Artikelen met tag

wet

Ds. G. A. van den Brink heeft veel gezegd over het evangelie, maar ook over de wet. Iedere zondag wordt de wet voorgelezen. Met welke gedachten leest u die zelf voor; wat wilt u uw hoorders hierdoor m...
Geen reacties
08-11-2023
Er zijn predikanten die voorafgaande aan het lezen van de wet zeggen: “Laten we luisteren naar de belofte en de eis van Gods wet.” Eerst de belofte (evangelie) en dan de wet. Omdat de HEERE als Hij Zi...
Geen reacties
20-10-2022
Ik heb een vraag aan dr. G. A. van den Brink over de plaats van de wedergeboorte, dat is de levendmaking, ten aanzien van wet en evangelie. Er moet in de prediking gesproken worden met twee woorden,...
Geen reacties
07-03-2022
Ik las net de eerste Korinthebrief en in 1 Korinthe 9:21 kom ik drie maal “de wet” tegen, maar waar uit de context duidelijk blijkt dat dit niet om dezelfde dingen gaat. Immers het eerste stuk “voor...
Geen reacties
19-07-2021
In Romeinen 3:21 wordt tweemaal geschreven over de wet. De eerste keer met een kleine letter en de tweede keer met een hoofdletter (en de Profeten). Wat wordt er mee bedoeld dat er zonder die wet (met...
Geen reacties
22-04-2020
Galaten 3:13–29: “Gemeente, dit nu zeg ik: het verbond, dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus, wordt door de wet, die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt ...
Geen reacties
02-12-2019
In Matthéüs 5:27 zegt Jezus: “Gij hebt gehoord dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen. Maar ik zeg u...” Is het de farizeeën te verwijten dat ze dit gebod letterlijk namen en niet de ...
Geen reacties
22-05-2019
Ik heb een vraag over het functioneren van de wet in het Oude Testament. In de Heidelbergse Catechismus staat in antwoord 3 dat we onze ellende kennen uit de wet Gods. In Galaten 3:24 staat: “De wet i...
Geen reacties
01-02-2019
In Handelingen 9 staat de geschiedenis vermeld van Paulus die vanuit Damaskus naar de discipelen van Jezus in Jeruzalem gaat. Paulus wordt opgevangen door Barnabas en bezoekt vervolgens de apostelen (...
Geen reacties
14-12-2018
Waarom wordt er in veel kerken elke zondag de Tien Geboden voorgelezen? In de opvoeding begin je toch ook niet aan het begin van elke dag tegen je kind te vertellen wat het allemaal wel en vooral niet...
Geen reacties
11-06-2018
Wat verstaan we onder de wet? In Timotheus staat dat de wet niet is voor de rechtvaardigen. Wat moet ik daaronder verstaan?
1 reactie
15-11-2017
Ik zelf vind het moeilijk wat er wel en niet geldt wat wetten betreft in het Oude Testament en ik heb ook gezocht op deze site maar niet echt het antwoord gevonden. Mijn vraag is of de wetten uit de T...
Geen reacties
06-10-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering