De enige ware kerk

Redactie Refoweb / 15 reacties

07-09-2016, 10:54

Vraag

Ik ben een jongen uit de Ger. Gem. Ik heb heel veel moeite met de uitspraak van onze predikanten en ouderlingen. Zij zeggen vaak dat wij de enige ware kerk zijn. Dit kan toch niet waar zijn? De Bijbel zegt toch dat de Heere Zijn kerk overal ter wereld heeft? Wanneer ik hier over wil praten, geven ze vaak niet thuis. Ik vind het allemaal wel moeilijk.

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

15 reacties
CrA
07-09-2016 / 11:35
Beste vraagsteller, klopt, dit kan niet waar zijn. Goed dat je in gesprek bent gegaan. Als ze niet thuis geven, d.w.z als zij de uitspraak niet terug nemen, ga dan in hoger beroep.
erishoop
07-09-2016 / 12:26
Vragensteller gaat dit over de ger gem of de ggin, helaas van dat laatste weet ik dat hier op veel plaatsen en door enkele predikanten op gehamert word gelukkig niet van allen. Echter van de ger gem ken ik dit niet zoals je aangeef wat ik wel ken is dat er helaas nog best veel predikanten, studenten en kerkenraadsleden in hokjes bidden en dus alleen kort door de bocht voor het eigen kerkvolk bidden. Gelukkig zijn er vele zowel ter linker als ter rechterzijde die de egoistische kerkmuurtjes afgebroken hebben en vrij en blij voor de ganse strijdende kerk bidden opdat in de tijd bijelkaar gebracht mag worden wat bij elkaar hoort en dat kaatste ervaar ik gelukkig ook in de ogg en de hhk, hopende dat deze vraag tijdens de synode wordt aangekaart geef ik ook mijn mening dat het jammer is dat er niemand uit de gg op deze vraag een eerlijk en actueel antwoord wil geven mischien wil Ds Tuinier alsnog reageren
Lecram
07-09-2016 / 15:42
Wat vervelend voor al die andere landen waar geen GG is. Daar kan dus niemand naar de ware kerk.
Omega
07-09-2016 / 19:49
@Lecram Jawel hoor, in Canada, de VS, Zuid-Afrika, de MBuma-zendingslanden: Irian Jaya enz. En de ZGG-landen. In Canada hebben we bovendien een supra ware kerk, de Smokende Vlasrok van Burggraaf ;-)
stedeling
07-09-2016 / 20:29
Ik vraag me af predikanten/ouderlingen dit echt zo gezegd hebben. Ik schat in dat ze gezegd/bedoeld hebben: in de GG wordt de meest zuivere leer verspreid. Dat lijkt me logisch als je bewust voor de GG als kerk hebt gekozen. Of dit subjectief of objectief is, mag iedereen voor zichzelf beoordelen.
Bruja
07-09-2016 / 21:43
@erishhoop. Het staat toch duidelijk in de vraag dat het de GG betreft. Waarom dan zo'n opmerking of het misschien ggin is?
Weleens gehoord van balk en splinter? Verder eens met stedeling.
Lecram
07-09-2016 / 23:51
@stedeling: "Of dit subjectief of objectief is, mag iedereen voor zichzelf beoordelen."

Mijn mening is dat dit subjectief is. En mijn mening is altijd objectief, dus dat klopt.
erishoop
08-09-2016 / 14:08
Ik wil je daar wel een antwoord op geven ruim 70procent van mijn levensjaren gekerkt in de ggin en de rest het meest in de gg vandaar mijn reactie en die is heel goed ondebouwd ga maar effe google op welk kerkverband het meest wettisch is dan kom je uit op de ggin
Lecram
08-09-2016 / 14:47
Ik denk dat Jezus het meest wettisch was.

Matth 5:
Jezus en de Wet
17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.
18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.
19 Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.
20 Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

Johannes 14:15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.
Bruja
08-09-2016 / 21:24
Beste erishoop. Heb het ingetoetst maar kom dan bij de gkvrijgemaakt.
Graag zou ik je willen vragen waar dat dan staat. Dat men zegt dat de ware leer verkondigd wordt daar kan ik inkomen. Als je daar niet van overtuigd bent dan ben je vreemd bezig. Maar dat men de enige ware kerk is heb ik nog nooit mogen vernemen.

Overigens reageer ik omdat de vraag over de GG gaat en niet over de ggin. Ik geloof niet dat de ds in de GG zeggen dat ze de enige ware kerk zijn maar dat ze de ware leer verkondigen. Idem ggin.
hvdijk66
09-09-2016 / 15:27
Doet me denken aan een grapje dat me jaren geleden werd verteld:

Een groepje nieuwelingen krijgt een rondleiding in de hemel. Er is een lange gang met heel veel deuren. De gids wijst op de deuren en legt uit: ¨Hier zit de GG, hier de PKN en daar vind je de NGK. Zo loopt het gezelschap in rustig tempo de gang door. Dan legt de gids de vinger op de mond en fluistert: ¨Hier moet je heel stil zijn.¨ ¨Achter deze deur zitten de vrijgemaakten en die denken dat ze hier alleen zijn.¨
erishoop
10-09-2016 / 01:10
Nou bruja en de rest

ik hoop niet dat je schrik of je aangevallen voel
nu ik reageer ik reageer overigens niet om iets zwart te maken maar om het licht er op te laten schijnen want we hebben allen het geluk dat er een regel is in nederland namelijk: vrijheid van meningsuiting

ik heb al jaren via diverse forum site 's enz stukken gelezen over de gg de ogg de ggin de hhk enz

veel van wat ik lees herken ik in het bijzonder de positiefe en negatiefe verhalen over het hoofdstuk ggin/ gg / ogg / hhk
als je onderstaand effe lees en je zou gaan google over deze zaken dan kom je er heel snel achter hoe bepaalde situatie's zijn onstaan en wat daar al 10 tallen jaren gevolgen van zijn, verder zou ik zeggen ga effe lezen op de site van dhr Burggraaf daar staan wel degelijk kernen van waarheid in of van dingen die mensen ervaren hebben.

dan nu effe wat kleine punten

ga het verslag eens lezen van de uitvaart van ds Mallan, waar ds Roos wel degelijk uit dat het alleen bij hun aan het goede en rechte eind is ja want Mallan was het hij verkondigde de meest zuivere leer.

ga eens terug in de tijd uit mijn blote hoofd dacht ik 2014 dat er hier op refoweb vragen gesteld zijn over een man die een relatie kreeg me een meisje van de ggin hoe er gereageert werd door haar ouders op het fijt dat die jongeman bij de pkn kerkte en dat zijn vader daar predikant is.
het is keihard om te uiten maar het is typisch een wettisch geloof het gaat om de wet men oordeeld zonder iets te onderzoeken, er is 0,0 % spraken van enige vorm van liefde en geloofsliefde

ga eens zoeken op refoweb wat de conclusie is: de ger gem en de ogg en de hhk staan veel meer in een 3hoek met elkaar in overeenstemming als het gaat om het geloofsbelijden enz en de ggin is dan netjes gezegt echt een buitenstaand groepje.
ga eens na jaren geleden werd er 1 of ander boek uitgegeven over al het gezeur van 53 door een gg predikant, maar wie zat er weer zout op de slakjes te strooien het was de ggin, met een paar weken komt er en boek uit van ds Golverdingen let maar op, je kunt er op rekenen dat de slakjes het weten ze worden weer lekker bestrooid met zout , want er zal net als altijd wel weer commentaar op zijn.is het niet van ds x dan is het wel van diaken of theoloog z
vooral in regio's waar en gg en ggin gemeentes zijn is er op vele plaatse nog een muur van arogantie, en opdringend geloofsregeltjes, wetjes zodat men toch de ander zwarter of gekleurder kan maken.

daarnaast moest ik ook mij bij de kerkenraad verantwoorden waarom ik nog geen belijdenis ging doen, (er werd ook gewoon geuit door amdsdragers dat je met je 18 belijdenis moest doen) ,dat was toen ik 21 - 22 jaar was, ik moest maar eens belijdenis doen want ik was al aardig over de 20, maar het probleem is moeten werkt averechts en is een uiting van een opdringend en ingedoctirineert geloof.
op catechsatie wert ook geuit bij ons is het ware geloof, zoek verkering met iemand uit onze kerk en de gg was dit op aan te merken en bij de ogg was er dat op aan te merken.. maar ze verkondigden niet de liefde maar de wet.
en ik ben er naar 10 tallen jaren later achter gekomen het opdringen is puur om zieltjes te winnen en het is een geloof uit wetjes niet uit gewoonte's en liefde, het wettische gedrag dat het bij de gg alles is ervaar ik niet, ook niet bij de ogg en de hhk

de tip is simpel ga eens een jaar kerken in zowel de gg de ggin de hhk en de ogg en dan bedoel ik kerken bij predikanten en niet bij leesdiensten dan hoor je het verschil en als je dat niet gedaan heb dan hoor je het verschil ook niet, want de leesdiensten kun je niet vergelijken met de actuele woord verkondiging en ga eens googlen op de verhoudingen en de meningen van anderen,
zoekt en gij zult vinden, geld ook voor google,maar doe eens zelf een google onderzoek er zijn ook positieve dingen over de gg en de ggin te vermelden maar al het positieve wordt door het negatieve onder gesneeuwd, zolang de mindere de meerdere geen hand toereikt en de meerdere de mindere geen hand toereikt zullen de negatieve zaken het gevecht bepalen en alle aandacht ontvangen dat is een zaak tussen deze 2 groepen,

en zolang dat er op refoweb discussie's zijn of meningen gedeeld worden dient een ieder van beide groepen te accepteren en niet direct aangevallen te voelen dat laatste zegt nou iets over u als persoon zelf en dat is veroorzaakt door het geloofsleven of de levenservaring

dat de vragensteller de mening heeft dat de gg wettisch is, is zijn mening en zal ik respecteren, maar zijn mening deel k niet..en dat uit levenservaring
Bruja
10-09-2016 / 21:34
beste erishoop. Even getwijfeld of ik nog zou reageren, maar toch nog even.

Ik begrijp dat je teleurstellingen hebt opgedaan in periode dat je bij de ggin was. Dat begrijp ik en vind ik jammer. Blijkbaar heb je het nog niet kunnen verwerken omdat je in je reactie begint over allerlei dingen die vroeger bij je persoonlijk hebben gespeeld.
In tegenstelling tot wat je denk ben ik zeer goed op de hoogte van gg/ggin/oggin. Heb ook een aantal Jaren in de gg gekerkt tijdens mijn verkeringstijd. De genoemde zaken die je noemt vindt je in de ggin hier niet terug. Hier vindt je juist zaken die we samendoen met de gg in het nabijgelegen dorp.

Je eerste reactie in dit onderwerp was dat je de ggin erbij haalde. Dit is persoonlijke frustratie van jou. De vragensteller had die ook betreffende de gg. Terecht of niet terecht dat weet ik niet.

Op mijn vraag aan je waar staat dat de ggin zich de enige ware kerk noemt kom je met een heel verhaal. De enige aanwijzing die je geeft is de uitspraak van ds.Roos op een begrafenis. Ik ben er niet bij geweest. Jij wellicht ook niet. Dat ds. Roos gezegd heeft dat ds. Mallan de zuivere leer bracht daar kan ik me van voorstellen dat dat gezegd is. Maar ga dan ook nog na in welke context.

Verder worden er zoveel kerkverbanden afgekraakt op diverse forums dat ik mijn vragen heb bij de intentie van alle vragen over gg etc. Heb diverse keren mijn ongenoegen geuit richting reageerders als het kerkverband van de gg werd afgekraakt.

Concluderend mag ik stellen dat je niet kan aangeven waar staat dat de ggin zich de enige ware kerk noemt, dat was mijn vraag. Net zo min als dat ik me kan voorstellen dat de gg-predikanten (zie vraag in dit onderwerp) dit zo gezegd hebben.

Wat mij betreft mijn laatste reactie op dit onderwerp.
John61
11-09-2016 / 14:36
Geen enkele kerkelijke richting waar ook ter wereld, die kan claimen de enige ware kerk te zijn.

Er is maar 1 enige ware kerk en dat is de gemeenschap van ALLE gelovigen die geloven dat God de Almachtige Schepper van hemel en aarde is, die Zijn zoon Jezus voor ons heeft gegeven en die ons de Heilige Geest als trooster heeft gezonden.
erishoop
12-09-2016 / 16:37
Bruja met je conclusies zit je er aardig naast jij kunt en mag niet een oordeel vellen zoals het bovenstaande ... Ik heb helemaal geen jeugdtrauma of weet ik wat ik heb een mening en die mag ik delen.. Net als jezelf dus accepteer mijn mening gewoon en voel jezelf niet als het pispaaltje voor mij geen kerkmuren dus ik gA gerust naar een andere ds luisteren dan van het aardse kerkverband waar ik nu lid ben.. Ook na de ggin...

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over de zondigheid van ons als mensen. Ik heb oog voor detail en daaruit kan ik (onbewust) vaak een hel...
1 reactie
08-09-2017
Ik heb een vraagje over een mogelijke relatie. Ik heb een leuke man leren kennen en ik heb het idee dat het tussen ons k...
geen reacties
08-09-2015
Misschien vindt u het wel eigenaardig wat ik schrijf, maar ik waag het erop, want het is mijn levensprobleem. Ik heb een...
4 reacties
08-09-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering