Relatie met Rooms-Katholieke jongen

Ds. C. Harinck / geen reacties

09-06-2003, 00:00

Vraag

Ik (Ger. Gem.) heb al enige tijd een relatie met een jongen die van oorsprong katholiek is. Hij gaat vaak met mij mee naar de kerk op zondag en wil dit ook blijven doen als ik daar 'gelukkig' van word. Maar hij wil geen lid worden. Hij is het met de inhoud van de preken wel eens, alleen heeft hij moeite met de manier waarop dat binnen de gemeenten wordt vorm gegeven (regels en tradities). Hij wil wel met mij in de kerk trouwen, maar stel dat we later kinderen krijgen dan weet hij niet of hij ze wel binnen de Ger. Gem. kan laten dopen. Katholiek is toch dezelfde doop?, zo redeneert hij. Het gaat er toch om dat je het voor God doet?

Wat moet ik hier mee aan? Mijn omgeving reageert wel op hem alsof ik "een juk aan ga met een ongelovige". Maar kun je dat zo zeggen? Hij gelooft in God, alleen geeft hij het anders vorm dan dat wij gewend zijn. Ik zie wel een grote verandering bij hem sinds wij wat hebben (ruim twee jaar). Zie ik het niet, of willen zij het niet zien, dat je ook in God kunt geloven zonder wetjes, maar wel probeert te leven naar wat de bijbel zegt?

Antwoord

Mijn eerste indruk is, dat de hoop op een goed en eensgezind huwelijk met de jongen die je ontmoet hebt, klein is. Hij is geen ongelovige, moslim of heiden. Het woord van Paulus, dat je geen juk mag aantrekken met een puur ongelovige, geldt dus voor hem niet. Maar hij is Rooms Katholiek en dat verdraagt zich toch moeilijk met de Gereformeerde Gemeenten. Let wel ik zeg niet, dat hij voor de Heere minder is dan ons, maar de afstand tussen Rooms Katholiek en Gereformeerde Gemeenten is wel erg groot.

Ik vind zijn reactie op de doop ook niet erg moedgevend. Indien het nu zo was, dat hij tot inzicht kwam dat de rooms-katholieke leer op veel punten afwijkt van de leer van de Schrift, dan zou er een basis kunnen ontstaan voor een goed huwelijk en gezinsleven. Maar hij wil vasthouden aan de Roomse doop en wat ga jij daar dan beloven? Ga je dan beloven je kind in de leer van de Roomse kerk op te voeden? Want dat doe je als je daar doopt.

Nee, je kunt zo niet verder. Je moet ernstig met hem praten. Hij moet tot een keus komen. Natuurlijk moet je niet alles ineens verwachten. Ik kan begrijpen dat sommige dingen van onze kring wat vreemd tot hem overkomen. Het is voor ons ook wel eens goed om er over na te denken waarom wij sommige dingen doen of niet doen. Maar er moet de bereidheid zijn om de echte verschillen tussen de Roomse kerk en de Gereformeerde Gemeente ernstig te onderzoeken. Daarna moet hij zijn keus maken. Hij mag je niet langer aan het lijntje houden.

En wat jou zelf betreft, de Heere Jezus leerde, dat wie vader of moeder, broers of zusters lief heeft boven Hem, Hem niet waardig is. Wanneer hij de onbijbelse leer van de Rooms Katholieke kerk niet vaarwel wil zeggen, wordt er van jou gevraagd ook een keus te maken. Daarom praat ernstig met elkaar. Vraag de Heere om zijn hart te neigen. De Heere alleen kan dit doen. Het gaat immers niet om  een kerk, maar om een mens met een ziel voor de eeuwigheid. God heeft deze jongen op je weg gebracht. Je moet nu ook eerlijk met hem omgaan en hem voor de waarheid van de Schrift zoeken te winnen.

Tot slot: Gods zegen kan niet rusten op een huwelijk met een ongelovige, maar ook niet met iemand die een leer aanhangt van een kerk die Christus heerlijkheid verdonkert door Maria en de heiligen de eer te geven, die Christus alleen toekomt. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven om zalig te worden dan de naam van Jezus Christus: Hand. 4:12. Daar mag niets naast of in de plaats van gesteld worden. Veel sterkte toegewenst en verloochen de Heere en je doop niet!

Ds. C. Harinck


 

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

Rooms Katholieke Kerk
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ken iemand met autisme en degene kijkt mensen vaak niet aan en heeft moeite met contact maken. Ook vriendschappen slu...
geen reacties
10-06-2021
Voor dominee A. Simons. Ik heb als mens verschillende geboden overtreden. Kan ik nog bekeerd worden? Of kan dit niet m...
geen reacties
10-06-2021
Tijdens mijn eerste bevalling kreeg ik een paniekaanval bij elke wee. Ik was heel moe na een aantal slapeloze nachten me...
5 reacties
09-06-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering