Deelnemen aan yoga

Ds. H. Veldhuizen / geen reacties

20-06-2016, 13:23

Vraag

Is mijn conclusie juist als ik concludeer dat het deelnemen aan yoga op zichzelf niet verkeerd kan zijn als christen, mits er echt geen religieuze aspecten aan bod komen? En dat ik gewoon alle handelingen kan uitvoeren? Waarschijnlijk zal ik bij mijn opleiding ook zelf deze lessen moeten geven voor een cijfer.

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Je vraagt of je conclusie juist is dat het deelnemen aan yoga op zichzelf niet verkeerd kan zijn, mits er geen religieuze aspecten aan bod komen, en dat je gewoon alle handelingen kunt uitvoeren. Bij je opleiding die je volgt zul je namelijk waarschijnlijk yogalessen moeten geven, schrijf je.

Nu, het is goed dat je je vraag gesteld hebt. Yoga komt namelijk uit de wereld van het hindoeïsme; yoga wil je, zegt het hindoeïsme, in contact met brengen met het goddelijke of met god en dat is een gedachte die haaks staat op het christelijk geloof. Het uiteindelijke doel van yoga is harmonie, lees ik in een yoga-brochure, of beter: het is de pantheïstische gedachte van éénwording met alles en allen, anders gezegd: met het goddelijke, met god. Ik hoef je niet te zeggen dat dat een gedachte is die we christelijk gezien afwijzen.

Dat wil niet zeggen dat de beoefening van yoga op zichzelf genomen niet goed is, zéker niet als je door je opleiding zelf yoga-lessen moet geven. Als je steeds maar bedenkt wat de achtergrond van yoga is en dat dat een achtergrond is die je afwijst en je door de yoga-gedachte niet ‘meegenomen’ wordt. Waarom zou je, beste vriend(in), als je die lessen moet geven, het er niet bij zeggen: dat je als christen de religieuze achtergrond van yoga niet deelt? Trouwens, het maakt verschil of mensen yoga beoefenen onder leiding van een overtuigde yogaleraar die de religieuze achtergrond van yoga deelt, of dat men wat yoga-oefeningetjes doet onder leiding van een sportleraar (jij?) die zelf niet zoveel met yoga heeft of dat men die oefeningetjes bijvoorbeeld thuis doet. Of dat men yoga beoefent om medische redenen als een soort heilgymnastiek. Ik denk bijvoorbeeld aan ademhalingsoefeningen als men een verkeerde ademhaling heeft (in de logopedie kunnen die oefeningen bijvoorbeeld voorkomen) of als er bepaalde vergroeiingen zijn.

Ik denk dus dat je conclusie juist is, vooral als je schrijft: “mits er geen religieuze aspecten aan bod komen.” Weet je waar ik aan moet denken? Aan wat de apostel Paulus schrijft over het al of niet eten van vlees dat aan de afgoden geofferd is (1 Korinthe 10:25-33).  Wat dacht je: de eerste christenen in de tijd van de apostel Paulus kwamen met van alles in aanraking, ook met vlees dat aan de afgoden geofferd was. Wij zouden zeggen: dat is toch wel uiterst verwerpelijk. Paulus schrijft daar echter heel nuchter, of beter: gelovig, over. Hij schrijft: Als iemand er bezwaar tegen heeft, neem het dan omwille van het geweten van hem of haar niet, maar als je eigen geweten geen bezwaar heeft, eet het dan. Waarbij je, maar dat spreekt vanzelf, altijd moet bedenken of je geweten de bijbelse toets kan doorstaan. Daarom zegt Paulus: Of je eet of drink of iets anders doet, doe alles tot eer van God (vers 31). Ik denk dat een heel goede regel is ook voor jou, niet alleen wat betreft de yogalessen maar bij alles wat je doet en mag doen.

Ik hoop dat ik duidelijk ben geweest, Van harte zegen bij je opleiding toegewenst,
Ds. H. Veldhuizen 

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

boeddhismemeditatieyoga
geen reacties

Terug in de tijd

Ik loop al een tijdje met vragen rondom het geloof. Het is een jaar geleden begonnen, doordat ik best wat problemen had....
3 reacties
20-06-2014
In het Oude Testament is er sprake van een particulier verbond tussen God en Adam. Dit gaat zo door tot het moment dat e...
geen reacties
20-06-2005
Een bekende van mij slaapt al lange poos niet goed (inslapen duurt lang en extreem vroeg wakker). Soms slikt hij/zij hie...
1 reactie
21-06-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering