Artikelen met tag

wet

In Romeinen 3:21 wordt tweemaal geschreven over de wet. De eerste keer met een kleine letter en de tweede keer met een h...
geen reacties
22-04-2020
Galaten 3:13–29: “Gemeente, dit nu zeg ik: het verbond, dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Ch...
geen reacties
02-12-2019
In Matthéüs 5:27 zegt Jezus: “Gij hebt gehoord dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen. Maar ik zeg u......
geen reacties
22-05-2019
Ik heb een vraag over het functioneren van de wet in het Oude Testament. In de Heidelbergse Catechismus staat in antwoor...
geen reacties
01-02-2019
In Handelingen 9 staat de geschiedenis vermeld van Paulus die vanuit Damaskus naar de discipelen van Jezus in Jeruzalem ...
geen reacties
14-12-2018
Waarom wordt er in veel kerken elke zondag de Tien Geboden voorgelezen? In de opvoeding begin je toch ook niet aan het b...
geen reacties
11-06-2018
Wat verstaan we onder de wet? In Timotheus staat dat de wet niet is voor de rechtvaardigen. Wat moet ik daaronder versta...
1 reactie
15-11-2017
Ik zelf vind het moeilijk wat er wel en niet geldt wat wetten betreft in het Oude Testament en ik heb ook gezocht op dez...
geen reacties
06-10-2017
Zijn er ook zonden die je kunt doen buiten de wet om? Alles wat je doet wat de wet verbiedt is zonde, maar zijn er ook z...
5 reacties
06-10-2016
Beste dominee Harinck. Ik lees in uw preek over zondag 25, op blz. 325/326 iets wat mij tegenstrijdig lijkt met de Dordt...
11 reacties
26-04-2016
In Handelingen 15 wordt een kort verslag gegeven van het apostelconvent, waarin een besluit werd genomen over de besnijd...
geen reacties
25-04-2016
De eerste vijf boeken van Mozes (eigenlijk vanaf Exodus) staan vol met geboden en verboden die God via Mozes aan het vol...
15 reacties
04-04-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering