Consulentschappen Gereformeerde Gemeenten

Ds. H. Paul / geen reacties

02-04-2016, 11:33

Vraag

Hoe worden consulentschappen binnen de Ger. Gem. verdeeld? Onze consulent vertrekt naar een andere classis. Bepaalt de classis waaruit hij vertrekt wie onze nieuwe consulent wordt of beslist onze kerkenraad dit?

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,
 
De classis beslist erover wie de nieuwe consulent worden zal inplaats van de vertrekkende consulent. Hij treedt op in naam van de classis en neemt de daarbij behorende taken over van zijn voorganger, zoals de bediening van het Heilig Avondmaal, enz. 
 
Hartelijke groet, 
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

Gereformeerde Gemeenten
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over Gods Woord. Het viel me op dat er in het lijdensevangelie ergens staat dat er, ik meen in de zaal ...
geen reacties
01-04-2010
Wat wordt er met Markus 9:38 bedoeld? Iemand mocht van de Heere demonen uitdrijven. Dat wordt tegenwoordig ook nog wel g...
geen reacties
02-04-2015
Aan een dominee van Ger. Gem. Wat betekent het dat de zone Gods in de belofte wordt geopenbaard? En wanneer gebeurt dit?...
geen reacties
02-04-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering