Aanhalen van Calvijn en Luther

Kand. G.A. van Ginkel / 14 reacties

06-02-2015, 11:15

Vraag

Waarom halen predikanten heel vaak Calvijn, Luther enz. -allemaal uit de oude tijden- aan in de prediking? Er zijn vandaag aan de dag toch ook mensen die heel goed de Bijbel kunnen uitleggen?

Antwoord

Luther, Calvijn, Kohlbrugge... Tja, de predikanten willen wellicht graag laten horen dat zij spreken met enig gezag. Ook is het niet onaardig je kennis te etaleren. Luther en Calvijn zijn onverdachte autoriteiten. Kohlbrugge ook. Met hen kun je je zonder vrees afficheren. Uiteraard alles in dienst van het Woord... (zullen we hopen).
 
Echter, waar de voorgangers werkelijk het Woord verkondigen is er geen enkele noodzaak om er een ander bij aan te halen. Misschien kunnen ze die tijd beter gebruiken om te bidden om de Geest... De beste exegeet is tenslotte de Geest van Christus. Verder is het aan te bevelen biddend Schrift met Schrift te vergelijken. Immers Scriptura sacra sui ipsius interpres. Niet zozeer de uitleg van Luther of Calvijn, alswel de uitleg van de Schrift zelf is normatief! De Schrift spreekt!
 
Uiteraard zijn er ook hedendaagse theologen die geciteerd kunnen worden. Kennelijk put men het liefst uit onverdachte en beproefde oude bron! En... misschien worden hedendaagse theologen ook niet zo goed gekend.

Kand. G. A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.

Tags in dit artikel:

oudvader
14 reacties
balksplinter
06-02-2015 / 11:23
Ik weet uit ervaring dat het citeren van oudvaders heel zegenrijk kan zijn.
popie
06-02-2015 / 12:04
Inzichten van een ander kan heel goed zijn hoor, vooral om je mening aan te scherpen of te vormen, maar ik heb bij die oudvaders wel eens het idee dat sommige mensen er té veel aan hangen, dat maakt die theologen (lijkt me een veel beter woord dan oudvader trouwens) tot afgoden.
Boanerges
06-02-2015 / 19:13
Net zo goed zoals er geen enkele noodzaak is om de Latijnse taal aan te halen wanneer het de verdediging van een mening betreft. ;)
cees0102
07-02-2015 / 01:04
Het aanhalen van Luther en Calvijn vanuit de juiste context kan tegenwoordig helderheid verschaffen tegenover de verwarring die is ontstaan in alle stromingen in het reforivierenland. Dan gaat het niet om hen op een voetstuk te plaatsen, maar het is soms heerlijk ontnuchterend om te zien hoe deze reformatoren sommige zaken heel scherp hebben gezien en geschreven.
Ook is het zinvol om ons te spiegelen aan de grondleggers van de reformatorische kerken. Net zoals een bedrijf soms uit koers raakt en weer teruggrijpt naar haar missie en visie, moet de kerk dit ook doen.
Bambi
07-02-2015 / 04:18
Het zou zinvoller zijn als de refo-dominees eens alle boeken van hun voorgangers dicht lieten.
En alleen de Bijbel openden en daar de hulp van de Heilige Geest eens voor inriepen.
Die woont tenslotte niet voor niks in de gelovige.
Misschien dat de prediking dan weer wat levendiger wordt en de Heilige Geest weer via de dominee de harten van toehoorders kan raken, net als vroeger bij de prediking van de apostelen.
bastiaan30
07-02-2015 / 09:50
@Cees0102
De kerk hoort ten alle tijden terug te grijpen op het enige fundament, en dat is Gods Woord.
Hoe nuttig en nodig het ook was destijds dat bepaalde mannen een verandering veroorzaakten, het blijven zeer feilbare mensen die beslist niet dichter bij Christus leefden en meer zegeningen ontvingen dan ieder ander lid van Zijn Lichaam, nu ten dage.Wij zijn door Christus gekocht, en niet door een prediker, reformator of Paulus.
Mona
07-02-2015 / 16:52
Vraag van vragensteller: Er zijn vandaag aan de dag toch ook mensen die heel goed de Bijbel kunnen uitleggen?

Ja. Maar aan uitleg alleen heeft een mens niet genoeg.
Een predikant zei het laatst zo:
"Bid vooraf thuis de predikant maar vast vol met de Heilige Geest.
Daar zult u óók de vruchten van plukken".

Van harte mee eens.
cees0102
07-02-2015 / 23:31
@bastiaan30 en anderen indirect,
Met mijn opmerking heb ik niets willen afdoen aan de Enige Autoriteit, nl. Gods Woord. Wanneer Gods Geest in ons werkt, is dit Het Kompas.
Wat ik wel heb willen zeggen is dat wanneer we in de leer gaan bij onze voorvaderen, we menigmaal een heldere uitleg van de Bijbel tegenkomen. Ik denk dan ook dat we hierin niet van mening verschillen. In de Bijbel worden we echter gespiegeld met dwaalzieke schapen, die de natuurlijke neiging hebben om af te wijken van de Enige Weg en humeuren weg gaan. Jesaja 53:6
Wat regelmatig gebeurt, namelijk dat de geschiedenis zich herhaalt, dat allerlei dwalingen onze kerken en eigen hart binnensluipen, daarmee is niet nieuws onder de zon.
Op grond van Hebreeen 13:7 en Spreuken 23:26 denk ik dat we ook bij onze vaderen in de leer mogen. Het is zelfs onverstandig om dat niet te doen.
cees0102
07-02-2015 / 23:35
Overigens ben ik het niet met u eens dat alle leden van Christus lichaam even dicht bij Christus leven. Gods Woord laat duidelijk zien dat dit niet waar is. Ik denk dat het Gods vrijmacht is om de een met 30 de ander met 60 en 100 voud vrucht te laten dragen.
cees0102
07-02-2015 / 23:41
Wel ben ik het van harte met u eens dat wij in Christus alleen alle weldaden van de Heere ontvangen. En dat Christus ons wordt geopenbaard in het Evangelie.
Heinrich
08-02-2015 / 13:26
Er is al zo vaak gebleken dat de Schrift op meerdere manieren kan worden geïnterpreteerd (zonder aan de Waarheid te tornen) en dus een meervoudige uitlegging teweegbrengt. Met het aanhalen van 'oudvaders' bestaat dus gewoon simpelweg het gevaar dat er een interpretatie op een interpretatie wordt gedaan. Een uitlegging gedaan wordt van een uitlegging....enz.....oftwel; vertroebeling! Ben overigens wel van mening dat het niet per definitie gevaarlijk is om uit beproefde bron te putten......maar toch.
moedervan2
08-02-2015 / 16:21
Mijn idee is dat er best wat meer van Luther en Calvijn geciteerd mag worden... dan krijgen we weer een rijk en ruim evangelie... nu worden deze vaders vaak eenzijdig geciteerd... ga maar eens lezen... dan zul je versteld staan... en ik geloof wel dat zij in het bijzonder geïnspireerd zijn door de Geest. Zij stonden eenzaam voor de waarheid, die God zelf in hun hart gewerkt had. Zij en vele volgelingen zijn er voor gedood, de brandstapels opgegaan... God heeft hen gebruikt voor een grote vernieuwing/zuivering van de leer. Niet te onderschatten, niet te miskennen...
In deze tijd merk je dat dit grote goed nogal eens terzijde wordt geschoven en de waarde ervan onder druk komt te staan. Daarentegen komen er steeds meer predikers die het grote evangelie verkondigen op tv... zij beloven een leven van voorspoed en geluk voor degenen die Jezus aannemen en volgen, heel wat anders dan wat Luther en Calvijn verkondigden.
Laten we L & C koesteren... naast de Bijbel lezen, God heeft door hen veel wonderen gewerkt voor Europa. Evenals Spurgeon, Thomas Watson, de Purinteinen en andere bijzondere predikers uit het verleden. Want het is niet verkeerd om preken van hen in ons op te slaan... tenslotte zijn zij de mond van de Heere geweest in een tijd dat de 'nije leer' de doodstraf opleverde. Voor hen was het erg belangrijk een recht en goed evangelie te preken, het kostte hen tenslotte alles.
moedervan2
08-02-2015 / 16:29
@Heinrich,

Als het citeren van oudvaders een vertroebeling van de leer zou opleveren, dan moeten we ons afvragen of we wel vertrouwen hebben in onze predikanten. Ik neem aan dat zij in hun opleiding leren hoe zij om moeten gaan met citaten. Ik vind het wel verkeerd als men plagiaat pleegt door halve preken over te schrijven zonder zelf gedegen onderzoek te doen. Kritisch blijven ook tov oudvaders is prima denk ik. Ook kan ik erg kritisch zijn tov 'nieuwe' leringen van predikers in de huidige tijd. Altijd schrift met schrift blijven vergelijken en altijd de Bijbel er naast leggen... dan vallen dwalingen sneller door de mand.
Heinrich
08-02-2015 / 19:59
@moedervan2 lees ook mijn laatste zin. Uiteraard ben ik niet tegen het citeren van ..... echter, blijkt dat als bij het citeren een (een)zijdige uitleg gegeven wordt het doel van het citeren voorbij geschoten wordt. Dan kan het dus gebruikt worden om je eigen woorden meer kracht te geven.

Terug in de tijd

Hoe kun je vanuit de Bijbel het onderstaande weerleggen? God is alwetend en almachtig. Maar een God die de toekomst al k...
3 reacties
06-02-2014
Zijn er christelijke psychologen die aan huis komen bij cliënten of die in hun praktijk opvang voor kleintjes kunnen aan...
geen reacties
07-02-2018
Ik lees verschillende antwoorden op vragen over belijdenis-doen. Maar daarin komt steeds naar voren dat je het geloof in...
geen reacties
06-02-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering