Theologie van de HSV-Jongerenbijbel

drs. L. B. C. Boot / geen reacties

30-09-2013, 14:04

Vraag

In het RD van 20-9 las ik dat er gewaarschuwd moet worden tegen de theologie van de HSV Dit was besproken op de synode van de van de Gereformeerde Gemeente. 1. Wat is de theologie van de HSV? 2. Hoe kenmerkt deze zich? 3. Waarom moet daar tegen gewaarschuwd worden?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Bedankt voor je vraag. Laat ik beginnen erop te wijzen dat in het artikel van het RD niet geschreven wordt over de “theologie van de HSV”, maar over de “theologie van de HSV-Jongerenbijbel.”

Nu je vraag: Wat is de theologie van de HSV? De HSV is een herziening van de Statenvertaling en de theologie van de HSV kun je vinden in de Schrift als het onfeilbare Woord van God, zoals beleden en beschreven in de Drie Formulieren van Enigheid. De Gereformeerde Gemeenten hebben in hun officiële stukken nooit “de theologie van de HSV” afgewezen. Alleen het gebruik van de Herziene Statenvertaling in de gemeenten is afgewezen. In het Reformatorisch Dagblad van zaterdag 28 september corrigeert de huidige synodepreses ds. J. J. van Eckeveld volgens mij het ontstane beeld als hij zegt: "De synode heeft nadrukkelijk uitgesproken dat we binnen de kerken de Statenvertaling gebruiken. Die vertaling hebben we hartelijk lief en we willen ook graag dat die ten zeerste gewaardeerd wordt. Het kan best zo zijn dat mensen de Herziene Statenvertaling gebruiken om bij de bestudering van de Bijbel teksten te vergelijken. Als men dat doet vanuit de verbondenheid met de Statenvertaling, kan ik dat begrijpen."

Als het gaat om de “theologie van de HSV-Jongerenbijbel”, sluit ik mij van harte aan bij het antwoord van de heer I. A. Kole op de aan hem gestelde vraag over hetzelfde artikel in het RD. De HSV-Jongerenbijbel verschijnt pas op 5 oktober a.s.. De theologie van de HSV-Jongerenbijbel is geen andere dan de theologie van de Reformatie en de Nadere Reformatie. De theologie van onze belijdenisgeschriften vormt het kloppend hart van de theologie van de HSV-Jongerenbijbel. Het meest persoonlijk getinte belijdenisgeschrift, de Heidelbergse Catechismus, is in zijn geheel verweven met de HSV-Jongerenbijbel. De auteurs en de redactie van de HSV-Jongerenbijbel stond niets anders voor ogen dan dat jongeren door het lezen van de Bijbel de Heere mogen leren kennen en Gods stem leren gehoorzamen in het leven van elke dag. Die inzet heb ik -samen met de hoofdredacteur- geproefd bij alle stukjes die opgenomen zijn tussen de HSV-bijbeltekst en werd telkens bevestigd door de leden van de stuurgroep, waarvan ook de heer Kole lid was.

Met vriendelijke groet,
Ds. L. B. C. Boot

drs. L. B. C. Boot

drs. L. B. C. Boot

 • Geboortedatum:
  21-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  * Emeritus predikant
  * Bestuursondersteuner van de Stichting Herziening Statenvertaling
  * Adviseur Herziene Statenvertaling bij Uitgeversgroep Jongbloed B.V. in Heerenveen

Tags in dit artikel:

HSVStatenvertalingsynode
geen reacties

Terug in de tijd

Wanneer geeft een man zich in een verkering? Ik heb een lieve vriend en toch steeds het gevoel dat ik hem niet echt kan ...
geen reacties
30-09-2008
Ik wil graag het boek “Een kostbaar kleinood” van Jeremiah Burroughs in het Nederlands lezen, maar het is onvindbaar. We...
1 reactie
01-10-2015
Er zijn best veel teksten in de Bijbel waaruit ik de indruk krijg dat een gelovige afvallig kan worden. Hebr.6 en bijv. ...
26 reacties
30-09-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering