De uitgieting van de toorn van God op Christus

Ds. W. Pieters / geen reacties

18-03-2016, 07:57

Vraag

Ik denk na over de uitgieting van de toorn van God over de zonde van de hele wereld op de Christus. Na drie uur riep de Heere het is volbracht. Heeft die drie uur een betekenis? Ik dacht: hoe weet je nu dat de toorn van God tegen de zonde van de hele wereld voldaan is? Waarom duurde die bijvoorbeeld niet eeuwig, of waarom niet zeven uur of een week? Is daar een reden voor in de Bijbel? Een jongere.

Antwoord

Hoe het precies moet worden omschreven, is niet duidelijk, omdat het diepste van het lijden van Christus een mysterie is, maar zeker is dat Hij alles volbracht heeft (Johannes 19 vers 30); dat Hij de verzoening is voor onze zonden (1 Johannes 2 vers 1,2). In Johannes 1 lezen we dat het Lam van God de zonde der wereld draagt. Al kunnen we niet begrijpen hoe dit in Gods Raad is besloten, we mogen ons verlaten op het Godsgetuigenis dat ons tegemoet klinkt in de Heilige Schrift, namelijk dat God de wereld met Zichzelf verzoend heeft en dat Hij haar zonde haar niet aanrekent. Daarom kan de apostel ons oproepen, dringend oproepen, ons met God te láten verzoenen.’

Door de Goddelijke natuur -zo lezen we in hoofdstuk 2 van de Dordtse Leerregels- heeft het offer van Christus een oneindige waarde. Dit zou kunnen verklaren waarom Hij de eeuwige straf in de tijd kon dragen en wegnemen.

Dit lijden is, zo vervolgt hetzelfde belijdenisgeschrift, gepaard gegaan met het gevoel van de toorn van God. We moeten niet denken, dat God op Zijn Zoon vertoornd was, maar dat Hij op de zonde vertoornd was en dat Christus in het overnemen van de zonde heeft gevoeld hoe ernstig God de zonde neemt en hoe zwaar Hij deze straft.

Daarom lezen we in Jesaja 53 vers 10 dat het de HEERE behaagde de Borg te verbrijzelen. Het is goed om deze Evangeliewaarheid te overdenken en te over-bidden. Matthew Henry schrijft hierover: “Kom en zie hoe lief Hij ons had en wat Hij voor ons deed.”

Laten we ons afvragen:

-Aanvaard ik de toorn van God over mijn zonden?
-Aanvaard ik de straf van de god-verlatenheid omdat ik Hem zo vertoornd heb?
-Aanvaard ik echter ook de Plaatsvervanger, de lijdende Knecht des HEEREN? Verberg ik mij achter Hem?

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

Gods toornPasen
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben bezig met lezen in het Oude Testament en nog lang niet klaar, maar wil echt heel graag het Nieuwe Testament lezen...
geen reacties
19-03-2018
Ik las pas het volgende citaat: "Het klinkt als een cliché, maar het beste moment om weer aan een relatie te beginnen, i...
8 reacties
17-03-2012
Pas zei iemand tegen mij dat zwemmen onzedelijk is. Maar ik ken zelfs een dominee die zwemt. Mag je als vrouw dan niet m...
geen reacties
17-03-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering