De band Trinity

G. Slurink / 44 reacties

17-05-2016, 15:02

Vraag

Hoe hebben we te staan tegenover de band Trinity?

Antwoord

De band Trinity maakt 'worldbeat', muziek waarin traditionele muziek uit allerlei landen of culturen, in hun geval met name uit Zuid-Amerika, maar ook uit andere, wordt samengesmolten met popmuziek. Hun teksten zijn veelal sociaal bewogen. Op concerten en festivals willen ze vooral “een feestje te bouwen.” Sinds een tijdje spelen ze ook in theaters waarbij ze je willen meenemen op een “muzikale wereldreis.” Als dit nou alles was, dan zou ik zeggen: ik zou het niet maken tot je muzikale dieet, maar je kan het best eens luisteren. Het zijn prima muzikanten. Maar het blijft iets van de wereld, het is ijdelheid en zal vergaan en er zal niets van over blijven als het niet van God is (de levensles van Prediker).

Een groter probleem mijns inziens is dat het doorgaat voor christelijke muziek. Dat komt deels door hun achtergrond. In het begin speelden ze nog wel christelijke liederen, bijvoorbeeld in jeugddiensten. Dat deden ze een tijdje maar daar kregen ze genoeg van. “Jeugddiensten willen we niet meer”, zegt Elbert beslist. “Daar werden we niet meer blij van.” Niek: “We hadden niet meer voldoende ruimte.” Johan: “We willen gewoon lekker muziek maken,” aldus een artikel in Trouw. Ze noemen zich dan ook niet (meer) een christelijke band, maar een band die uit christenen bestaat. In de teksten worden God en Jezus niet meer genoemd. Het zit wel eens verborgen in de tekst maar niet meer openlijk, aldus de zanger. Ze willen ook aantrekkelijk zijn voor niet-christenen en die vatten de tekst dan anders op en dat is ook prima, zeggen ze. De muziek is voor zowel christenen als niet-christenen, net zoals brood bij de bakker.

Ondertussen worden ze nog wel steeds in veel christelijke media gepresenteerd als een christelijke band en daar gaan ze blijkbaar graag in mee. Ze zeggen een zoutend zout te willen zijn in de wereld. Probleem is uiteraard dat dit niet werkt. Door de wereld gelijkvormig te worden trek je niemand uit de wereld (Rom 12:2, Gal 1:4). “Als het zout zijn kracht verloren heeft wordt het nutteloos”, zegt Jezus in Luk 14:33-35. En Jezus zegt dat Hij gekomen is om scheiding te brengen (Matt 10: 32-39). Wie een vriend van de wereld wil zijn is een vijand van God (Jak 4:4). Het is goed je in de wereld te begeven om mensen tot discipelen van Jezus te maken (Matt 28:19), maar niet om met de wereld mee te doen en één van hen te worden.

Anderhalf jaar geleden speelden ze in het kader van 10 jaar PKN het nummer Fiesta Celestial (Hemels Feest) voor de koning en koningin. Dat heeft een Spaanse tekst die vertaald luidt: “We vieren feest met Jezus, we willen naar de hemel, allemaal verenigd voor het feest voor de komst van Christus, kom naar het feest, het is tijd om te vertrekken. Kom, zie en dans, kom naar het feest. Het volle leven wacht u hier vandaag.” In de bijbehorende video zie je ze dan feest vieren.

Maar dit is blijkbaar een feest zonder God. Geen dankzegging, geen aanbidding, geen verheerlijking van Zijn Naam. Is dit tot eer van God? En hoeveel mensen komen er op hun concerten die ze laten meeklappen met dit lied, die waarschijnlijk geen idee hebben wat de tekst zegt, en die goed mogelijk nog steeds op weg zijn naar een eeuwige veroordeling in plaats van naar de hemel?

In een interview door Andries Knevel met de zanger van Trinity komt een beetje zijn visie op geloof aan het licht. Ik wil hier niet al te veel op ingaan, maar frappant is dat hij geloof “ook een beetje massapsychologie” noemt. Geloof is in zijn visie iets vanuit de mens, een verzameling ideeën, soms gewerkt of beïnvloed door de sfeer. Zijn eigen geloof zijn de ideeën die hij zich heeft gevormd in zijn studententijd en waar hij zich sinds die tijd aan vasthoudt. En dan komt de zogenoemde ‘gok van Pascal’: baat het niet, dan schaadt het niet. Als God blijkt niet te bestaan heb je niets verloren en als Hij blijkt wel te verstaan heb je goed gegokt. Blijkbaar zitten er voor hem geen ‘kosten’ aan (Luk 14:26-33, 1 Kor 15:19).

Zo'n geloof komt helaas veel voor, maar het is een arm geloof en staat ver weg van het bijbelse geloof. Het geloof dat de Bijbel predikt is een persoonlijke relatie met de levende God, door de Heere Jezus, gefundeerd op de woorden van God, die ons overgeleverd zijn in de boeken van de Bijbel. Daardoor leer ik Hem kennen, vertrouwen en Zijn wil begrijpen. Niet door Hem te ervaren, maar door te groeien in kennis en geestelijk inzicht, gevoed door Gods woord en gebed, gewerkt door Zijn Geest. In het gebed heb ik dagelijks omgang met Hem. Ik leer Hem lief te hebben. Hij is werkzaam in mijn leven. Ik ken Hem. Ik heb intieme omgang met Hem. Het gaat er in de eerste plaats niet om 'wat' je gelooft maar in 'Wie' je gelooft. Daar hoort het 'wat' uiteraard ook bij, maar dit is verankerd in wat die 'Wie' heeft gezegd. Het is niet een vasthouden aan ideeën, aan een verhaal of aan leerstellingen, maar het is het vertrouwen van een Persoon, Hem leren kennen, een dagelijkse omgang die gepaard gaat met liefde, ontzag, eerbied en gehoorzaamheid en van Hem te willen leren. Dat is het geloof waar bijvoorbeeld ook de psalmen keer op keer van getuigen. Het begint bij een bekering tot deze God en geloof in het evangelie van Zijn Zoon. En het groeit en wordt sterker naarmate we meer met Hem leven, Hem beter leren kennen vanuit de Bijbel, we meer naar Hem luisteren en we dwars door alle voorspoed en tegenslagen heen in dit geloof leren volharden.

Maar we moeten hier wat breder kijken dan de band Trinity alleen. Er ligt een probleem onder dat speelt in een groter deel van de evangelische en gereformeerde wereld: geloof zonder bekering, vergeving zonder berouw, redding zonder wedergeboorte, verwachting zonder gehoorzaamheid, opstanding zonder oordeel. Godsdienst vervalt tot een vorm van entertainment en een middel tot een persoonlijk welbevinden.

Ik wil hiermee niet zeggen dat we iets aan het geloof moeten toevoegen, integendeel. Maar als het verlangen om werkelijk naar God te horen ontbreekt, is er dan nog wel sprake van bekering en geloof? Paulus neemt in 1 Kor 10:1-11 en Hebr 3:7-19 Israël als voorbeeld. God had hen verlost uit Egypte. Ze hadden gedronken uit de geestelijke rots die hen volgde: Jezus Christus. Maar ze konden niet ingaan, wegens hun ongeloof wat tot uiting kwam door hun voortdurende ongehoorzaamheid en hun hart dat op andere dingen gericht was. Hoe zit dat bij ons? Waar is ons hart?

Ik hoop van ganser harte dat de jongens van Trinity komen tot een levende persoonlijke relatie met de levende God, door bekering tot Hem, verzoend door het bloed van de Heere Jezus, en een groeien in kennis van Hem vanuit de Bijbel, Hem lief krijgen en gehoorzaam worden aan Hem en van daaruit hun muzikale gaven gaan gebruiken om van Hem te getuigen en vrijmoedig te spreken over dit geloof, niet in bedekte termen, maar openlijk en confronterend, niet om mensen en zichzelf te behagen maar om God te behagen en mensen tot een zaligmakend geloof te bewegen (2 Kor 5:9-11).

Ik hoop dat dit antwoord helpt.

Ontvang een hartelijke groet,
Gerard Slurink 

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

gospel
44 reacties
balksplinter
17-05-2016 / 15:53
Ik wil dhr. SLURINK niet tegenspreken, maar zou er toch wel op willen aandringen om het interview zelf te bekijken om je een beeld te vormen over wat elbert over geloof zegt. Inderdaad, hij zegt dat er een stukje massapsychologie komt kijken bij geloven, waarbij hij volgens mij een rake constatering doet over de invloed van muziek en collectiviteit, bijv. bij een oproep tot geloof en overgave aan Jezus die wel eens in samenkomsten plaats vindt. Daarom ben ik zelf ook niet zo kapot van dat soort oproepen, Elbert laat zijn mening hierover rusten en daar kun je natuurlijk op jouw beurt ook weer je mening over hebben.
Het noemen van de ‘gok van Pascal’ door Elbert is duidelijk ingekaderd in een geloofscrisis rondom het overlijden van een baby van goede vrienden. ik denk dus niet dat je daarmee bij het fundament van Elberts geloof bent aangekomen.

Nogmaals, niet bedoelt om tegen te spreken, eerder om aan te vullen. Ik word ook niet bepaald enthousiast van de achtergrond van het lied Fiesta Celestial.

Overigens stonden de mannen van Trinity ook aan de wieg van Sela maar zijn ze daar nu mee gestopt om zich meer op Trinity te kunnen richten.
Nina
17-05-2016 / 16:15
Ik vind je vraag erg vreemd! Hoe staan 'we' tegenover de band Trinity... Je kunt toch zelf een mening vormen?
balksplinter
17-05-2016 / 16:18
@Nina: Als we zouden vinden dat mensen hun eigen mening zouden moeten vormen, kunnen we de helft van de vragen van de vragenrubriek wel gaan afwimpelen.
trinity
17-05-2016 / 17:39
Hier een reactie vanuit Trinity zelf. Wij doen graag mee aan het gesprek vanuit Nashville Tennessee, waar we zijn om nieuwe songs te schrijven. We zijn op aarde samen op zoek naar God. Op zoek naar de Weg. En naar ons idee is dat iets persoonlijks en iets gemeenschappelijks tegelijk. Graag willen wij benadrukken dat onze uitingen (in de pers, op podia en op CD) het resultaat zijn van onze zoektocht naar God en het verlangen smaakmakers te zijn IN de samenleving. En dat is een proces. Een pelgrimage.

We zouden uit angst onze zoutende werking kwijt te raken, in het zoutvaatje kunnen blijven zitten in plaats van in de soep van deze wereld een smaakmakende werking te hebben. Wij zijn geroepen niet VAN, maar wel IN de wereld te zijn. (zoals wij in ‘Welcome to the World’ zingen). Beseft Gerard Slurink wel dat zijn visie op God, de Bijbel en Jezus’ woorden ook maar EEN visie is? Gevormd door traditie, opvoeding, openbaring, levenservaringen etc etc. Hoe meer wij reizen, spelen, ontmoeten en leven, hoe meer we beseffen dat we allemaal nu nog ‘in spiegelen’, gedeeltelijk de waarheid zien. En dat we geneigd zijn vanuit ons eigen hoekje te gooien met modder naar wie een andere visie heeft.

Voor zover daar twijfel over mocht bestaan: We zijn alle vier oprecht gelovige jongens die zoeken naar Gods wil in ons leven. Mocht u, in plaats van u vanaf een afstand een mening te vormen over de goed- of foutheid van ons geloof, willen doorpraten over de diepe dingen des levens dan kunt u ons bereiken via info@bandtrinity.com
Gerard
17-05-2016 / 18:18
Hoi Elbert, Johan, Niek en Bert

Ik ben degene die de vraag beantwoorde.

Het spijt me dat jullie het gegeven antwoord opvatten als moddergooien. Dat is het laatste wat ik bedoelde. Ik heb dit antwoord geschreven onder veel gebed en 5 keer herschreven om zeker te zijn niets onrechtvaardigs te zeggen. Tegelijkertijd schrijf ik niet om mensen te behagen, maar om trouw te zijn aan mijn Heiland en Mijn hemelse Vader en zuiver te zijn aan het Woord. Bij mijn weten zijn de aangehaalde punten een trouwe weergave van de feiten, getoetst aan de Bijbel. Waar dat niet zo is, hoor ik het graag van jullie. Dan zal ik correctie aanbrengen. Ik ben niet jullie vijand.

Ik meen dat jullie, als julie een christelijke band willen zijn op een verkeerd spoor zitten. Tegelijkertijd besef ik heel goed dat ik in mijn tijd als christen zijn ook veel verkeerde paden ben gaan en ik heb veel correctie nodig heb gehad en nog steeds.

Het is geenzins mijn bedoeling neerbuigend te doen over julie geloof of over jullie. Ik wil dat ook hierbij nog aan de lezers benadrukken, wie tot een conclusie zou komen van: zij zijn slechter en ik ben beter trekt een verkeerde conclusie.

Wat mijn bedoeling is:
a) een breder verschijnsel aan de kaak stellen, dat velen op een fout spoort zet
b) benadrukken wat een bijbels geloof, als je dit een visie wil noemen dan is het de bijbelse visie, en ik meen de hele kerkgeschiedenis achter me te hebben, als ik er naast zit hoor graag waar ik fout zit
c) benadrukken dat het niet gaat om wat wij denken maar om wat God zegt

Als het slechts mijn woorden zijn betekent het niets, leg het dan rustig naast je neer. Als ik heb verwezen naar zaken die de Bijbel zegt, zijn die dingen van het allergrootse belang voor jullie en voor mij, voor de vraagsteller en de lezers. niet omdat ik het zeg maar omdat God het zegt.

Een hartelijke groet uit Finland
Gerard Slurink
JohannesHermanus
17-05-2016 / 19:21
Studentikoze praat met weinig tot geen verdieping. Ik heb ze een aantal maal zien optreden in voornamelijk charismatische aangelegenheden en wat mij betreft is alles wat er uit die put komt opwellen de moeite waard om van te distantiëren. Daarmee niet gezegd hebbend dat ze in alles foute boel verkondigen, maar het komt mij over als een bel horen luiden, echter de klepel niet weten te hangen.

Its all about the money in die regionen en wat dat betreft vind ik ze wel eerlijker geworden door zich daar met deze move nog duidelijker in te profileren.
JohannesHermanus
17-05-2016 / 19:47
Nee, een put!
evantorisch
17-05-2016 / 20:05
Jezus heeft straks niets meer te doen als de tijd van het oordeel daar is. Het is allemaal al voor Hem gedaan!
Omega
17-05-2016 / 20:22
@JohannesHermanus :-))

Ik denk dat Gerard Slurink hier haarfijn het grote probleem van christelijk Nederland blootlegt. Door gebrek aan (Bijbel)kennis bemerken we het onderscheid niet meer tussen tussen wet en evangelie enerzijds en ten hemelschreiende oppervlakkige religiositeit anderzijds. Voelt goed, klinkt goed, dus is het goed. Om nog zoveel mogelijk mee te kunnen smullen van de geneugten van deze wereld, verkwanselen we de radicaliteit van het evangelie. Mooi dat Gerard hier Jak. 4:4 aanhaalt. Vriendschap met de wereld levert onmiskenbaar de vijandschap met God op.

Wat dat voor gevolgen heeft maakt Jezus/Johannes duidelijk in de brieven aan de gemeenten van Klein Azië.

Overigens vind ik de reactie van Trinity wel erg mager, passend bij hun repertoire: "De visie van Gerard is ook maar een visie, gebaseerd op..." enz. Het is juist Gerard Slurink die zijn mening onderbouwt met Bijbelpassages en daarbij Schrift met Schrift vergelijkt. Dat zijn bepaald geen losse flodders. Datzelfde zouden de heren musici ook eens moeten doen en dat niet alleen in hun slappe songteksten.
JohannesHermanus
17-05-2016 / 20:27
Een typische reactie van dwaalleraren. Om niks anders voor de voeten gegooid dan de ander de mond proberen te snoeren.

Het is onze positieve plicht om te oordelen! Veroordelen laat ik aan God.

"Als tot verstandigen spreek ik; oordeelt [krinate] gij, hetgeen ik zeg."(1Kor.10:15)

"Doch de geestelijke [mens] onderscheidt [anakrinei] wel alle dingen, maar hij zelf wordt door niemand onderscheiden [anakrinetai]" (1Kor. 2:15)

"Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft [= test, beoordeel] de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld" (1Joh 4:1).

Zonder (be)oordeling geen onderscheiding.
JohannesHermanus
17-05-2016 / 20:33
Bovenstaande reactie is bedoeld voor evantorisch.
evantorisch
17-05-2016 / 21:04
Natuurlijk @J.H. Een paar tekstjes bij je eigen 'gelijk' zoeken is niet moeilijk.
Dag hoor, ik ga maar weer eens wat anders doen.
Bloemkool
17-05-2016 / 21:23
Wellicht is het voor de kwaliteit en de betamelijkheid van de discussie zinvol een onderscheid te maken tussen twee vraagstukken. Namelijk ten eerste of de werkwijze en het repertoire van Trinity zuiver en overeenkomstig de Bijbel is en ten tweede of de de muzikanten van Trinity (en hun aanhangers) wel ware, oprechte christenen zijn. Over dat laatste kunnen we in beginsel niet oordelen, of zoals de Dordtse Leerregels het formuleren: het binnenste van ons hart is ons onbekend.
Als Trinity muziek zou produceren die strijdig is met de geloofsleer of de Bijbel (ik laat nu even in het midden of dat zo is), dan mag (of misschien zelfs 'moet'?) dat ook als zodanig benoemd worden. Dat betekent echter niet dat het om die reden geen oprechte christenen zouden zijn.
Ter vergelijking: ik veronderstel dat het leeuwendeel van de achterban van Refoweb vindt dat de Rooms-Katholieke leer en in het bijzonder het pausdom (op onderdelen) in strijd met de Bijbel is. Die opvatting is door velen protestanten ook in ferme bewoordingen zo uitgesproken. Maar dat laat onverlet dat er onder de Rooms-Katholieken veel toegewijde gelovigen zijn en er ook veel godvruchtige pausen zijn geweest.

Ik citeer in dit kader Dr. van Vlastuin: ''Ik wil de broederhand niet alleen geven bij overeenstemming, maar ook als er ingrijpende verschillen zijn, omdat ik niet weet hoeveel dwalingen een christen kan hebben.''
http://www.refdag.nl/opinie/dr_van_vlastuin_keer_voor_eenheid_terug_naar_reformatie_1_771462

Overigens een loffelijke zaak dat zowel Trinity als de heer Slurink een inhoudelijke reactie hebben gegeven en de discussie aangaan!
JohannesHermanus
17-05-2016 / 21:30
Het is dan ook geenszins mijn bedoeling om een discussie aan te gaan met dwaalleraren. Dat is namelijk koren op uw molen. Ik kaart enkel aan wat ik ervan vind, wat u ermee doet is uw zaak.
Lekkerbek
18-05-2016 / 06:56
Ik kan me totaal vinden in het Bijbelgetrouwe antwoord van dhr. Slurink! Ik ben niet de vragensteller, heb m'n mening al gevormd, maar er wordt zoveel werk van de antwoorden gemaakt door dhr Slurink, en zoals ik lees onder veel gebed, dat ik gewoon even wil zeggen dat ik dit heel erg waardeer en het er ook helemaal mee eens ben!
Omega
18-05-2016 / 08:34
@Bloemkool Je hebt zeker een punt als je schrijft dat je niet kunt oordelen over de zieleroerselen van een ander. Tegelijkertijd is het christelijk geloof geen particuliere zaak. Waarmee ik bedoel dat deze niet alleen wordt beoefend in de gemeenschap der heiligen, maar ook vruchten moet voortbrengen. Jezus zegt daarom: "Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?"

Johannes de Doper zegt: "Brengt dan vruchten voort der bekering waardig; en begint niet te zeggen bij uzelven: Wij hebben Abraham tot een vader; want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken."

Oftewel, je kunt wel beweren dat je een christen bent, maar dat moet wel blijken in overeenstemming (of in het verlengde van) je bekering. Ik kan me niet voorstellen dat het jezelf aangenaam en een verlengstuk maken voor en van de wereld in woord en daad (zie ook de EOJD), de vrucht is waar de Bijbel op doelt.

Gerard legt helder en vanuit Gods Woord uit waar het bij Trinity aan schort. Dan gaat het niet om de mensen zelf, maar om hun houding en repertoire (handel en wandel).
Duuk
18-05-2016 / 08:58
Wat ongelooflijk triest dat wij als christenen over elkaar heen rollen als het gaat om dit soort zaken. Als je de muziek van Trinity niets vindt, luister er dan niet naar. Vind je het geweldig: geniet er van en dank God voor de gave van de muziek.
De één weet het beter dan de ander en we schermen met bijbelkennis waarmee we ons verheffen boven de ander (alsof jouw bijbelkennis en interpretatie de enige juiste zou zijn).

Laten we veelmeer naast elkaar staan en leven vanuit de opstandingskracht van Jezus als koningen en priesters! We zijn in Christus een nieuwe schepping en één lichaam (!), opdat wij de deugden zou verkondigen van Hem Die ons uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.

De duivel en de wereld lachen zich rot om zulk onzinnig gekibbel over muziek.
Omega
18-05-2016 / 09:30
@Duuk Als de apostelen dezelfde visie als jij zou hebben gehad, waren de brieven aan de gemeenten niet geschreven. Pappen en nathouden is niet des bijbels.
Duuk
18-05-2016 / 09:52
@Omega: Met jouw 'geweldige' bijbelkennis zou jij dit niet hebben geschreven. Juist de apostelen riepen op tot eenheid. De apostelen hadden duidelijk een andere bril op dan jij.
Omega
18-05-2016 / 10:17
@Duuk Maar wel eenheid onder de bediening van wet en evangelie. Nergens wordt in de Bijbel zo gewaarschuwd tegen een valse leer, valse profeten, geveinsdheid, leugensprekers als in de brieven van de apostelen. Het Woord is vlijmscherp en bedekt de zonden en misstanden bepaald niet. De huidige trend in christelijk Nederland is precies andersom: lief en aardig zijn voor elkaar. Je mag zijn en blijven zoals je bent. Wat overigens niets met liefde, maar alles met liefdeloosheid te maken heeft (of het moet eigen liefde zijn).

Terug in de tijd

Ik heb 1,5 jaar verkering. Mijn vriend is, in tegenstelling tot mij, niet gelovig, maar hij gaat soms met me mee naar de...
12 reacties
17-05-2010
Hoe moet ik verder in mijn leven? Ik heb de laatste tijd een hele mooie, maar ook moeilijke periode achter de rug. Ik pr...
7 reacties
17-05-2012
Ik heb nu ruim twee jaar een relatie met mijn vriend. We houden veel van elkaar en willen binnen een jaar gaan trouwen. ...
geen reacties
17-05-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering