Curatorium vernieuwen

Ds. C. Harinck / Geen reacties

01-06-2016, 13:28

Vraag

Beste Ger. Gem-dominee. Afgelopen week is er weer (maar) één jongeman toegelaten door het curatorium. Al vele jaren is de oogst weinig... Natuurlijk is het een hartenzaak en mogen we daar (niet te snel) over oordelen, maar het roept toch vraagtekens op. Een kerkenraad geeft iemand attest mee, wat dus wil zeggen dat ze hem oprecht geloven en zijn bekering voor waarheid aannemen, en vervolgens gaat hij naar een voor hem onbekende groep mannen die even plat gezegd z'n bekering in de grond boren... Nu is het curatorium ook niet meer de jongste en ik vermoed ook dat er misschien wel een generatiekloof gaande is, waardoor eventuele opvattingen verschillend begrepen worden.

Deze zaken doen wel pijn in mijn hart (jongen van 20). Hoe kan ik hier mee omgaan en is er geen mogelijkheid om het ‘curatorium-proces’ te vernieuwen/aan te passen of te veranderen? Is het een idee dat een kerkraadslid/dominee/consulent meegaat met degene die voor toelating naar het curatorium gaat? Iemand die die persoon kent tot op het hart... Mijns inziens geeft dat een reëler beeld.

Wanneer is het curatorium eigenlijk opgericht? Ik kan nergens eigenlijk het ontstaan vinden en waarom was het voordien niet nodig en nu wel? Het is echt niet in het minst mijn bedoeling om het huidige curatorium onwaardig te achten, maar ik zit hier wel mee. Ik hoop dat u mij wat verder op weg kunt helpen!


Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Ik begrijp dat jonge mensen hun vragen hebben bij het functioneren van ons curatorium. Ik ben enerzijds blij dat jonge mensen daar nog vragen over hebben. Het laat velen helaas koud of er nu veel of weinig worden toegelaten tot de studie aan de Theologische School. Meeleven met het wel en wee van de kerk waartoe je behoort is een eigenschap van de christen. Paulus werd dagelijks overvallen, zegt hij, met zorg over de gemeente. 

De Bijbel leert ons dat die een opzieners ambt begeerd aan bepaalde eisen moet voldoen. Zie hierover 1 Tim. 3. Paulus beveelt Titus om te zien naar  mannen die dit ambt kunnen dragen en stelt ook verschillende eisen. Titus 1:5-9.  De dienaar van het Woord moet volgens Paulus vooral bekwaam zijn om anderen te leren (2 Tim. 2:2). Daar moesten Timotheüs en Titus dus bij de aanstelling van ouderlingen die regeren en ouderlingen die leren (de dominees) op letten. Ik begin hiermee om je duidelijk te maken dat er niets is tegen een onderzoek van mannen die in het ambt van predikant willen dienen. Er is dus niets mis met onderzoek, mits men geen andere criteria aanlegt dan de Bijbel.

Het staat nu echter door dit in de handen van een curatorium te leggen, wel ver van de gemeente af. Ze werden ook beproefd in en door de gemeente (1 Tim. 3:10). Jouw suggestie is al eens opgebracht, namelijk om een ouderling van de gemeente van de kandidaat bij het onderzoek aanwezig te laten zijn. Die kan dan ook horen waarom iemand wordt afgewezen. Voor de nazorg is dit ook belangrijk. Nu komt soms de persoon het andere jaar weer om een attest vragen en  men weet niet wat er door het curatorium gemist werd.

De praktijk leert, en ik weet dit helaas uit ondervinding, zodra je ook maar iets van verandering voorstelt betreffend het curatorium, dat dit uitgelegd wordt als de bakens te willen verzetten. De Heere staat gelukkig boven de menselijke dingen.  In de praktijk moet blijken of iemand inderdaad van God geroepen is en door de Heere met de nodige gaven is begiftigd, want de  Heere doet beiden. Wanneer Hij roept deelt Hij ook mee wat tot het ambt nodig is.  Ik hoop dat Hij er jou toe roepen en bekwamen zal.
 
Ds. C. Harinck

Lees meer artikelen over:

curatorium
Dit artikel is beantwoord door

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
253 artikelen
Ds. C. Harinck

Bijzonderheden:

Emeritus

Bekijk ook:


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Is het verkeerd om je juist in het Nieuwe Testament te verdiepen in plaats van het Oude Testament? Ik voel me vaak meer getrokken door het Nieuwe Testament omdat ik dat meer kan toepassen op deze ti...
2 reacties
01-06-2022
Ik hoor altijd prachtige verhalen van mensen die God echt hebben gevoeld. Ik heb zo’n gevoel nog nooit gehad. Ik denk niet dat het gevoel een vereiste is voor een goede relatie met God, desondanks vra...
Geen reacties
01-06-2017
Zijn bronnen uit de rabbinale traditie bruikbaar bij Bijbelstudie? En bestaan er toegankelijke boeken van de rabbijnen die aanbevelenswaardig zijn?
5 reacties
01-06-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering