Gemeente zoals Heart Cry

P.C.H. Kleinbloesem / 48 reacties

03-05-2010, 17:00

Vraag

Ik ben al lange tijd een trouwe bezoeker van jongerenavonden en conferenties van stichting HeartCry. Ik ben tot de ontdekking gekomen dat heel veel dominees in de reformatorische gezindte een afstandelijke prediking hebben waarin het niet draait om het geloof in Jezus. Ik erger mij iedere zondag aan de prediking van onze dominee en aan het kringwerk in de gemeente. Hoe zou ik een gemeente kunnen vinden die bij HeartCry past, zodat ik op zondag blij kan zijn?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Volgens mij moet je niet op zoek gaan naar een gemeente die past bij HeartCry. HeartCry is geen plaatselijke gemeente, maar een stichting die op gezette tijden conferenties organiseert, bedoeld voor mensen uit het hele land. De mensen die daar komen hebben dikwijls veel met elkaar gemeenschappelijk (niet negatief bedoeld trouwens…). Voorbeeld: een sterke drang naar geestelijke verdieping, evt. omdat daar in de eigen plaatselijke gemeente weinig aandacht voor is. Daartegenover: mensen behorend bij een bepaalde plaatselijke kerkelijke gemeente hebben (dikwijls) veel minder met elkaar gemeen.

We voelen ons dikwijls alleen verbonden met medechristenen die bijna helemaal hetzelfde denken en doen als wij. Dat is begrijpelijk, maar tegelijkertijd gevaarlijk. Je kunt dan dingen krijgen als: ik geloof wel dat hij kind van God is, maar ik zou niet samen met hem kunnen optrekken, want hij denkt anders over… Ten diepste is dat al sektarisme.

Wij geloven “de gemeenschap der heiligen.” Wat hebben christenen (in een bepaalde christelijke gemeente (en wereldwijd)) met elkaar gemeen? Dit: dat zij ‘eten’ van hetzelfde Offer; dat zij allen het leven buiten zichzelf zoeken, namelijk in Christus. Je bent als christen verbonden met alle andere christenen, waar dan ook ter wereld. Maar je eerste roeping is wel om de bestaande eenheid met je naaste broeders en zusters gestalte te geven.

HeartCry legt nadruk op de noodzaak van heiligmaking. En dat is een heel belangrijk bijbels aspect. De Schrift zegt niet voor niets: “Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is” (Mattheüs 7:21). En natuurlijk beoogt HeartCry dat er ook in het normale kerkelijke leven méér gejaagd wordt naar heiligmaking.

In de wereld zeggen ze: “een beter milieu begint bij jezelf.” Je begrijpt wat ik bedoel. Laat je oog eenvoudig zijn. Dat betekent: stel je één enkel doel voor ogen: de Heere Jezus, het Koninkrijk van God. Begeer door de Heilige Geest geregeerd te worden, opdat Christus in je gestalte mag krijgen. Zodat je ‘iets’ uitstraalt in je omgeving! “Kom, ga met ons, en doe als wij…”

Erger je niet! Je bent geroepen eenheid te beleven met degenen in jouw gemeente die de verschijning van de Heere Jezus hebben liefgehad. Zij hebben jou nodig, maar andersom evengoed! Bedenk verder dat God Zijn gemeente wil regeren door middel van ouderlingen. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel, maar dat betekent toch ook dat je je plaats moet weten. Beste vraagsteller, zoek het Koninkrijk van God, leef met Christus, jaag naar de heiligmaking, ijver naar de geestelijke gaven en begeer een taak in Zijn dienst te krijgen. Let wel: te krijgen…
 
’t Kan soms heel ‘lastig’ zijn. Ouderen en jongeren, baby’s in het geloof en volwassenen in het geloof, enz. enz., en dat allemaal bij elkaar in één gemeente! En toch: juist daar moet de eenheid van het ene Lichaam gestalte krijgen! Wij zitten tegenwoordig met een groot probleem:

• Marcus 9:12 zegt: Elías zal wel eerst komen, en alles weder oprichten!

• Dat verwijst naar Maléachi 4: 5, 6: “Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.”


• Welk probleem? Een kloof tussen oud en jong, dikwijls ook tussen ouderlingen (die in de Bijbel ook wel vaders worden genoemd) en de “schapen” die aan hun zorgen zijn toevertrouwd.

• Dat zie je dan ook in het vervolg van Marcus 9. Vers 14 t/m 29. Een vader en een zoon die niet meer met elkaar kunnen praten! Verdeeldheid, verscheurdheid! De oorzaak? Een stomme en dove geest. Een boze geest!

• En wat zegt de Heere dan tenslotte? “Dit geslacht kan nergens door uitgaan, dan door bidden en vasten.”

Bidden, dat is belangrijk. Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden! Dat is heengaan in de geest en kracht van Elia!

Ten slotte: Christendom, zegt men wel, is een Persoon! Namelijk: de Heere Jezus. Als het ergens echt niet om Hem en om het geloof in Hem gaat, dan kun je daar uiteraard niet zijn. Gelukkig zijn er nog genoeg gemeenten aan te wijzen waar het wél om Hem gaat!

Hartelijke groet,
Ds. P. C. H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

Tags in dit artikel:

Heart Cry
48 reacties
Antoinette
03-05-2010 / 17:09
* reactie verwijderd door Refoweb *

<i>Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum.</i>
Dorah
03-05-2010 / 17:23
Beste vraagsteller,

De dingen die je aan de orde stelt zijn herkenbaar voor mij. Toch denk ik niet dat je zomaar een andere gemeente moet zoeken. Het is m.i. wel een beetje van deze tijd om een gemeente te kiezen 'waar je je goed voelt'. Dat lijkt me geen goede Bijbelse reden. Wie weet ben jij wel juist nodig in de gemeente waartoe je behoort! Ik zou me kunnen voorstellen dat je meerdere mensen in je gemeente hebt waarmee je dit zou kunnen delen. Een brief naar de kerkenraad lijkt me ook niet ondenkbaar. In een gemeente heb je wel verantwoordelijkheid, ook voor de andere leden!
Geloof me, ik kan me je vraag meer voorstellen dan je denkt, ik worstel er soms ook mee. Maar als iedereen die anders denkt weggaat, wat blijft er dan over? Is dat Gods wil?
Een dominee zei eens: 'De perfecte gemeente bestaat niet want waar je ook naartoe gaat, je neemt altijd jezelf mee'. Nergens zal het perfect zijn!
Als laatste en m.i. belangrijkste wil ik je meegeven: Leg dit alsjeblieft aan God voor. Beslis zoiets niet in je eentje.
Nen
03-05-2010 / 20:01
* reactie verwijderd door Refoweb *

<i>Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum.</i>
pannenkoek
03-05-2010 / 20:38
@ vragensteller, ben je trouwens al met de dominee en de kringleden in gesprek geweest??
Lijkt me niet verkeerd.
sweao
03-05-2010 / 22:21
* reactie verwijderd door Refoweb *

<i>Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum.</i>
looxer
03-05-2010 / 22:22
* deel reactie verwijderd door Refoweb *

<i>Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum.</i>

@ vragensteller, sluit me aan bij het bovenstaande, maar herken ook je strijd. Een gesprek met voorganger/kringleden kan daarbij inderdaad zeer hulpzaam zijn.

Veel zegen toegewenst in je zoektocht.
10249
04-05-2010 / 09:58
Ik ben blij met het deskundige antwoord en kan dat ook van harte onderschrijven. Hoe veel je ook gevoed wordt op HeartCry, als dat ervoor zorgt dat je van je eigen gemeente gaat afgroeien, dan is dat geen goede ontwikkeling en zou ik maar heel voorzichtig zijn.
Dat vind ik echt een gevaarlijke ontwikkeling die HeartCry met zich meebrengt, er is al zoveel verdeeldheid.
19855
04-05-2010 / 10:15
in vrijwel alle reacties gaat het om 'ik' moet gevoed 'ik' moet me thuisvoelen, ik ik ik. Heart Cry verkondigt dat we verlost moeten worden van dat 'ik'. Het kan zijn dat je er thuisvoelt, maar waarom ben je dat niet gehoorzaam aan de prediking dat je verlost moet worden van die 'ik'!

De gemeente is nogal altijd iets wat om God draait en niet om 'ik', tenminste als je Gods eer hoger heb staan dan je 'ik'! Gemeente zijn is niet wat heeft het mij te bieden maar wat heb ik de gemeente te bieden!


*deel reactie verwijderd door Refoweb*
Race406
04-05-2010 / 12:14
@10249: En als HeartCry nu eens WEL Bijbels spreekt, maar in de kerken van de bezoekers van HeartCry niet, is het dan niet goed dat ze wordne losgeweekt van hun gemeente?
Je moet gevoed worden met Bijbelse uitleg, niet met uitleggingen van allerlei jamaars en constructies en schema's die helemaal niet in de Bijbel voorkomen!
Catherine
04-05-2010 / 12:21
Ik heb nog nooit van HeartCry gehoord, maar als ik het goed begrijp moet de mens dus "slechts" geloven ? In de refogezindte leren wij dat DAT nu juist het punt is. Wij kunnen het geloof niet uit onze zak halen. Ook begrijp ik de opmerking: afstandelijk niet. Ik ken heel veel predikanten die heel gunnend preken.
Orchidee
04-05-2010 / 13:15
Hoi vragensteller,

Misschien kan je idd een gesprek aangaan met je predikant of met je wijkouderling?
Het is denk ik beter om te blijven en een "lichtje" te zijn dan weggaan en er niets van zeggen...
Verder lees ik in je vraag dat je blij wil zijn op zondag?
Geloven is niet altijd een kwestie van gevoel maar ook van verstand.
Ik hoop dat je de jongerenavonden en de conferenties ziet als het lekkers wat je erbij neemt zoals gebak, taart... slagroom maar dat je de kerkdiensten zal zien als je voeding.. brood e.d. wat je voed, wat je als eerste nodig hebt om daarbij het lekkers te kunnen nemen.
Alleen maar lekkers zou ook niet goed zijn?! Je zou er ziek van worden.
Misschien beetje aparte vergelijking maar ik hoop dat je begrijpt wat ik ermee wilde zeggen.

Gods zegen toegewenst op je weg naar bevredigende prediking!
katie
04-05-2010 / 20:53
Als het met de prediking zo ernstig gesteld is dat niet meer de Drieënige God en het werk van Christus centraal staat, geloof ik dat je als gemeentelid twee plichten hebt: je zorgen kenbaar maken bij de kerkenraad, maar boven alles een niet-aflatend gebed voor de predikant(en) en de kerkenraad.

Als HeartCry ervoor zorgt dat je je gaat ergeren aan datgene wat wel degelijk Schriftuurlijke prediking is, mag je je afvragen of het je niet meer kwaad dan goed doet, want ergernis is geen vrucht van de Heilige Geest.

En misschien een rare vraag: zoek je alleen blijdschap, gewerkt door de prediking?
Begrijpelijk, maar als we werkelijk onze oude natuur willen doden en in een nieuw godzalig leven willen wandelen, door geloof en bekering, zal het Woord ons soms ook moeten wonden...
dijna61
04-05-2010 / 22:41
Ik ken HeartCry niet, maar ik herken zeker wel wat de vraagsteller ervaart en bedoelt wat hij of zij mist in de preken van sommige predikanten.
Cloudsadmirer
04-05-2010 / 23:42
Catherine; misschien is het een idee om even op de site van stichting HartCry te kijken en eventueel wat lezingen te luisteren voordat je er een oordeel over vormt.

Orchidee; het lekkers voor erbij? Ik zie het dan meer als een kers op de taart; zonder dat is het niet 'af'! Zonder extra lezingen/preken buiten de zondag krijg je niet genoeg voeding. Volgens mij kunnen we nooit genoeg op zoek zijn naar geestelijke voeding. Ziek worden we er in ieder geval nooit van.

Katie; wie zegt dat de preken van deze vraagstelster 'wel degelijk Schriftuurlijk prediking' is?
Antoinette
05-05-2010 / 00:38
@vragensteller(ster) Hoe zou ik een gemeente kunnen vinden die bij HeartCry past, zodat ik op zondag blij kan zijn?

Je bedoeld waarschijnlijk dat je graag op Zondag ook naar een gemeente wil gaan waar hetzelfde gepreekt wordt als bij heartcry op de conferentie's en jongerenavonden?

Breng het bij de Heere, Hij kent de verlangens van je hart allang.
Het is gezond dat er een honger in je hart is naar Jezus.
Naar Zijn genade voor jou!

Kijk en snuffel op internet, ga preken luisteren en kijk wat je aanspreekt....
En dan kun je altijd nog zien.
Maar op deze manier heb ik zelf een andere gemeente gevonden waar ik "wel" geestelijk gevoed wordt nu.
Diny
05-05-2010 / 07:29
In veel behoudende kerken wordt de christen gepreekt.
Bij HeartCry gaat het om CHRISTUS!

't Is maar waar je hart naar uitgaat...
dijna61
05-05-2010 / 08:57
Diny, dat is het nou precies.
Dit heb ik ooit wel eens meegemaakt. Ik ben een keer in een dienst geweest in een herv. kerk ergens op de Veluwe (de plaats zal ik hier maar niet noemen).
Alles en iedereen was er donker, het gezang sleepte zich moeizaam voort.
De Naam van Jezus is nooit genoemd. Ook werd er niet gesproken over geloof of vertrouwen. De trefwoorden waren zondig en doemwaardig.
Dit noem ik de waarheid ten onderhouden.
Dit was echt afschuwelijk!
Hoe mensen hierdoor vergiftigd worden. In zo 'n kerk ga je gewoon dood!
ariane
05-05-2010 / 10:58
@ Catherine

Al hoe wel ik het meeste tale kanaans begrijp zegt mij de term gunnend preken niets. Kun je dat uitleggen?
Diny
05-05-2010 / 11:38
@ dijna

Graag verwijs ik in verband hiermee naar het verhelderende interview met ds. C. Haricnk in Terdege nr. 14 van 14 april 2010.

Een van zijn uitspraken:
"Dat wat de christen beleeft en moet doen, krijgt veel meer aandacht dan dat wat Christus Jezus heeft gedaan en beleefd..."
10249
05-05-2010 / 12:46
@ Race406 en anderen die het niet met me eens zijn: Het is jammer dat er een karikatuur van wordt gemaakt. Stel dat er eenzijdig gepreekt wordt, stel dat het geloof schematisch wordt voorsteld, dat wil dan toch niet zeggen dat God in zo'n gemeente niet meer wil werken? Denk maar niet dat het ergens anders veel beter is, want overal is de duivel actief. Blijf dus aub bij je gemeente en heb je gemeente lief. Dat is een Bijbelse opdracht. Je mag alleen weggaan als er echte onwaarheid wordt verkondigd (zoals loochening van Drie-eenheid), maar niet als er eenzijidig gepreekt wordt, dat moet uitdrijven naar het gebed.

Terug in de tijd

Wij hebben een kindje van bijna twee jaar en ik ben de laatste tijd ontzettend onzeker. Ik ben heel bang dat ons kind ni...
4 reacties
03-05-2011
Er werd onlangs een vraag gesteld over transgenders. Als antwoord werd een link naar twee eerdere antwoorden gegeven. Di...
geen reacties
03-05-2018
Ik heb een vraag over het gebruik van sociale media in het ouderlijk huis. Ik ben rond de 40 jaar, enig kind en al jaren...
geen reacties
04-05-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering