Ontstaan lesbische gevoelens

Tot Heil des Volks / geen reacties

20-06-2005, 00:00

Vraag

Hoe ontstaan bij een meisje lesbische gevoelens?


Antwoord

Bij jongens zie je dat ze zich (onbewust) hebben afgekeerd van vader en daarmee van het mannelijke, en uiteindelijk van hun eigen man-zijn. Bij meisjes zie je vaak ook dat de moeder nadrukkelijk in het gezin en in de opvoeding aanwezig is. Dat dochterlief het beleven kan hebben dat er voor haar geen ruimte is, dat ze helemaal vast zit aan moeder, dat moeder a.h.w. op haar zit... Dat de positie van moeder als verstikkend wordt ervaren. Dan ontstaat er een innerlijke (onbewuste) afkeer richting moeder, een afwijzende, verwerpende houding. De dochter duwt daarmee echter ook het vrouwelijke in haar zelf weg. Wil daar niks meer van weten. Maar ze is wel een vrouw naar Gods beeld geschapen. Er zijn dus twee tegengestelde bewegingen in haar: aan de ene kant verwerpt ze moeder en daarmee het vrouwelijke in haar zelf, aan de andere kant is er een diep verlangen naar het vrouwelijke, omdat ze tenslotte door God bedoeld is om vrouw te zijn. Om het vrouwelijke toch te bemachtigen, om daar mee een te worden, om delen van haar zelf die ze door haar eigen onbewuste keuze kwijtgeraakt is, terug te vinden, kan ze dan gemakkelijk verstrikt raken in lesbische gevoelens en emotioneel afhankelijke relaties met andere vrouwen.

Dit is een korte schets die ik geef om de kern van het probleem duidelijk weer te geven. Ieder situatie is natuurlijk weer anders en gecompliceerder dan de paar regels die ik hier aan wijd.

Daarnaast zie je ook vaak lesbische gevoelens ontstaan in een situatie waarbij sprake is van seksueel misbruik door een man. Het gevolg kan zijn dat het slachtoffer is gaan walgen van (seksualiteit met) mannen en waarbij (seksualiteit met) vrouwen als veilig ervaren wordt.

Tot Heil des Volks

Tot Heil des Volks

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Amsterdam
  • Status:
    Inactief

Tags in dit artikel:

geaardheidlesbisch
geen reacties

Terug in de tijd

Mag een kandidaat-predikant in de PKN z’n jawoord geven op de alleen gereformeerde belijdenis en weren alles wat daar te...
geen reacties
20-06-2008
Graag wil ik een vraag stellen aan een dominee van de HHK of PKN. Wij zijn een jong, pasgetrouwd stel. Wij vinden het be...
geen reacties
21-06-2017
Ik heb een dringende vraag. Ik ken een jonge vrouw die is gescheiden van haar man. Ruim zeven jaar lang in haar huwelijk...
geen reacties
21-06-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering