Geheimhouding van een ouderling of predikant

Ds. W. Arkeraats / 8 reacties

03-06-2016, 13:05

Vraag

Hoe ver gaat de geheimhouding van een ouderling of predikant als iemand denkt aan zelfmoord of de neiging heeft om zelfmoord te plegen? Waar komt het, of kan het, nog meer terecht komen als je het vertelt?

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Wat betreft je eigenlijke vraag, kan ik kort zijn. Een predikant of ouderling heeft een absolute plicht tot geheimhouding. Bij zijn bevestiging wordt dat zelfs nadrukkelijk genoemd. Die geheimhouding geldt dus ook de door jouw genoemde omstandigheden. Een ambtsdrager, die een gemeentelid met een neiging tot suïcide ontmoet, zal hierover nooit met iemand anders spreken. Als deze regel wordt nageleefd, kan degene die het vertelt er vanuit gaan dat het nergens anders terechtkomt dan bij die ambtsdrager.

Soms is de genoemde nood breder bekend, bij meer mensen dus. Iemand uit de omgeving kan hierover met de predikant spreken. Maar ook dan zal deze nooit iets (mogen) zeggen over bepaalde details van zijn pastorale zorg.

Toch wil ik het hierbij niet laten. Uit je woorden meen ik (of dat terecht is, weet ik niet) te proeven, dat je deze vraag stelt vanuit een bepaalde concrete ervaring. Misschien weet je van dichtbij wat het is om een neiging tot suïcide te hebben. Deze komt voort uit een diepe psychische nood, waarin het heel goed is hulp te zoeken. Vaak lopen depressieve gevoelens en geestelijke benauwdheid door elkaar heen. Ze kunnen elkaar versterken. 

Met die geestelijke vragen mag iemand, die zo in nood verkeert, hulp zoeken bij een predikant of ouderling. Ik zou zeggen: Laat dat altijd zo zijn. Sluit je niet in jezelf op. Deze ambtsdrager zal proberen op die vragen een Bijbels antwoord te geven, maar daarbij ook adviseren, een psycholoog of psychiater te raadplegen. Overigens is dat dikwijls ook al het geval.

Mocht het zo zijn, dat je in je eigen leven of in het leven van iemand die je goed kent, iets weet van bovenstaande nood, dan wil ik je daarbij veel genade van de Heere toebidden en benadrukken: je nood bij Hem brengen, is het allerbeste. Maar we weten ook: gebed en medische en pastorale hulp sluiten elkaar niet uit. 

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

 • Geboortedatum:
  09-08-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hardinxveld Giessendam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

ambtsgeheimkerkenraad
8 reacties
hans0166
03-06-2016 / 15:08
het is helaas niet overal zo vanzelfsprekend. Mijn voormalig predikant (PKN) stuurde doodleuk emails met zeer persoonlijke zaken door naar ouderlingen. Tijdens een gesprek met deze kwam een map op tafel waaruit gewoon werd voorgelezen.
Zij vinden het nog steeds verwonderlijk dat ik me daar heb uit laten schrijven.
Boanerges
03-06-2016 / 17:25
Als ambtsdrager ben je absoluut gevrijwaard van geheimhoudingsplicht op het moment dat je met een strafbaar feit wordt geconfronteerd. Dan heb je de plicht om hierover te spreken en de dader van dit feit te overtuigen om ermee naar buiten te komen. (concreet: wanneer er misbruik wordt gemeld mag je daarover beslist niet zwijgen en moet daarover de politie worden ingelicht)

Voor mijzelf heb ik de stelregel dat wanneer de zin begint met "Ik wil je wat in vertrouwen meedelen....." ik dan vóórdat ik kennis neem van deze zaak deze persoon direct onderbreek en zeg dat ik er wél over zal spreken als datgene dat ik te horen krijg mij in gewetensnood brengt. Ik wil namelijk altijd objectief blijven en mij niet emotioneel laten chanteren. Wanneer dat betekent dat de spreker de zaak dan voor zich houd dan is dat zo.
Dorah
04-06-2016 / 20:49
Ik ben benieuwd of er verschillen zijn m.b.t. geheimhoudingsplicht. Als ik het me goed herinner, leerde ik tijdens mijn opleiding dat als iemand aangeeft suïcide te gaan plegen, je tegen die persoon moet zeggen dat je niet anders kunt dan hulp in te schakelen, omdat die persoon dan een gevaar is voor zichzelf en de geheimhoudingsplicht daarbij ophoudt. Maar misschien heb ik het wel mis.
Wat Boanerges schrijft lijkt me heel goed.
Omega
05-06-2016 / 17:24
@hans0166 Kerkenraad en predikant vallen onder dezelfde geheimhoudingsplicht. Daardoor kan en mag een predikant pastorale zaken altijd delen met zijn kerkenraad. Het is dus inderdaad verwonderlijk dat je je om deze reden hebt laten uitschrijven ;-)

Verder: Ook bij gewetensnood en strafbare feiten geldt geheimhouding niet. Zie ook: http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Nota%20gedragscodecommissie%20predikanten%20en%20kerkelijk%20werkers%20II%20(AZ%2011-04).pdf

In de RK ligt dat anders. Daar geldt het biechtgeheim en dient een pastor altijd te zwijgen.
hans0166
05-06-2016 / 21:37
zaken die ik met mijn predikant bespreek acht ik als tussen hem en mij, en niet om mij mee om de oren te slaan op een vergadering.... dus voor mij wel degelijk een reden om wegens schenden van vertrouwen op te stappen.
Ellenoor
05-06-2016 / 22:29
Volgens mij is het het handigst om zelf aan je predikant te vragen hoe hij het ambtsgeheim ziet en daar in de praktijk mee omgaat. Het gevaar bestaat dat je na al deze antwoorden nog steeds niet weet waar je aan toe bent en dus nog langer in je eentje rond blijft lopen met problemen die je niet in je eentje aankunt. Sterkte!
Omega
06-06-2016 / 18:28
@hans0166 Tja, als er tussen jou en de kerkenraad geen enkele vertrouwensbasis is, is het sowieso verstandig het paradijs ergens anders te gaan zoeken. Laat even weten als je het gevonden hebt. Daar zullen meer mensen belangstelling voor hebben ;-)
DEQ
09-06-2016 / 01:02
Ook binnen de RK-kerk kunnen priesters e.a. zich niet altoos beroepen op het ambtsgeheim. Er zijn uitzondering. Bijvoorbeeld moord. Men dient te begrijpen dat een geestelijke niet in dienst is van de wereld maar zich wel dient te onderwerpen aan de wet- en regelgeving van de overheid die over hem is gesteld. Buiten dat, een predikant zou in gewetensnood komen wanneer een onschuldige zou worden veroordeeld voor een moordzaak waarvan hij weet dat de dader nog vrij rondloopt.

Datzelfde geldt ook in een geval wanneer iemand suïcidaal is. Het is een plicht van de ambtsdrager die persoon te helpen, zo nodig door inschakeling van anderen.

Terug in de tijd

Aan ds. Van den Belt, naar aanleiding van de Levensbronavond in Doorn op 15-04-2011 over het thema "Alles kwijt". Domine...
geen reacties
03-06-2011
Stel nu dat je de preken in de kerk niet kunt volgen dat je niet snapt waar de dominee het over heeft, mag je daar in d...
geen reacties
03-06-2008
Een vraag over wat in De Christenreis staat (uitgave uit 2013), hfdst. 12. Christen komt bij een man in een ijzeren kooi...
geen reacties
04-06-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering