Aardse liefde vaak op nummer 1

ds. R.W. Mulder / 1 reactie

16-03-2016, 16:58

Vraag

Als meisje houd je je best wel bezig met het krijgen van een relatie e.d. Ik worstel best wel eens met de vraag: ben ik hier niet te veel mee bezig? Doe ik mijn Hemelse Vader hiermee niet te kort? Hem wil ik oprecht dienen en lief hebben! Maar ik faal hier zo vaak in. Toch heeft Hij de liefde voor elkaar, als man en vrouw, geschapen/gegeven. Ik begrijp dat dit wel twee verschillende dingen zijn: 1. liefde voor en tot God en 2. de liefde voor elkaar als man en vrouw. Maar waarom staat de aardse liefde zo vaak op nummer één in plaats van Gods liefde?

Antwoord

Beste...,

Je probleem is herkenbaar. Ik wil er graag op ingaan. Dingen die vanuit God gezien niet met elkaar (hoeven) te strijden, strijden in ons leven toch met elkaar. De oorzaak hiervan ligt niet in God, maar in onze verdorvenheid en onvolkomenheid. Voor Adam was het geen probleem om God en Eva tegelijk lief te hebben. De liefde tot Eva ging niet ten koste van de liefde tot God en ook het omgekeerd gold. Er was harmonie. Ervaar je heimwee als je dit overdenkt? 

Door de zondeval is alles anders geworden. De gave van  de liefde, het huwelijke en de seksualiteit zijn aangetast door egoïsme, hedonisme etc. Het probleem is feitelijk niet dat de liefde tot bijvoorbeeld een jongen/man of meisje/vrouw op de eerste plaats staat, maar het is de eigenliefde die de boventoon voert. Je denkt of voelt dat je God ondergeschikt acht aan je vriend, maar het eigenlijke probleem ligt in jezelf. Je bent dus niet teveel met je relatie, maar teveel met jezelf bezig en dit kun je zeker benoemen als falen.

Het lijkt me daarom nuttig om het werkelijke probleem onder ogen te zien om zo op de juiste manier te kunnen bidden om genade en kracht. Niet de liefde tot God en de liefde tot de ander strijden met elkaar, maar het is de eigenliefde die zich (meestal heel subtiel) verstorend gelden doet. Alleen in het zien op de liefde van Jezus kan een zondaar sterven aan de liefde tot zichzelf. Van dit proces geldt dat het levenslang voortgaat, maar ook dat de overwinning vastligt in God.  

Hartelijke groet,
Ds. R. W. Mulder

ds. R.W. Mulder

ds. R.W. Mulder

 • Geboortedatum:
  12-05-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

egoisme
1 reactie
emaildfj1atgmailpuntcom
17-03-2016 / 10:39
Hallo Vraagsteller,
Het is goed dat je dat probleem herkent. Ikzelf dacht daar vroeger eerst niet eens over na.
Hier een link naar een artikel waar het ook daarover gaat:
http://www.christenen.net/god-is-liefde/
Inderdaad kan alleen God ons vervullen en het is niet goed de vervulling in een mens te zoeken en God naar achteren te schuiven.
emaildfj1@gmail.com

Terug in de tijd

Mijn man en ik zijn nu zo'n acht maanden getrouwd, maar helaas is het nog niet tot gemeenschap gekomen. In het archief h...
1 reactie
16-03-2011
Ik heb het pas uitgemaakt met mijn vriendin. Zij was van de Ned. Herv. Kerk (hele strenge kant) en ik ben Geref. Vrijgem...
geen reacties
16-03-2003
Beste ds. Vreugdenhil. Waarom wordt er binnen de ger. Gem. over 'lichte' en 'zware' dominees gesproken? Zijn er echte ve...
geen reacties
16-03-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering