Christelijke vrijheid en vrij van de wet

Ds. W. C. Meeuse / geen reacties

06-02-2004, 00:00

Vraag

Ik hoor in reformatorische kringen relatief weinig over de christelijke vrijheid en het vrij van de wet zijn. Roy Davidson schrijft hierover. Dit is bijbels gezien juist. Ik denk dat er hier verschillend over word gedacht. Ook bijvoorbeeld het onderhouden van de Sabbat staat iedere gelovige vrij. Wat is uw mening hierover?

Antwoord

Over de christelijke vrijheid kun je lezen bij Luther: "Over de Christelijke vrijheid". De preken van Roy Davidson ken ik niet. Bij gelegenheid zal ik de opgegeven site eens bezoeken. Als wat hij zegt volgens de vraagsteller Bijbels gezien juist is, mag daar ook niet verschillend over gedacht worden! Dat dit wel zo is, komt door een verschillende interpretatie en uitleg van wat de Bijbel leert. En vervolgens krijgen verschillende uitleggers hun eigen volgelingen hierin. Zodat het niet meer eenduidig is, wat Bijbels is en wat niet. Dat is duidelijk te zien b.v. aan het houden van de sabbat. Ook in Reformatorische kringen horen we stemmen, die pleiten voor het terugkeren tot het houden van de sabbat. Zie b.v. Rom 14:5.

Wij houden de eerste dag van de week als rustdag, als de dag van de opstanding van de Heere Jezus Christus. De Heere rustte op de zevende dag (Gen 2: 2,3). Dat was de eerste dag die Adam beleefde na zijn schepping. Deze dag heeft de Heere geheiligd, d.w.z. apart gezet voor Zijn dienst. Niet om deze wettisch in te vullen. Maar wel om deze dag zo als rustdag te gebruiken, zoals we dat leren uit zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus. Dan hebben we gelijk een antwoord op de vraag: wat mag wel en wat mag niet op zondag.

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

 • Geboortedatum:
  12-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus (2011)

Tags in dit artikel:

sabbatwet
geen reacties

Terug in de tijd

Ds. Tuinier heeft me een mooi antwoord gegeven op mijn vraag. Toch blijf ik met de vraag zitten wat de Bijbel zegt over ...
7 reacties
06-02-2014
Ik heb met grote belangstelling het inmiddels zes jaar oude ‘broederdebat’ bekeken tussen ds. Van den Brink en de inmidd...
geen reacties
07-02-2020
Aan dr. C. A. van der Sluijs. Graag lees ik preken van C. H. Spurgeon. Ook vind ik zijn leven en bekeringsweg heel boeie...
geen reacties
06-02-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering