Dogmatisch deksel

prof. dr. W. Balke / geen reacties

17-03-2005, 00:00

Vraag

De tekst hieronder las ik onlangs. Is dit geen verkeerde uitleg van de Bijbel. Helemaal omdat er onderaan gezegd wordt dat God onderscheid maakt waar geen onderscheidt te maken is. God houdt toch van iedereen?

“...Wij kunnen uit onszelf niet bij de Heere Jezus komen. De Heere Jezus neemt verloren zondaren aan die van God geleerd zijn. Waarom moeten wij van God geleerd zijn? Omdat wij onze ellendestaat niet kennen en voelen. God moet zijn Heilige Wet wederlevend maken in een mens, zodat de mens mag zien hoe hopeloos en verloren hij is en dat hij zijn eigen zonden mag leren kennen en zien. Hierin ligt de verborgen kracht van God, want de wet verwijst ook naar zijn dierbare Zoon, omdat Hij de vervulling van de wet is. Het is eerst Wet en dan Evangelie. De drie stukken van de H.C. leert ons dat we eerst onze ellende moeten kennen en voelen (altijd te weinig) om daaruit verlost te worden, en uit die verlossing komt de dankbaarheid om te leven naar al Gods geboden en te wandelen in al de goede werken, niet tot zaligheid maar tot dankbaarheid. Want de zaligheid ligt alleen in het geloof in Christus, dat een gave Gods is. Want zonder de wet is er ook geen evangelie. En zonder de goede werken is er geen waarachtig geloof, dit is een dood geloof. Wanneer wij denken dat wij nog een keuze kunnen maken, dan maken we van God een onmachtige God Die wacht op onze keuze. Wij hebben reeds gekozen en we hebben het duister liever gehad dan het waarachtige licht. Het is erg belangrijk dat we mogen weten dat wij door de Genade die duur gekocht is door het Bloed van Christus, tot Hemzelf zijn getrokken. Want God laat niet varen het werk dat Zijn hand begonnen is. Hij komt daar altijd op terug. In Zijn verkiezende Genade maakt God onderscheidt waar geen onderscheidt te maken is."

Antwoord

In het voorgelegde stuk wordt een dogmatisch deksel op de heilige Schrift gelegd. De opstellers van de Heidelberger hebben nooit bedoeld van de drie stukken een heilsweg te maken. Dat is ook met geen enkel voorbeeld uit de Bijbel waar te maken. De Kananese vrouw behoorde niet tot het uitverkoren volk. De Heere Jezus doet telkens voor haar als het ware de deur dicht: “Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls”, en “het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen”. De vrouw zegt niet, ”als U het mij niet geeft, dan ga ik maar naar huis terug”, maar zij gaat door de knieën en zegt dat de honden eten van de kruimels. Dan zegt de Heere Jezus: “Groot is uw geloof”. Met andere woorden: wij mogen het evangelie niet in ons systeem verpakken, maar moeten het Woord Gods aan het woord laten.

Prof. dr. W. Balke

prof. dr. W. Balke

 • Geboortedatum:
  10-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  's-Gravenhage
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Functie: emeritus hoogleraar

Tags in dit artikel:

ellendekennisstappenplan
geen reacties

Terug in de tijd

Pas stelde ik deze vraag. Het antwoord bracht niet wat ik hoopte. Mijn vraag is nog niet echt beantwoord: Hoe kan ik nu ...
geen reacties
17-03-2016
Een vraag over de geschiedenis in de hof van Gethsémané. Waarom heeft de Heilige Geest Lukas eerst laten opschrijven dat...
1 reactie
17-03-2010
Er is een probleem waar ik al enige jaren mee loop en waar ik graag van af zou willen komen, maar ik weet niet hoe. Ik v...
geen reacties
17-03-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering