Jezus de enige weg naar God

J.W.N. van Dooijeweert / 1 reactie

17-03-2017, 15:56

Vraag

Aangezien ik niet vaak de kans heb om met gelovigen te spreken over onderwerpen die me dwars zitten wil ik het volgende aan u voorleggen. Ik heb dagelijks een innerlijke strijd over normen en waarden en over hoe ik me moet verhouden tot het dagelijkse leven. Ik weet bijvoorbeeld ook niet of ik nu wel of geen vlees moet eten. Het Nieuwe Testament spreekt namelijk het Oude Testament tegen, volgens mij. Nu weet ik dat de Bijbel ons leert dat Jezus zei dat niets wat door de mond komt, onmogelijk in het hart kan komen. Ik interpreteer dat als volgt: dat je al het vlees mag eten. Toch heb ik dagelijks te maken met andersgelovigen en ik heb het gevoel dat zij oordelen over het vlees wat wij eten. De Bijbel heeft mij geleerd dat als je met andersgelovigen aan tafel zit, dat je je aanpast aan hun geloofsovertuiging. Ik pas mij dan ook aan om problemen te voorkomen.

Verder zit het mij dwars dat de Bijbel ons leert dat Jezus de enige weg is naar God. Het eeuwenoude gezegde luidt toch “er zijn meerdere wegen naar Rome.” Hier vind ik dat de Bijbel anders geloven uitsluit. Hier heb ik dan ook grote moeite mee. Ik geloof namelijk in een ‘hogere macht’ en of je dat nu God/Boedha/Jahwe/Jehovah/Allah noemt dat maakt dan toch niet uit? De Bijbel leert ons dat Jezus de zoon van God is en dat Jezus perfect was en foutloos. Wat voor mij betekent dat de Almachtige waakt over ons allen en voor ons allen een weg heeft uitgestippeld.

Als dit mij zo duidelijk is, dan waarom vindt er in mij dan een geestelijke strijd plaats? En alstublieft kom niet aan met de antichrist, satan of demonen: in mijn geloof bestaan die niet. Ik geloof namelijk niet in tegenstellingen van goed en kwaad. Ik geloof dat we allemaal gelijkwaardig zijn en dat de mens zijn eigen keuzes in het leven mag maken. Ik geloof namelijk dat de “alomvattende” echt alles heeft geschapen. Ik sta voor vrede, veiligheid en dat we allemaal kennis mogen nemen van God en dat God rekening houdt met onze wensen en behoeften. Ik zie mij zelf als een eerlijk en betrouwbaar iemand die een ander graag helpt. Ik hoop op een oprechte reactie.

Antwoord

Geachte vraagsteller, 

Het kan een probleem zijn als we dingen hebben die ons dwarszitten. Maar het lijkt me toe dat er altijd wel een mogelijkheid te vinden is om met iemand te praten over je vragen. Ik probeer een antwoord te geven. Ik zie alleen geen kans om het kort te houden, want dan doe ik geen recht aan je vragen. Daar gaan we dan:

Vlees eten. Handelingen 15 zegt: “Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet. Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend. Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed” (vers 16-20).

Inderdaad mogen we alles eten. Als je je aan wilt passen aan wat anderen tegen je zeggen of van je verlangen, dan kun je duizend jaar bezig zijn en nog geen stap verder komen, toch? Als je bij een ander aan tafel zit pas je je aan, aan zijn of hun tafelmanieren, niet aan hun geloofsovertuigingen. Anders moet je morgen boeddhist worden en overmorgen moslim enzovoort, dat kan toch niet! Paulus past zich in dat eerste geval wel aan. 1 Corinthiërs 8:13:  “Daarom, als het voedsel mijn broeder doet struikelen, dan zal ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, opdat ik mijn broeder geen oorzaak geef tot struikelen.”

Dat het je dwars zit dat de Bijbel leert dat “Jezus de enige weg naar God is”, is het niet zo best, want het is echt waar. Kun je over de hele wereld zien. Wij hebben nogal wat ervaring in andere landen (werelddelen) tot zelfs bij verschillende Indianenstammen en overal is het hetzelfde: Waar Jezus komt, daar komt de vrede in harten van mensen. Vrede met God, als Vader.

Naar Rome zijn inderdaad meerdere wegen. Waarvoor wordt die uitdrukking gebruikt? Om allerlei dingen goed te noemen! Zaken die vaak mijlenver uit elkaar liggen. Naar Rome en naar Londen zijn er inderdaad allerlei wegen, maar naar God slechts één: Jezus alleen. GOD ZIJ DANK! Hij is een weg van liefde en trouw, van genade en barmhartigheid. Wie Hem leert kennen als “DE WEG”, die hoeft nooit bang te zijn of in nood te zitten over zijn of haar toekomst. Jezus staat voor hem in!

De Almachtige heeft onze weg uitgestippeld; klopt. Hij waakt over ons; klopt. Maar waarom is erin mij dan zo’n geestelijke strijd? Daar is maar één antwoord op: Omdat je (nog) niet gevallen bent voor die ene waarheid, dat Jezus alléén de weg is. Val aan Zijn voeten neer, geef je aan Hem over, belijd aan Hem je hele leven. God heeft Zelf je leven zo uitgestippeld dat je met Jezus in aanraking zou komen. En dat is nu!

Als je een vraag stelt kun je natuurlijk vragen wat je wilt, maar het antwoord krijg je van de man of vrouw die je antwoord geeft. Als je zegt “en alstublieft kom niet aan met de antichrist, satan of demonen: in mijn geloof bestaan die niet”, dan is dat duidelijk uw opmerking. Maar daarmee zijn ze niet weg te vegen. We zien hun bestaan maar al te uitdrukkelijk rondom ons heen. Als ze in jouw geloofsbeleving niet bestaan is er een tekort in deze beleving. De tegenstelling van goed en kwaad kun je ontkennen, maar dan moet je je ogen wel heel goed sluiten om vooral maar niets van de werkelijkheid te zien. Let eens op de volgende zaken: Kindje van anderhalf jaar word binnengebracht in een ziekenhuis; seksueel totaal ontwricht en vernield. Moeder sleept, met haar door honger verteerde lichaam, haar kind van 12 jaar over een afstand van 21 kilometer door een Afrikaans woestenij om hulp en voedsel voor haar kind te krijgen. Kom! Geloof je nog dat er geen tegenstellingen tussen goed en kwaad zijn? Wie moet ik goed noemen? Die man die dat kindje kapot verkrachtte is goed? En die moeder is slecht? Toch wel een beetje verschil tussen goed en kwaad...

We zijn inderdaad allemaal gelijkwaardig en voor God allemaal evenveel waard. De naam “alomvattende” gebruik ik liever niet. Ik gebruik liever de naam die Hij Zichzelf geeft: “IK BEN DIE IK BEN” Exodus 3:14: “En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden.” Een mens mag van Hem zelf zijn keuzes bepalen. Voor of tegen de weg die God wijst om zalig te worden; JEZUS.

Johannes 1:12: “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.” Johannes 3:16-18: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.”

God houdt terdege rekening met onze behoeften; EEN REDDER. Maar Hij houdt geen rekening met onze wensen. Zeker niet als die in strijd zijn met datgene wat Hij aan ons openbaart in Zijn Woord, de Bijbel.

Geweldig dat je bewaard bent voor ernstige misdaden en ontsporingen. Een zegen is het als we een karakter hebben om bereid te zijn om voor anderen klaar te staan. Dat was en is, zeker ook het karakter van Jezus. De reactie die ik van Hem aan jou mag doorgeven is een oprechte reactie, recht uit het hart van Jezus Zelf: “Mijn zoon, geef Mij je hart.”

Van harte sterkte en Gods zegen, met vriendelijke groet,
Jan van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

christendom
1 reactie
Sammie2016
18-03-2017 / 10:10
Beste vriend/vriendin,

Mooi om te zien dat je in de Almachtige God, de schepper van hemel en aarde, gelooft.
Wat vind ik het dapper van je om je zo kwetsbaar op te stellen en open te zijn over je gedachten op het forum, dank daarvoor.
Ik merk de oprechtheid in jouw woorden.

Je geeft ook wel in jouw brief de complexiteit van het leven aan maar ook het onderwerp God en geloof.
Helaas, geven heel veel religies ook een verwrongen beeld van God en Zijn wil voor ons.
Als we terug gaan wat Zijn Woord de Bijbel over hem zegt dan gaan we de dingen weer helder zien, want de Bijbel is een brief van onze Hemelse Vader aan ons persoonlijk.

Ja, de innerlijke strijd, tussen lichaam en geest, die je dagelijks in jezelf voelt woeden is normaal dat hebben heel veel mensen, zeker die mensen die van God houden.
God maakt zich in de Bijbel bekend als een persoon, een Vader, die dus ook kinderen heeft, hij heeft kinderen in de hemel en op aarde (engelen en mensen).
En als een Vader wil hij ook goed voor zijn kinderen zorgen. De raad in zijn Woord is ook tevens voedsel voor onze geest, dat wil zeggen dat als we de raad in ons leven toepassen wij ook gelukkige, evenwichtige en lieve mensen kunnen worden.
De Bijbel geeft ons ook de juiste normen en waarden voor het leven, leven volgens de Bijbelse gedragscode geeft ons stabiliteit en richting in ons leven, we weten dan wat we doen en waar we heengaan.

Deze wereld doet er alles aan om ons geloof in God te breken, maar door een sterke band met God te onderhouden zullen met Gods hulp onze geloofsstrijd kunnen winnen.
Zoals Jezus dat treffend zei dat geloof in God en Christus de wereld overwint.
De Bijbel zegt ook: ....
„Wie is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?” (1 Johannes 5:5).

fijn weekend.

Terug in de tijd

De tekst hieronder las ik onlangs. Is dit geen verkeerde uitleg van de Bijbel. Helemaal omdat er onderaan gezegd wordt d...
geen reacties
17-03-2005
Ik deed laatste tijd erg veel aan krachttraining met fitness. Iedere dag uit school was ik er te vinden. Ik weet dat ik ...
geen reacties
17-03-2005
Pas stelde ik deze vraag. Het antwoord bracht niet wat ik hoopte. Mijn vraag is nog niet echt beantwoord: Hoe kan ik nu ...
geen reacties
17-03-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering