(On)verwacht in de hemel

Ds. W. van Weelden / 3 reacties

30-09-2015, 08:01

Vraag

Ik heb wel eens een uitspraak gehoord dat er mensen in de hemel zullen zijn van wie we het niet verwachten en dat er mensen zullen ontbreken van wie gedacht zouden hebben dat ze er zouden zijn. Ik kan deze uitspraak echter niet in de Bijbel vinden. Is deze uitspraak bijbels?

Antwoord

De uitspraak staat niet in de Bijbel. Maar er zijn wel woorden in de Schrift die er voor zorgen dat wij deze uitspraak niet van ons weg werpen. Ik wijs u op Jeremia en David. De profeet Jeremia zegt (17:9): “Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het; wie zal het kennen?” David zingt (Ps. 139:23-24): “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart; beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op de eeuwige weg.”

Wij kennen uit Gods Woord het leven van David en de profeet Jeremia. Wij kunnen beiden zelfkennis niet ontzeggen. Juist daarom komen deze woorden zo bij ons binnen. Wij mogen er niet vanuit gaan dat wij ons eigen hart kennen, laat staan dat van een ander. Onze kennis schiet te kort. Maar de kennis van de HEERE niet. Hij kent ieder mens. Hij doorgrondt ieders hart. 

Over het oordeel van ons over anderen is het goed om in gedachten te houden deze waarschuwing: “naar wetenschappelijke maatstaven is de waarde van elk moreel waardeoordeel van de ene mens over de andere miniem: elk woord tast in het duister en hangt van waanvoorstellingen en onzekerheden aan elkaar.” 

Het mag duidelijk zijn dat wij niet bepalen wie er in de hemel zal zijn. Dat is precies ook de moeite die ik met zo’n uitspraak heb over het ontbreken en aantreffen van mensen in de hemel. Van ons uit bestaat de mogelijkheid. Wij kunnen niets buitensluiten. Maar wij gaan daar niet over. Wie er in de hemel komt, ligt in Gods hand. En een oordeel wie er in de hemel komt, mogen wij ons niet aanmatigen.

Waar het werkelijk op aankomt, is hoe het met onszelf staat. Is de HEERE in mijn leven overgekomen? Heeft de HEERE mij geloof geschonken? Mag ik mij het eigendom weten van de Heere Jezus Christus? Het heilgeheim waar deze vragen op wijzen is een persoonlijke zaak. Hierop het antwoord te weten voor uzelf, is nodig. En als u het antwoord weet, is het een goede zaak om met anderen over dit tere werk van de HEERE van hart tot hart te spreken. Dan vragen wij ons niet meer af: wie. Maar roepen wij: kom ga met ons en doe als wij. De wandel der godzaligheid is gunnend.

Ds. W. van Weelden

Ds. W. van Weelden

Ds. W. van Weelden

 • Geboortedatum:
  13-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Oud-Alblas
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

hemel
3 reacties
hansa
30-09-2015 / 08:50
Ik had de rijke jongeling wel in de hemel verwacht, maar de Heere Jezus kent zijn hart en zegt: "Alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren" (Matth.20:16).
Omega
30-09-2015 / 11:13
@Hansa In het Grieks staat er letterlijk: weinig uitverkorenEN! Daarmee wordt het volk Israël bedoeld dat weigerde in Jezus te geloven.
hansa
30-09-2015 / 17:48
@Omega Hoe moet ik dat lezen dan? Velen zijn geroepen, maar weinig uitverkorenen? Dan staat er dus dat weinig uitverkorenen geroepen zijn. Maar dat klopt toch niet? Ook niet als hier met uitverkorenEN het volk Israël bedoeld wordt. Is de roeping niet tot allen gekomen, ook tot hen die weigerden in Jezus te geloven?

Terug in de tijd

Ik zit al een hele poos vol met angst voor de dood. De hele dag spookt er van alles door mijn hoofd. Sinds er van alles ...
3 reacties
29-09-2014
Ik zit met het volgende: Ik voel me de laatste tijd zo verdrietig en zwak tegenover God. Ik ben niet in staat om te Bijb...
3 reacties
29-09-2012
Wat moet ik doen als in een kerkelijke gemeente het evangelie niet meer wordt aangeboden?
geen reacties
29-09-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering