. Laten wij om te beginnen het oordelen over wie zalig wordt en wie niet maar aan de Heere overlaten. Want alleen Hij is daartoe bevoegd en wij gelukkig niet.

Jij lijkt mij een gewetensvolle jonge man/vrouw en je bent daarom dan ook heel serieus de Bijbel gaan lezen. En wanneer je van huis uit niet echt daarmee vertrouwd bent kan ik het mij goed voorstellen dat er dan erg veel op je af komt wat je niet zomaar kunt plaatsen en wat jou daarom verwart en angst aanjaagt. Het lijkt erop dat de voornaamste reden waarom dat nu met jou is gebeurd daaruit bestaat dat de Bijbel jou op jouw eigen tekortkomingen in jouw eigen leven zowel als die van andere mensen in jouw leefomgeving heeft gewezen. En wanneer je dan om te beginnen al vrij hoge eisen aan jezelf en aan anderen stelt is het niet verbazingwekkend dat je daar psychisch zo op reageert.

Dan zou je je misschien eens moeten afvragen waarom je zulke hoge eisen aan jezelf, en van daaruit ook aan andere mensen stelt. Want zoiets doet de Heere namelijk niet met ons. Integendeel zelfs. Hij weet wat Hij van ons kan verwachten. En weet je wat dat is? Helemaal niets! Dat is dan ook de reden waarom je bijv. in Rom. 3:10-28 kunt lezen dat niemand uit zichzelf rechtvaardig is en dat wij daarom niets vanuit onszelf kunnen doen om ooit rechtvaardig voor God te kunnen worden. De enige manier waarop wij en anderen daarom zalig kunnen worden is door het geloof. En niet door jouw werken. En ook niet door jouw kennis van Gods wet en de eisen die de Bijbel van daaruit aan jou stelt. En al evenmin door de kennis van jouw eigen zonden en tekortkomingen. En al helemaal niet door jouw kennis van de zonden van anderen. Aan die eisen kun je nooit voldoen, hoe je dan ook je best doet. Aan die eisen kan geen mens voldoen. Want de wet, waarin ons zowel Gods eis aan ons als Zijn heilig recht voor ogen wordt gesteld, kan ons niet verlossen. Deze wet kan ons namelijk alleen maar aanklagen en veroordelen.

En het ziet er naar uit dat jij daar nu mee zit. Weet je wie daar ook mee zat? Maarten Luther. Maar hij werd er door Gods genade en de werking van de Heilige Geest achter gebracht dat wij alleen maar zalig kunnen worden door het geloof. En dat staat dan ook gewoon in Rom. 3:21-28.

Wat is dan dat zaligmakende en rechtvaardig makende geloof? Dat is het geloof in het Evangelie, de blijde boodschap en het goede nieuws, van de Heere Jezus Christus. En wat is die blijde boodschap en dat goede nieuws van dat Evangelie? Dat is dat jij niet aan Gods eis kunt voldoen. Nooit en te nimmer niet. En dat de Heere dit ook van jou weet. Hij weet dat zelfs veel beter dan jij dat ooit van jezelf zou kunnen weten, want Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen (Ps. 139:1-4). Hoe jij bent en hoe jij zou worden wist Hij al voordat jij geboren was. En omdat Hij jou lief heeft gehad met een eeuwige liefde heeft Hij ons Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, willen geven. En God heeft Zijn liefde voor ons in Christus bevestigd, dat Hij voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren (Rom. 5:8).

Dat betekent (let op!) dat de Heere Jezus, met Zijn lijden en Zijn sterven aan het kruis, al onze zonden en tekortkomingen voor God heeft verzoend. En dat Hij daarmee voor jou heeft willen volbrengen wat jij nooit zou kunnen volbrengen. En dat Hij dat heeft willen doen in jouw plaats. Met dat offer heeft Hij jouw zonden willen dragen. En met Zijn opstanding uit de dood heeft Hij de volkomen overwinning behaald over alle machten van zonde en dood. Daar kun jij helemaal niets aan toevoegen. Sterker nog; wanneer jij dat zou willen doen ben je pas echt voor eeuwig verloren. Want wij worden alleen maar door het geloof gerechtvaardigd, dat de Heere Jezus alles al voor ons heeft willen doen. En echt nergens anders door.

Bij dat geloof hoort het doen van goede werken, zoals dat inderdaad ook in Jak. 2:14 staat. Maar dan niet omdat wij daar de hemel mee zouden kunnen verdienen, want de Enige Die dat voor ons kan doen is de Heere Jezus. Deze goede werken (en valt het je op dat Jakobus het hier niet heeft over de werken der Wet?) zijn een vrucht van het geloof. Wanneer je deze vruchten niet hebt dan heb je ook geen waar geloof. Dat klopt. Maar deze goede werken doe je dan niet om er iets mee voor God te kunnen verdienen, want dat kun je niet. Dat kan alleen de Heere Jezus. Deze goede werken doe je uit dankbaarheid voor jouw verlossing en uit liefde voor God en je naaste. En deze liefde, die Gods Heilige Geest ons door het geloof in het hart legt, is de vervulling van de Wet.

Dat houdt in (nog een keer goed opletten!) dat de Heilige Geest niet werkt door jou angst aan te jagen, of je in de verwarring te storten. Maar door de liefde die de Heere voor jou heeft en die Hij in jouw hart wil leggen. Zodat je van daaruit God kunt liefhebben voor wat Hij, in en door de Heere Jezus, voor jou heeft willen doen. En ook jouw naaste, die je dan niet langer meer gaat oordelen of veroordelen. Snap je?

Ik zou dit antwoord nog wel veel langer kunnen maken, maar het is zo al lang genoeg. Mijn eerste welgemeende advies aan jou is om, naast de Bijbel, ook de Heidelbergse Catechismus eens goed te bestuderen. Want daar staat heel veel in wat direct betrekking heeft op de vragen die jij hier stelt.

Mijn tweede advies is om niet langer meer alleen en op je eigen houtje met de Bijbel en de Catechismus bezig te zijn, maar dit samen met anderen te doen op een Bijbelstudie, of een Bijbelkring in de kerkelijke gemeente.

Ten slotte zou ik jou twee citaten ter overweging willen mee geven van wijlen ds. Kohlbrugge, waar ik zelf veel aan heb gehad toen ik met nagenoeg de zelfde vragen worstelde als jij; 1.”'Een onbekeerd mens loopt de zonde achterna, maar een bekeerd mens wordt door de zonde achterna gelopen.” 2. “Wanneer ons hart ons verklaagt; God is meerder dan ons hart.”

Moge Hij, Heere Jezus, van Wie wij het alleen maar te verwachten hebben jou leiden op Zijn wegen. En jou de kracht en de genade schenken om deze wegen ook te kunnen gaan.

Hartelijke groeten,
Drs. W.H.Hoorn

Naschrift redactie: Je vragen over de Bijbel en de hel zijn al vaak in de vragenrubriek aan de orde geweest. Gebruik ons zoekprogramma of de tags hieronder om de antwoorden te vinden.

drs. W.H. Hoorn

drs. W.H. Hoorn

 • Geboortedatum:
  30-01-1959
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Dedemsvaart
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Niet beroepbare kandidaat

Tags in dit artikel:

geloofstwijfelheltegenstrijdig
2 reacties
3Sophie
03-10-2016 / 10:44
Beste vraagsteller,
Je vraagt raakt me omdat ik deze heftige(!) strijd zo herken. Ik heb ook ontzettend geworsteld met dit soort vragen, alles willen begrijpen, God verdacht maken en ik was daar ook psychisch ziek van geworden. Ik wil je graag een simpele tip geven. Toen ik niet meer goed kon denken door alle verwarring en vragen, heb ik iedere dag een keer hardop gezegd, geroepen: Heere Jezus, wilt U koning zijn in mijn hart?
Ik voelde daar niets bij, meer bidden kon ik niet, maar Zijn naam heeft zo'n kracht, dat de boze (want de probeert jou te verwarren en bij Jezus weg te houden) moet wijken. En het is gebeurd!
Steun nooit op je eigen verstand, maar verwacht alles ook hier in van Jezus. Hij alleen kan ons de dingen laten zien zoals ze echt zijn.
En misschien is het wel een beproeving en kijkt Hij vol liefde toe of je naar hem vlucht, erkent dat je het zelf niet begrijpt en alles van Hem verwacht. Probeer blind op Hem te vertrouwen, dan zal Hij je niet beschamen. Je mag met al deze vragen juist naar de Heere Jezus komen.
Wij zijn ontrouw, Hij is getrouw!!
3Sophie
03-10-2016 / 10:47
'ik voel de opstand in mn hart'. ''Ik ben gekomen om vijanden met God te verzoenen''

Terug in de tijd

Aan een ouderling van de Gereformeerde Gemeenten. Voor ik deze vraag stel heb ik op internet gezocht of ik het antwoord ...
1 reactie
30-09-2014
De christelijke boodschap is een boodschap van liefde. Ik heb een mailconversatie met iemand gehad die heel erg christel...
2 reacties
30-09-2011
Wat wordt er nu precies bedoeld met “ter ere van de Heere leven”?
geen reacties
01-10-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering